rp3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-26 02:02:47

Jag tänkte att jag kunde vara effektiv ikväll igen så jag översatte rp3.
rp3 är Red Hats modemuppkopplingsverktyg, men det finns i GNOMEs
CVS-system.

Översättningarna följer. Ett kritiskt öga är välkommet, jag var ganska
trött när jag gjorde detta. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/rp3.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for rp3.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rp3\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-25 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-26 01:50+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: utils/gtknetmon.c:418
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla från"

#: utils/gtknetmon.c:426
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: utils/gtknetmon.c:949
#, c-format
msgid "%d:%s%d"
msgstr "%d:%s%d"

#: rp3/rp3.c:65
msgid "logical name of interface to use (eg, ppp0)"
msgstr "det logiska namnet på gränssnittet som ska användas (ex. ppp0)"

#: rp3/rp3.c:65
msgid "INTERFACE"
msgstr "GRÄNSSNITT"

#: rp3/rp3.c:67
msgid "set window title for swallowing"
msgstr "ställ in att fönstertiteln sväljer"

#: rp3/rp3.c:67
msgid "WINDOW-TITLE"
msgstr "FÖNSTERTITEL"

#: rp3/rp3.c:93 rp3/rp3.c:134
#, c-format
msgid "Interface %s does not appear to exist."
msgstr "Gränssnittet %s verkar inte finnas."

#: rp3/properties.c:101
msgid "Choose"
msgstr "Välj"

#: rp3/properties.c:105
msgid "Choose an interface:"
msgstr "Välj ett gränssnitt:"

#: rp3/properties.c:318
msgid "RP3 Properties"
msgstr "RP3-egenskaper"

#. Create all the widgets we'll be using
#: rp3/properties.c:366
msgid "Connection name: "
msgstr "Namn på anslutning: "

#: rp3/properties.c:374
msgid "Confirm starting connection"
msgstr "Bekräfta anslutning"

#: rp3/properties.c:375
msgid "Confirm stopping connection"
msgstr "Bekräfta frånkoppling"

#: rp3/properties.c:376
msgid "Terminate connection when session closes"
msgstr "Koppla ifrån när sessionen stängs"

#: rp3/properties.c:378
msgid "Count: "
msgstr "Räkneverk: "

#: rp3/properties.c:379
msgid "time"
msgstr "tid"

#: rp3/properties.c:381
msgid "cost"
msgstr "kostnad"

#: rp3/properties.c:385
msgid "Cost per: "
msgstr "Kostnad per: "

#: rp3/properties.c:386
msgid "Hour"
msgstr "Timme"

#: rp3/properties.c:388
msgid "Minute"
msgstr "Minut"

#: rp3/properties.c:390
msgid "Second"
msgstr "Sekund"

#: rp3/properties.c:394
msgid "Extra cost to start a connection: "
msgstr "Extrakostnad för att ansluta: "

#: rp3/properties.c:396
msgid "Number of seconds in basic accounting unit: "
msgstr "Antal sekunder i tiden för en markering: "

#: rp3/properties.c:398
msgid "Minimum number of seconds charged: "
msgstr "Minsta antalet debiterade sekunder: "

#: rp3/properties.c:400
msgid "Accumulate cost over multiple connections"
msgstr "Samla kostnader för flera anslutningar"

#: rp3/properties.c:402
msgid "Cost accumulated from past connections:"
msgstr "Samlad kostnad från tidigare anslutningar:"

#: rp3/properties.c:499
msgid "Basic"
msgstr "Markering"

#: rp3/properties.c:536
msgid "Cost"
msgstr "Kostnad"

#: rp3/properties.c:569
msgid ""
"rp3, the Red Hat PPP tool, manages PPP connections,and, to a lesser extent "
"other types of network connections."
msgstr ""
"rp3, Red Hats PPP-verktyg, hanterar PPP-anslutningar, och även i viss mån "
"andra typer av nätverksanslutningar."

#: rp3/appapplet.c:161
#, c-format
msgid "Connect to %s"
msgstr "Anslut till %s"

#: rp3/appapplet.c:164
#, c-format
msgid "Disconnect from %s"
msgstr "Koppla ifrån %s"

#: rp3/appapplet.c:221 rp3/appapplet.c:290
msgid "Configure PPP..."
msgstr "Konfigurera PPP..."

#: rp3/appapplet.c:250
#, c-format
msgid "Connect to %s%s"
msgstr "Anslut till %s%s"

#: rp3/appapplet.c:251 rp3/appapplet.c:254
msgid " or clone"
msgstr " eller klon"

#: rp3/appapplet.c:253
#, c-format
msgid "Disconnect from %s%s"
msgstr "Koppla ifrån %s%s"

#: rp3/appapplet.c:287
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#: rp3/appapplet.c:294
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: rp3/appapplet.c:309
#, c-format
msgid "Click to disconnect from %s"
msgstr "Klicka för att koppla ifrån %s"

#: rp3/appapplet.c:312
#, c-format
msgid "Click to connect to %s"
msgstr "Klicka för att ansluta till %s"

#: rp3/display.c:149 rp3/display.c:598
msgid "$"
msgstr "kr"

#: rp3/display.c:150 rp3/display.c:599
#, c-format
msgid "%s%.2f"
msgstr "%s%.2f"

#: rp3/display.c:168
msgid "Failed to activate interface"
msgstr "Misslyckades med att aktivera gränssnittet"

#: rp3/display.c:171
msgid "Failed to deactivate interface"
msgstr "Misslyckades med att deaktivera gränssnittet"

#: rp3/display.c:173
msgid "Don't know what to do with interface"
msgstr "Förstår mig inte på gränssnittet"

#: rp3/display.c:287
#, c-format
msgid "Choose a connection for %s:"
msgstr "Välj en anslutning för %s:"

#: rp3/display.c:317
#, c-format
msgid "Start interface %s?"
msgstr "Starta %s-gränssnittet?"

#: rp3/display.c:326
#, c-format
msgid "Stop interface %s?"
msgstr "Stoppa %s-gränssnittet?"

#: rp3/display.c:338
msgid "Change connection status?"
msgstr "Ändra anslutningsstatus?"

#: rp3/display.c:389
msgid "Waiting..."
msgstr "Väntar..."

#: rp3/display.c:398
#, c-format
msgid "Waiting to connect to %s"
msgstr "Väntar för att ansluta till %s"

#: rp3/display.c:620
msgid "Internal error: could not open SIGIO pipe"
msgstr "Internt fel: kunde inte öppna SIGIO-rör"

#: rp3/display.c:634
msgid "Internal error: could not open SIGCHLD pipe"
msgstr "Internt fel: kunde inte öppna SIGCHLD-rör"

#: rp3-config/adddruid.cc:13
msgid ""
"This dialog will help you set up a new Internet Connection.\n"
"\n"
"You can hit cancel at any point to stop."
msgstr ""
"Den här guiden kommer att hjälpa dig att installera en ny\n"
"Internetanslutning.\n"
"\n"
"Du kan när som helst klicka på \"Avbryt\" för att avbryta."

#: rp3-config/adddruid.cc:133
msgid "Create a new Internet Connection"
msgstr "Skapa en ny Internetanslutning"

#: rp3-config/adddruid.cc:196 rp3-config/adddruid.cc:683
msgid "Select Modem"
msgstr "Välj modem"

#: rp3-config/adddruid.cc:210
msgid ""
"You do not appear to have a modem configured yet. You must configure one "
"before going on.\n"
"\n"
"Click the \"Next\" button to do so."
msgstr ""
"Du verkar inte ha konfigurerat ett modem ännu. Du måste konfigurera ett "
"innan du kan fortsätta.\n"
"\n"
"Klicka på knappen \"Nästa\" för att göra det."

#: rp3-config/adddruid.cc:229
msgid "You must enter a valid file name for your modem device."
msgstr "Du måste ange ett giltigt filnamn till din modemenhet."

#: rp3-config/adddruid.cc:265
msgid "Enter a modem"
msgstr "Ange ett modem"

#: rp3-config/adddruid.cc:279
msgid ""
"No modems were detected on your system.\n"
"\n"
"Please enter one manually below:"
msgstr ""
"Inga modem upptäcktes på ditt system.\n"
"\n"
"Var vänlig och ange ett manuellt nedan:"

#: rp3-config/adddruid.cc:285 rp3-config/adddruid.cc:573
msgid "Modem Settings"
msgstr "Modeminställningar"

#: rp3-config/adddruid.cc:303
msgid "You have lost your modems, somehow. Reconfiguring.\n"
msgstr "Du har på något sätt blivit av med dina modem. Konfigurerar om.\n"

#: rp3-config/adddruid.cc:348
msgid "You seem to have lost your modems.\n"
msgstr "Du verkar ha blivit av med dina modem.\n"

#: rp3-config/adddruid.cc:394
msgid "The following modems were found on your system."
msgstr "Följande modem hittades på ditt system."

#: rp3-config/adddruid.cc:396
msgid "Keep these modems."
msgstr "Behåll dessa modem."

#: rp3-config/adddruid.cc:398
msgid "Modify a modem manually, or add a new modem."
msgstr "Ändra ett modem manuellt, eller lägg till ett nytt modem."

#: rp3-config/adddruid.cc:401
msgid "The following modem was found on your system."
msgstr "Följande modem hittades på ditt system."

#: rp3-config/adddruid.cc:403
msgid "Keep this modem."
msgstr "Behåll detta modem."

#: rp3-config/adddruid.cc:405
msgid "Modify this modem manually, or add a new modem."
msgstr "Ändra detta modem manuellt, eller lägg till ett nytt modem."

#: rp3-config/adddruid.cc:425
msgid "Modem found"
msgstr "Modem hittades"

#: rp3-config/adddruid.cc:552
msgid "Manually create a modem"
msgstr "Skapa ett modem manuellt"

#: rp3-config/adddruid.cc:567
msgid "Set up your modem below:"
msgstr "Konfigurera ditt modem nedan:"

#: rp3-config/adddruid.cc:697
msgid ""
"There are several modems on your system. Please choose one to use as a "
"default when creating your dialup accounts:"
msgstr ""
"Det finns flera modem på ditt system. Var vänlig och välj den av dem som "
"ska användas som standard när dina anslutningar skapas:"

#: rp3-config/adddruid.cc:704
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: rp3-config/adddruid.cc:740
msgid "You must enter a name for your connection."
msgstr "Du måste ange ett namn på din anslutning."

#: rp3-config/adddruid.cc:748
#, c-format
msgid ""
"You already have an account with the name %s.\n"
"\n"
"Please enter a different name for your connection."
msgstr ""
"Du har redan ett konto med namnet %s.\n"
"\n"
"Var vänlig och ange ett annat namn på din anslutning."

#: rp3-config/adddruid.cc:759
#, c-format
msgid ""
"The number\n"
"\"%s\"\n"
"is not a valid number for your prefix."
msgstr ""
"Numret\n"
"\"%s\"\n"
"är inte ett giltigt förval."

#: rp3-config/adddruid.cc:769
#, c-format
msgid ""
"The number\n"
"\"%s\"\n"
"is not a valid number for your area code."
msgstr ""
"Numret\n"
"\"%s\"\n"
"är inte ett giltigt riktnummer."

#: rp3-config/adddruid.cc:780
msgid "You must enter your connection's phone-number."
msgstr "Du måste ange telefonnumret till din anslutning."

#: rp3-config/adddruid.cc:785
#, c-format
msgid ""
"The number\n"
"\"%s\"\n"
"is not a valid number for your connection's phone-number."
msgstr ""
"Numret\n"
"\"%s\"\n"
"är inte ett giltigt telefonnummer till din anslutning."

#: rp3-config/adddruid.cc:808
msgid "Phone number and name"
msgstr "Telefonnummer och namn"

#: rp3-config/adddruid.cc:824
msgid "Select a name for this internet connection."
msgstr "Välj ett namn på den här Internetanslutningen."

#: rp3-config/adddruid.cc:829
msgid "Account name:"
msgstr "Kontonamn:"

#: rp3-config/adddruid.cc:837 rp3-config/adddruid.cc:838
msgid ""
"Write a short description for your connection here. This is what you'll "
"refer to it by in the main dialog window."
msgstr ""
"Skriv en kort beskrivning av anslutningen här. Det här är vad den kommer "
"att synas som i huvudfönstret."

#: rp3-config/adddruid.cc:848
msgid ""
"Enter the internet provider's phone number.\n"
"The prefix and area-code are optional."
msgstr ""
"Ange din Internetleverantörs telefonnummer.\n"
"Förvalet och riktnumret är valfritt."

#: rp3-config/adddruid.cc:856
msgid "Prefix"
msgstr "Förval"

#: rp3-config/adddruid.cc:862 rp3-config/adddruid.cc:863
#: rp3-config/editwin.cc:912
msgid ""
"Enter any numbers you need to dial before the others. For example, if you "
"need to reach an outside line, or disable call waiting, put the necessary "
"numbers here."
msgstr ""
"Ange de siffror som du behöver slå innan du slår de andra. Om du exempelvis "
"måste slå något för att få en utgående linje eller avaktivera \"samtal "
"väntar\", kan du ange siffrorna som behövs här."

#: rp3-config/adddruid.cc:865
msgid " Area/Country code"
msgstr " Riktnummer/Landskod"

#: rp3-config/adddruid.cc:871 rp3-config/adddruid.cc:872
#: rp3-config/editwin.cc:928
msgid "Enter the area/city/country code needed to reach your internet provider"
msgstr ""
"Ange riktnumret/landskoden som behövs för att nå din Internetleverantör"

#: rp3-config/adddruid.cc:875
msgid " Phone number"
msgstr " Telefonnummer"

#: rp3-config/adddruid.cc:880 rp3-config/adddruid.cc:881
#: rp3-config/editwin.cc:943
msgid "Enter the local phone number for your internet provider here"
msgstr "Ange det lokala telefonnumret till din Internetleverantör här"

#: rp3-config/adddruid.cc:898
msgid "You must enter a user name for your connection."
msgstr "Du måste ange ett användarnamn för din uppkoppling."

#: rp3-config/adddruid.cc:906
msgid "You must enter a password for your connection."
msgstr "Du måste ange ett lösenord för din anslutning."

#: rp3-config/adddruid.cc:937
msgid "User name and password"
msgstr "Användarnamn och lösenord"

#: rp3-config/adddruid.cc:954
msgid "Enter the user name for this account."
msgstr "Ange användarnamnet för det här kontot."

#: rp3-config/adddruid.cc:960
msgid "User name:"
msgstr "Användarnamn:"

#: rp3-config/adddruid.cc:968 rp3-config/adddruid.cc:969
msgid "Enter the user name that your internet provider gave you here."
msgstr "Ange användarnamnet som din Internetleverantör har gett dig här."

#: rp3-config/adddruid.cc:979
msgid "Enter the password for this account."
msgstr "Ange lösenordet för det här kontot."

#: rp3-config/adddruid.cc:984 rp3-config/editwin.cc:862
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: rp3-config/adddruid.cc:993 rp3-config/adddruid.cc:994
msgid ""
"Enter the password for your account. If you do not know it, please contact "
"your Internet service provider."
msgstr ""
"Ange lösenordet för ditt konto. Om du inte vet vad det är bör du kontakta "
"din Internetleverantör."

#: rp3-config/adddruid.cc:1029
msgid "Other Options"
msgstr "Andra alternativ"

#: rp3-config/adddruid.cc:1039
msgid ""
"If your internet provider is listed below, please select it. If you don't "
"see yours listed, \"Normal ISP\" is fine."
msgstr ""
"Om din Internetleverantör finns med i listan nedan bör du välja det. Om din "
"leverantör inte finns med kan du välja \"Normal Internetleverantör\"."

#: rp3-config/adddruid.cc:1045
msgid "Account List"
msgstr "Kontolista"

#: rp3-config/adddruid.cc:1049
msgid "AT&T Global Network Services"
msgstr "AT&T Global Network Services"

#: rp3-config/adddruid.cc:1052
msgid "Normal ISP"
msgstr "Normal Internetleverantör"

#: rp3-config/adddruid.cc:1069
#, c-format
msgid ""
"You have selected the following information:\n"
"\n"
"   Account name: %s\n"
"   User name: %s\n"
"   Phone number: %s\n"
"\n"
"\n"
"Press \"Finish\" to create this account."
msgstr ""
"Du har valt följande information:\n"
"\n"
"   Kontonamn: %s\n"
"   Användarnamn: %s\n"
"   Telefonnummer: %s\n"
"\n"
"\n"
"Tryck på \"Slutför\" för att skapa det här kontot."

#: rp3-config/adddruid.cc:1109
msgid "Create the account"
msgstr "Skapa kontot"

#: rp3-config/adddruid.cc:1140
msgid "Add New Internet Connection"
msgstr "Lägg till ny Internetanslutning"

#: rp3-config/editwin.cc:138
msgid "Phone prefix is invalid"
msgstr "Telefonförvalet är ogiltigt"

#: rp3-config/editwin.cc:150
msgid "Area code is invalid"
msgstr "Riktnumret är ogiltigt"

#: rp3-config/editwin.cc:165
msgid "That account already exists"
msgstr "Kontot finns redan"

#: rp3-config/editwin.cc:211
msgid "The IP value for the primary DNS is invalid"
msgstr "IP-numret för den primära DNS:en är ogiltigt"

#: rp3-config/editwin.cc:228
msgid "The IP value for the secondary DNS is invalid"
msgstr "IP-numret för den sekundära DNS:en är ogiltigt"

#: rp3-config/editwin.cc:403
msgid "Modem device name:"
msgstr "Namn på modemenhet:"

#: rp3-config/editwin.cc:467
msgid "Let PPP do all authentication"
msgstr "Låt PPP utföra all autentisering"

#: rp3-config/editwin.cc:480
msgid "Begin connection when computer is turned on"
msgstr "Påbörja anslutning när datorn slås på"

#: rp3-config/editwin.cc:494
msgid "Let user start and stop connection"
msgstr "Låt användaren starta och avsluta anslutning"

#: rp3-config/editwin.cc:507
msgid "Make this connection the default route"
msgstr "Gör den här anslutningen till standardväg"

#: rp3-config/editwin.cc:525
msgid "Configure name resolution automatically"
msgstr "Konfigurera namnuppslagning automatiskt"

#: rp3-config/editwin.cc:543
msgid "Restart if connection dies"
msgstr "Starta om om anslutningen dör"

#: rp3-config/editwin.cc:555
msgid "Bring link up and down automatically"
msgstr "Upprätta/stäng ner länk automatiskt"

#: rp3-config/editwin.cc:573
msgid "Maximum idle time"
msgstr "Maximal tomgångstid"

#: rp3-config/editwin.cc:609
msgid "First DNS Server (Optional)"
msgstr "Första DNS-server (valfritt)"

#: rp3-config/editwin.cc:700
msgid "Second DNS Server (Optional)"
msgstr "Andra DNS-server (valfritt)"

#: rp3-config/editwin.cc:803
msgid "Account Name:"
msgstr "Kontonamn:"

#: rp3-config/editwin.cc:833
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: rp3-config/editwin.cc:898
msgid "Prefix:"
msgstr "Förval:"

#: rp3-config/editwin.cc:914
msgid " Area code:"
msgstr " Riktnummer:"

#: rp3-config/editwin.cc:931
msgid " Phone number:"
msgstr " Telefonnummer:"

#: rp3-config/editwin.cc:973
msgid "Edit Internet Connection"
msgstr "Redigera Internetanslutning"

#: rp3-config/editwin.cc:977
msgid "Account Info"
msgstr "Kontoinformation"

#: rp3-config/editwin.cc:981
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: rp3-config/logger.cc:122
msgid "Save Log File..."
msgstr "Spara loggfil..."

#: rp3-config/logger.cc:159
msgid ""
"\n"
"DIALING CANCELED BY USER\n"
msgstr ""
"\n"
"UPPRINGNINGEN AVBRÖTS AV ANVÄNDAREN\n"

#: rp3-config/logger.cc:259
msgid "pppd error! Look for an explanation in /var/log/messages.\n"
msgstr "pppd-fel! Leta efter en förklaring i /var/log/messages.\n"

#: rp3-config/logger.cc:265
msgid "ERROR: Unable to initialize modem\n"
msgstr "FEL: Kunde inte initiera modemet\n"

#: rp3-config/logger.cc:267
msgid ""
"\n"
"DIALING FINISHED\n"
msgstr ""
"\n"
"UPPRINGNINGEN SLUTFÖRDES\n"

#: rp3-config/logger.cc:271
#, c-format
msgid "Cannot fork: %s\n"
msgstr "Kan inte grena: %s\n"

#: rp3-config/logger.cc:316
msgid "Trying to connect..."
msgstr "Försöker ansluta..."

#: rp3-config/logger.cc:345
msgid "Save Log..."
msgstr "Spara logg..."

#: rp3-config/main.cc:55
msgid "Specify an interface to edit."
msgstr "Ange ett gränssnitt som skall redigeras."

#: rp3-config/main.cc:56
msgid "INTERFACE NAME"
msgstr "GRÄNSSNITTSNAMN"

#: rp3-config/main.cc:120
msgid "Args aren't allowed!"
msgstr "Inga argument är tillåtna!"

#: rp3-config/main.cc:121
msgid "Invalid arguments passed to the Internet dialup configuration tool"
msgstr "Ogiltiga argument skickades till Internetanslutningsverktyget"

#: rp3-config/main.cc:132
msgid ""
"You must have root (superuser) privileges\n"
"to run the Internet dialup configuration tool"
msgstr ""
"Du måste ha root-rättigheter (superanvändarrättigheter)\n"
"för att kunna köra Internetanslutningsverktyget"

#: rp3-config/main.cc:155
msgid "Failed to open internal communication pipeline: "
msgstr "Misslyckades med att öppna den interna kommunikationspipelinen: "

#: rp3-config/main.cc:155
msgid ""
"\n"
"Won't notice if connection status changes."
msgstr ""
"\n"
"Kommer inte att meddela om anslutningsstatusen ändras."

#: rp3-config/main.cc:177
msgid ""
"Unable to monitor internet connection status.\n"
"Dials and hangups won't necessarily be displayed correctly."
msgstr ""
"Kan inte övervaka statusen på Internetanslutningen.\n"
"Uppringningar och påläggningar kommer inte nödvändigtvis att visas korrekt."

#: rp3-config/mainwin.cc:121
msgid "Hang Up"
msgstr "Lägg på"

#: rp3-config/mainwin.cc:121
msgid "Debug"
msgstr "Felsök"

#: rp3-config/mainwin.cc:124
msgid "Shut down the selected Internet connection"
msgstr "Koppla ner den valda Internetanslutningen"

#: rp3-config/mainwin.cc:125 rp3-config/mainwin.cc:460
msgid "Dial the selected Internet connection"
msgstr "Ring upp den valda Internetanslutningen"

#: rp3-config/mainwin.cc:365
msgid "Account Name"
msgstr "Kontonamn"

#: rp3-config/mainwin.cc:366
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefonnummer"

#: rp3-config/mainwin.cc:367
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: rp3-config/mainwin.cc:368
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: rp3-config/mainwin.cc:369
msgid "Modem Device"
msgstr "Modemenhet"

#: rp3-config/mainwin.cc:370
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#: rp3-config/mainwin.cc:374 rp3-config/mainwin.cc:376
msgid "Internet Connections"
msgstr "Internetanslutningar"

#: rp3-config/mainwin.cc:396
msgid "Accounts"
msgstr "Konton"

#: rp3-config/mainwin.cc:410 rp3-config/mainwin.cc:583
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."

#: rp3-config/mainwin.cc:412
msgid "Add a new Internet connection"
msgstr "Lägg till en ny Internetanslutning"

#: rp3-config/mainwin.cc:420 rp3-config/mainwin.cc:590
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."

#: rp3-config/mainwin.cc:427
msgid "Modify the selected Internet connection"
msgstr "Ändra den valda Internetanslutningen"

#: rp3-config/mainwin.cc:431 rp3-config/mainwin.cc:597
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: rp3-config/mainwin.cc:438
msgid "Remove the selected Internet connection"
msgstr "Ta bort den valda Internetanslutningen"

#: rp3-config/mainwin.cc:442
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: rp3-config/mainwin.cc:449
msgid "Duplicate the selected Internet connection"
msgstr "Gör en kopia av den valda Internetanslutningen"

#: rp3-config/mainwin.cc:453
msgid "Dial"
msgstr "Ring upp"

#: rp3-config/mainwin.cc:466 rp3-config/mainwin.cc:604
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: rp3-config/mainwin.cc:471
msgid "Close this dialog"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: rp3-config/mainwin.cc:475 rp3-config/mainwin.cc:608
msgid "Help..."
msgstr "Hjälp..."

#: rp3-config/mainwin.cc:480
msgid "Help with configuring your Internet connections"
msgstr "Hjälp med konfigurering av dina Internetanslutningar"

#: rp3-config/mainwin.cc:538
msgid "Modems"
msgstr "Modem"

#: rp3-config/mainwin.cc:629
msgid "Unknown status"
msgstr "Okänd status"

#: rp3-config/mainwin.cc:632
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: rp3-config/mainwin.cc:635
msgid "Not connected"
msgstr "Frånkopplad"

#: rp3-config/mainwin.cc:784
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: rp3-config/modem.cc:263
#, c-format
msgid "%sLooking at %s"
msgstr "%sTittar på %s"

#: rp3-config/modem.cc:269
#, c-format
msgid "%sChecking for modem and dial tone"
msgstr "%sKontrollerar modem och kopplingston"

#: rp3-config/modem.cc:275
#, c-format
msgid "%sDetermining modem type"
msgstr "%sBestämmer modemtyp"

#: rp3-config/modem.cc:279
#, c-format
msgid "%sDetermining modem speed"
msgstr "%sBestämmer modemhastighet"

#: rp3-config/modem.cc:282
#, c-format
msgid "%sFinished looking at %s"
msgstr "%sFärdig med att titta på %s"

#: rp3-config/modem.cc:312
msgid "Searching for modems"
msgstr "Söker efter modem"

#: rp3-config/modem-edit.cc:80
msgid "Modem Device:"
msgstr "Modemenhet:"

#: rp3-config/modem-edit.cc:88
msgid "Baud Rate:"
msgstr "Baudhastighet:"

#: rp3-config/modem-edit.cc:95
msgid "Modem Volume:"
msgstr "Modemvolym:"

#: rp3-config/modem-edit.cc:110
msgid "460800"
msgstr "460800"

#: rp3-config/modem-edit.cc:111
msgid "230400"
msgstr "230400"

#: rp3-config/modem-edit.cc:112
msgid "115200"
msgstr "115200"

#: rp3-config/modem-edit.cc:113
msgid "57600"
msgstr "57600"

#: rp3-config/modem-edit.cc:114
msgid "38400"
msgstr "38400"

#: rp3-config/modem-edit.cc:115
msgid "19200"
msgstr "19200"

#: rp3-config/modem-edit.cc:116
msgid "9600"
msgstr "9600"

#: rp3-config/modem-edit.cc:117
msgid "4800"
msgstr "4800"

#: rp3-config/modem-edit.cc:118
msgid "2400"
msgstr "2400"

#: rp3-config/modem-edit.cc:119
msgid "1200"
msgstr "1200"

#: rp3-config/modem-edit.cc:120
msgid "300"
msgstr "300"

#: rp3-config/modem-edit.cc:127
msgid "Set modem volume?"
msgstr "Ställ in modemvolymen?"

#: rp3-config/modem-edit.cc:135
msgid "Quiet"
msgstr "Tyst"

#: rp3-config/modem-edit.cc:145
msgid "Loud"
msgstr "Högljudd"

#: rp3-config/modem-edit.cc:148
msgid "Use touch tone dialing?"
msgstr "Använd tonval?"

#: rp3-config/modem-edit.cc:302
msgid ""
"No modem was found on your system.\n"
"\n"
"You should confirm that your modem is correctly\n"
"installed, and try again. You can explicitly set\n"
"it up here, but it is unlikely to work.\n"
"If you have a Windows(R) specific software\n"
"modem, it is almost certainly not supported."
msgstr ""
"Inget modem hittades på ditt system.\n"
"\n"
"Du bör förvissa dig om att ditt modem är korrekt\n"
"installerat och sedan försöka igen. Du kan\n"
"konfigurera det här, men det är inte troligt\n"
"att det fungerar. Om du har ett Windows(R)-\n"
"specifikt mjukvarumodem är det ganska säkert\n"
"att det inte stöds."

#: rp3-config/modem-edit.cc:329
msgid "Edit Modem Properties"
msgstr "Redigera modemegenskaper"

#: rp3-config/modem-edit.cc:339
msgid ""
"Enter the information for your modem manually below, or press the \"Auto "
"Configure\" button and rp3 will try to do it for you."
msgstr ""
"Ange informationen om ditt modem manuellt nedan, eller tryck på knappen "
"\"Automatisk konfigurering\", så kommer rp3 att försöka göra det åt dig."

#: rp3-config/modem-edit.cc:345
msgid "Modem Properties"
msgstr "Modemegenskaper"

#: rp3-config/modem-edit.cc:352 rp3-config/modem-edit.cc:373
msgid "Make this modem the default modem"
msgstr "Gör det här modemet till standardmodem"

#: rp3-config/modem-edit.cc:359
msgid "Auto Configure"
msgstr "Automatisk konfigurering"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.