Re: X Window System

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-26 01:45:25

> Därför kanske det är bättre att skriva X-Window, då X-Windows verkade
> (då iaf) väcka väldigt starka känslor hos vissa.

Men har någon någonsin hört någon säga "X-Window"?  Det bär mig emot
att använda en term av så formella skäl om det helt strider mot
verkligt språkbruk.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.