Re: gnome-find

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-25 23:46:09

peter karlsson wrote:
> >#: po/gnome-find-strings.c:10
> >msgid "_Locate Window"
> >msgstr "_Locate-fönster"
> 
> Jag funderar på om det inte vore bättre att beskriva vad fönstret gör,
> än att bibehålla kommandonamnet? Kanske inte för de som vet vad
> kommandot heter, men kanske för de som inte gör det, och mer är ute
> efter funktionaliteten.

Har du något förslag? Jag kan inte komma på någonting bra.


> >#: po/gnome-find-strings.c:21
> >msgid "Stop the current search"
> >msgstr "Stoppa den aktuella sökningen"
> 
> Jag skulle nog ha skrivit "Avbryt" istf "Stoppa".

Det här är tipset som visas om man låter muspekaren vila ovanför knappen
"Stopp" på verktygsraden. Det är en ganska tydlig knapp, som är märkt
med standardstoppikonen i GNOME...
Jag tror jag låter det vara "stopp". Eller?


> >#: po/gnome-find-strings.c:34
> >msgid "Enter name of file to search for. Partial names accepted."
> >msgstr "Ange namnet på en fil som ska sökas. Delar av namn går också bra."
> 
> "Ange namn på fil som skall sökas efter / som skall eftersökas..."?

"Eftersökas" får det bli.


> >#: po/gnome-find-strings.c:43
> >msgid "Case sensitive"
> >msgstr "Skilj på små/stora bokstäver"
> 
> Jag gillar hur Microsoft har översatt det där i Windows:
> "gemener/VERSALER". Det är väldigt slående. (I detta fall alltså "Skilj
> på gemener/VERSALER").

Bra idé. Ändrat.


> >#: po/gnome-find-strings.c:95
> >msgid "Dereference (follow) symbolic links. (Implies -noleaf)"
> >msgstr "Tolka (följ) symboliska länkar. (Antyder -noleaf)"
> 
> Jag tror mer att "imply" används i betydelsen "medför" än "antyder".

Jovisst. Ändrat.


> >#: po/gnome-find-strings.c:185
> >msgid "Enter the numerical user ID of the owner."
> >msgstr "Ange användarens numeriska användar-id."
> 
> "Ange ägarens..."

Hoppsan. Jag var trött :)
Ändrat.


> >#: po/gnome-find-strings.c:267
> >msgid "Empty file and is either a reg file or a dir"
> >msgstr "Tom fil och är antingen en vanlig fil eller en katalog"
> 
> För ökad läsbarhet skulle jag vilja stryka "är".

Jovisst.


> >#: po/gnome-find-strings.c:307
> >msgid ""
> >"Specify what to execute. Don't put \"-exec\"; that will be done for you. "
> >"Use {} for the filename. End with a single semi-colon, without any "
> >"backslashes."
> >msgstr ""
> >"Ange vad som ska köras. Du behöver inte ange \"-exec\"; det kommer att "
> >"göras automatiskt. Använd {} för filnamnet. Avsluta med ett ensamt "
> >"semikolon, utan några omvända snedstreck."
> 
> Normalt sett skriver man väl inte två mellanslag efter punkt i
> svenskan?

Göran har gjort det vid tidigare tillfällen, så jag gissar att jag tog
mig an hans stil (vi översätter numera båda specs). Men jag ändrar.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.