Re: gnome-find

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-25 23:16:45

Christian Rose:

Inte mycket att anmärka på:

>#: po/gnome-find-strings.c:10
>msgid "_Locate Window"
>msgstr "_Locate-fönster"

Jag funderar på om det inte vore bättre att beskriva vad fönstret gör,
än att bibehålla kommandonamnet? Kanske inte för de som vet vad
kommandot heter, men kanske för de som inte gör det, och mer är ute
efter funktionaliteten.

>#: po/gnome-find-strings.c:21
>msgid "Stop the current search"
>msgstr "Stoppa den aktuella sökningen"

Jag skulle nog ha skrivit "Avbryt" istf "Stoppa".

>#: po/gnome-find-strings.c:34
>msgid "Enter name of file to search for.  Partial names accepted."
>msgstr "Ange namnet på en fil som ska sökas.  Delar av namn går också bra."

"Ange namn på fil som skall sökas efter / som skall eftersökas..."?

>#: po/gnome-find-strings.c:43
>msgid "Case sensitive"
>msgstr "Skilj på små/stora bokstäver"

Jag gillar hur Microsoft har översatt det där i Windows:
"gemener/VERSALER". Det är väldigt slående. (I detta fall alltså "Skilj
på gemener/VERSALER").

>#: po/gnome-find-strings.c:95
>msgid "Dereference (follow) symbolic links. (Implies -noleaf)"
>msgstr "Tolka (följ) symboliska länkar. (Antyder -noleaf)"

Jag tror mer att "imply" används i betydelsen "medför" än "antyder".

>#: po/gnome-find-strings.c:185
>msgid "Enter the numerical user ID of the owner."
>msgstr "Ange användarens numeriska användar-id."

"Ange ägarens..."

>#: po/gnome-find-strings.c:267
>msgid "Empty file and is either a reg file or a dir"
>msgstr "Tom fil och är antingen en vanlig fil eller en katalog"

För ökad läsbarhet skulle jag vilja stryka "är".

>#: po/gnome-find-strings.c:307
>msgid ""
>"Specify what to execute.  Don't put \"-exec\"; that will be done for you.  "
>"Use {} for the filename.  End with a single semi-colon, without any "
>"backslashes."
>msgstr ""
>"Ange vad som ska köras.  Du behöver inte ange \"-exec\"; det kommer att "
>"göras automatiskt.  Använd {} för filnamnet.  Avsluta med ett ensamt "
>"semikolon, utan några omvända snedstreck."

Normalt sett skriver man väl inte två mellanslag efter punkt i
svenskan?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.