Re: X Window System

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-26 22:49:00

> Vad är det i för sammanhang det ska användas?

Det aktuella fallet var i beskrivningar av olika RPM-paket. De där
korta texterna man får om man gör "rpm -qi". Se "Summary" och
"Description" nedan.

  22:38 uebn> rpm -qi xscreensaver
  Name    : xscreensaver         Relocations: (not relocateable)
  Version   : 3.17               Vendor: Red Hat Software
  Release   : 4               Build Date: lör 25 sep 1999 21.27.26
  Install date: tis 26 okt 1999 12.26.25   Build Host: porky.devel.redhat.com
  Group    : Amusements/Graphics      Source RPM: xscreensaver-3.17-4.src.rpm
  Size    : 3805598             License: BSD
  Packager  : Red Hat Software <http://developer.redhat.com/bugzilla>
  URL     : http://www.jwz.org/xscreensaver/
  Summary   : A set of X Window System screensavers.
  Description :
  The xscreensaver package contains a variety of screensavers for your
  mind-numbing, ambition-eroding, time-wasting, hypnotized viewing
  pleasure.

  Install the xscreensaver package if you need screensavers for use with
  the X Window System.

Men frågan var lite allmännare än så. Jag funderade på vad man skulle
använda lite överallt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.