Re: DrGeo

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-26 22:50:46

> Jag brukar skriva ut "Diverse", eftersom det knappast behöver förkortas
> på svenska, även om det är så med den engelska termen.

Har du rätt i.

> Kanske "Punkten definieras genom sina koordinater"... ?

Har du rätt i.

> Originalet har ett blanksteg före...?

Inte så kritiskt, det är inledningen i en meddelanderad längst ner i
fönstret.  Men det skadar nog inte att behålla blanktecknet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.