DrGeo

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-26 00:47:07

Jag gav mig på att försöka översätta DrGeo
(http://redesc.linux.org.mx/Software/). Vad tror ni? 

# Svenska meddelanden för Dr Geo.
# Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.8.0\n"
"POT-Creation-Date: 1999-08-05 09:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-26 00:33+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: sv <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: angle.cc:39 angle.cc:192
#, c-format
msgid "this angle %1"
msgstr "denna vinkel %1"

#: arc_cercle.cc:35
#, c-format
msgid "this arc %1"
msgstr "denna båge %1"

#: arc_cercle.cc:100
msgid "this arc %1 going throw %2"
msgstr "denna båge %1 går genom %2"

#: cercle.cc:36
#, c-format
msgid "this circle %1"
msgstr "denna cirkel %1"

#: coordonnees.cc:37 coordonnees.cc:147
#, c-format
msgid "the abscissa of %1"
msgstr "abscissan för %1"

#: coordonnees.cc:126 coordonnees.cc:201
#, c-format
msgid "the ordinate of %1"
msgstr "ordinaten för %1"

#: demi_droite.cc:39 demi_droite.cc:245
#, c-format
msgid "this half-line %1"
msgstr "denna halvlinje %1"

#: droite.cc:74 droite.cc:212
#, c-format
msgid "this line %1"
msgstr "denna linje %1"

#: equation.cc:39 equation.cc:169
#, c-format
msgid "the equation of %1"
msgstr "ekvationen för %1"

#: gui.cc:196
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: gui.cc:221
msgid "Point"
msgstr "Punkt"

#: gui.cc:235
msgid "Shape"
msgstr "Form"

#: gui.cc:249
msgid "Transformation"
msgstr "Transformation"

#: gui.cc:263
msgid "Numeric value"
msgstr "Numeriskt värde"

#: gui.cc:277
msgid "Macro-construction"
msgstr "Makrokonstruktion"

#: gui.cc:291
msgid "Misc"
msgstr "Div"

#: gui.cc:325 gui.cc:2525
msgid "Free point"
msgstr "Fri punkt"

#: gui.cc:337 gui.cc:2528
msgid "Middle"
msgstr "Mitten"

#: gui.cc:349 gui.cc:2531
msgid "Intersection point"
msgstr "Skärningspunkt"

#: gui.cc:361 gui.cc:2534
msgid "Point defines by its coordinates"
msgstr "Punkt definierad via sina koordinater"

#: gui.cc:389 gui.cc:2537
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: gui.cc:401 gui.cc:2540
msgid "Half-line"
msgstr "Halvlinje"

#: gui.cc:413 gui.cc:2543
msgid "Segment"
msgstr "Segment"

#: gui.cc:425 gui.cc:2546
msgid "Vector"
msgstr "Vektor"

#: gui.cc:437 gui.cc:2549
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"

#: gui.cc:449 gui.cc:2552
msgid "Arc circle"
msgstr "Cirkelbåge"

#: gui.cc:461 gui.cc:2555
msgid "Geometric locus"
msgstr "Geometrisk ort"

#: gui.cc:489 gui.cc:2558
msgid "Parallel line"
msgstr "Parallell linje"

#: gui.cc:501 gui.cc:2561
msgid "Perpendicular line"
msgstr "Vinkelrät linje"

#: gui.cc:513 gui.cc:2564
msgid "Axial symetry"
msgstr "Axiell symmetri"

#: gui.cc:525 gui.cc:2567
msgid "Central symetry"
msgstr "Centrumsymmetri"

#: gui.cc:537 gui.cc:2570
msgid "Translation"
msgstr "Translation"

#: gui.cc:549 gui.cc:2573
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"

#: gui.cc:561 gui.cc:2576
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: gui.cc:588 gui.cc:2579
msgid "Distance & length"
msgstr "Avstånd och längd"

#: gui.cc:600 gui.cc:2582
msgid "Angle"
msgstr "Vinkel"

#: gui.cc:612 gui.cc:2585
msgid "Coordonnea & equation"
msgstr "Koordinater & ekvation"

#: gui.cc:639 gui.cc:1973 gui.cc:2588
msgid "Build a macro-construction"
msgstr "Bygg en makrokonstruktion"

#: gui.cc:651 gui.cc:2591
msgid "Execute a macro-construction"
msgstr "Utför en makrokonstruktion"

#: gui.cc:677 gui.cc:2594
msgid "Move an object"
msgstr "Flytta ett objekt"

#: gui.cc:689 gui.cc:2597
msgid "Change the style of an object"
msgstr "Ändra stilen på ett objekt"

#: gui.cc:701
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: gui.cc:713 gui.cc:2600
msgid "Erase an object"
msgstr "Ta bort ett objekt"

#: gui.cc:725
msgid "New figure"
msgstr "Ny figur"

#: gui.cc:737
msgid "Save the figure"
msgstr "Spara figuren"

#: gui.cc:749 gui.cc:1957
msgid "Load a figure"
msgstr "Ladda en figur"

#: gui.cc:761
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: gui.cc:1847
msgid "Rename this object : "
msgstr "Byt namn på detta objekt: "

#: gui.cc:1866
msgid "Expression : "
msgstr "Uttryck: "

#: gui.cc:1891
msgid "Confirm deletion"
msgstr "Bekräfta raderandet"

#: gui.cc:1897 gui.cc:1929
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: gui.cc:1906 gui.cc:1938
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: gui.cc:1923
msgid "The unsave objects will be lost"
msgstr "Den aktuella figuren kommer att gå förlorad"

#: gui.cc:1948
msgid "Save the current figure"
msgstr "Spara den aktuella figuren"

#: gui.cc:1979
msgid "Input parameters"
msgstr "Indataparametrar"

#: gui.cc:1988
msgid "Output parameters"
msgstr "Utdataparametrar"

#: gui.cc:2000 gui.cc:2038 gui.cc:2149
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: gui.cc:2009
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: gui.cc:2025
msgid "Enter the macro-construction name :"
msgstr "Ange makrokonstruktionens namn:"

#: gui.cc:2049
msgid "Run macro-construction"
msgstr "Kör makrokonstruktion"

#: gui.cc:2101
msgid "Load"
msgstr "Ladda"

#: gui.cc:2110
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: gui.cc:2119
msgid "Delete"
msgstr "Radera"

#: gui.cc:2136
msgid "Edit value :"
msgstr "Ändra värde:"

#: gui.cc:2372
msgid ""
"The choosen input and output parameters don't allow to build a macro "
"construction\n"
msgstr "De valda indata- och utdataparametrarna tillåter inte byggandet av en makrokonstruktion\n"

#: gui.cc:2522
msgid " You are in mode : "
msgstr "Du är i läge: "

#: lieu.cc:132
msgid "%1's locus when %2 describes %3"
msgstr "%1s ort när %2 beskriver %3"

#: main.cc:1538
msgid "No name"
msgstr "Inget namn"

#: main.cc:1564
msgid ""
"ERROR, when building the macro-construction.\n"
"An object has no parent and it's not an input parameter.\n"
msgstr ""
"FEL under byggandet av makrokonstruktionen.\n"
"Ett objekt har ingen förälder och det är ingen indataparameter.\n"

#: main.cc:1719
msgid ""
"Command line options:\n"
"Term under [] are options, || means OR:\n"
"  drgeo [--file geo_file_name || macro_file_name] [geo_file_name] [--help]\n"
"--file  : to load geo file or macro file\n"
"--help  : this help summary\n"
"\n"
"Several macro can be loaded using a --file command for each macro file name\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandoradsflaggor:\n"
"Termer inom [] är valfria, || betyder ELLER:\n"
"  drgeo [--file geofilnamn || makrofilnamn] [geofilnamn] [--help]\n"
"--file  : för att ladda geofil eller makrofil\n"
"--help  : denna hjälpsammanfattning\n"
"\n"
"Flera makron kan laddas med användande av ett --file för varje makrofilnamn.\n"

#: main.cc:1820
msgid ""
"\n"
"Miss a filename in --file\n"
"\n"
msgstr "\nSaknar ett filnamn i --file\n\n"

#: main.cc:1832
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Unknow command: %s\n"
msgstr "\nOkänt kommando: %s\n"

#: point.cc:36
#, c-format
msgid "this point %1"
msgstr "denna punkt %1"

#: point.cc:391 point.cc:447 point.h:296
msgid "%1 the middle of %2"
msgstr "%1 mittpunkt av %2"

#: segment.cc:36 segment.cc:90
#, c-format
msgid "this segment %1"
msgstr "detta segment %1"

#: traite.cc:533 traite.cc:586
#, c-format
msgid "Can't create the file %s\n"
msgstr "Kan inte skapa filen %s\n"

#: traite.cc:660 traite.cc:671 traite.cc:689
#, c-format
msgid "The file %s hasn't a compatible extension\n"
msgstr "Filen %s har inte en kompatibel ändelse\n"

#: traite.cc:707
#, c-format
msgid "The file %s doesn't exist or its access is not allowed\n"
msgstr "Filen %s existerar inte eller tillåter inte åtkomst\n"

#: traite.cc:711
#, c-format
msgid "Can't access the file %s\n"
msgstr "Kan inte komma åt filen %s\n"

#: traite.cc:721
msgid "Not compatible geo file\n"
msgstr "Inte kompatibel geofil\n"

#: traite.cc:1041
msgid "Not compatible mac file\n"
msgstr "Inte kompatibel macfil\n"

#: traite.cc:1048
msgid "Macro name too big\n"
msgstr "Makronamn för stort\n"

#: traite.cc:1056
msgid "Macro info buffer too big\n"
msgstr "Makroinfobuffer för stor\n"

#: valeur.cc:37
msgid "this value"
msgstr "detta värde"

#: valeur.cc:87
msgid "%1's length"
msgstr "%1s längd"

#: valeur.cc:137
msgid "%1's magnitude"
msgstr "%1s magnitud"

#: valeur.cc:148 valeur.cc:223 valeur.cc:329
msgid "the distance between %1 and %2"
msgstr "avståndet mellan %1 och %2"

#: valeur.cc:410
msgid "%1's perimeter"
msgstr "%1s rand"

#: valeur.cc:483
#, c-format
msgid "the slope of %1"
msgstr "lutningen på %1"

#: vecteur.cc:37 vecteur.cc:169
#, c-format
msgid "this vector %1"
msgstr "denna vektor %1"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.