Re: DrGeo

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-26 02:23:07

Göran Uddeborg wrote:
> #: gui.cc:291
> msgid "Misc"
> msgstr "Div"

Jag brukar skriva ut "Diverse", eftersom det knappast behöver förkortas
på svenska, även om det är så med den engelska termen.


> #: gui.cc:361 gui.cc:2534
> msgid "Point defines by its coordinates"
> msgstr "Punkt definierad via sina koordinater"

Kanske "Punkten definieras genom sina koordinater"... ?


> #: gui.cc:2522
> msgid " You are in mode : "
> msgstr "Du är i läge: "

Originalet har ett blanksteg före...?


Bra översättning.


Godnatt.
Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.