gnome-find

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-25 01:00:50

Jag hade tråkigt ikväll så jag översatte gnome-find
(http://gnome-find.sourceforge.net/), ett trevligt litet program som
fungerar som ett grafiskt skal till "find".

Bifogar filen (filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-find.sv.po).


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for gnome-find.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-find\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-14 22:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-25 00:39+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: po/gnome-find-strings.c:7
msgid "gnome-find"
msgstr "gnome-find"

#: po/gnome-find-strings.c:8
msgid "_New Search"
msgstr "_Ny sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:9
msgid "_Search Window"
msgstr "_Sökfönster"

#: po/gnome-find-strings.c:10
msgid "_Locate Window"
msgstr "_Locate-fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:11
msgid "Open a new search window"
msgstr "Öppna ett nytt sökfönster"

#: po/gnome-find-strings.c:12
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:13
msgid "Close the current search window"
msgstr "Stäng aktuellt sökfönster"

#: po/gnome-find-strings.c:14
msgid "_Close Window"
msgstr "S_täng fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:15
msgid "Show results from the previous search"
msgstr "Visa resultat från föregående sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:16
msgid "_Previous Search Results"
msgstr "_Föregående sökresultat"

#: po/gnome-find-strings.c:17
msgid "Show previous find command"
msgstr "Visa föregående find-kommando"

#: po/gnome-find-strings.c:18
msgid "Previous Search Co_mmands"
msgstr "Föregående sökko_mmandon"

#: po/gnome-find-strings.c:19
msgid "Start search"
msgstr "Starta sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:20
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: po/gnome-find-strings.c:21
msgid "Stop the current search"
msgstr "Stoppa den aktuella sökningen"

#: po/gnome-find-strings.c:22
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: po/gnome-find-strings.c:23
msgid "Clear text entry fields to specify a new search"
msgstr "Töm textfält för angivande av en ny sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:24
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: po/gnome-find-strings.c:25
msgid "Manually specify search command"
msgstr "Ange sökkommando manuellt"

#: po/gnome-find-strings.c:26
msgid "Manual"
msgstr "Manuellt"

#: po/gnome-find-strings.c:27
msgid "Edit Preferences..."
msgstr "Ändra inställningar..."

#: po/gnome-find-strings.c:28
msgid "Prefs"
msgstr "Inställn."

#: po/gnome-find-strings.c:29
msgid "Close this window"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:30 po/gnome-find-strings.c:333
#: po/gnome-find-strings.c:349
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: po/gnome-find-strings.c:31
msgid " Search Parameters "
msgstr " Sökparametrar "

#: po/gnome-find-strings.c:32
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: po/gnome-find-strings.c:33
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: po/gnome-find-strings.c:34
msgid "Enter name of file to search for. Partial names accepted."
msgstr "Ange namnet på en fil som ska sökas. Delar av namn går också bra."

#: po/gnome-find-strings.c:35
msgid "Enter directory to search in."
msgstr "Ange katalogen som ska sökas i."

#: po/gnome-find-strings.c:36
msgid "Find multiple files..."
msgstr "Sök flera filer..."

#: po/gnome-find-strings.c:37 po/gnome-find-strings.c:334
msgid "Search in multiple directories..."
msgstr "Sök i flera kataloger..."

#: po/gnome-find-strings.c:38
msgid " Show Advanced Options "
msgstr " Visa avancerade alternativ "

#: po/gnome-find-strings.c:39
msgid "Search subdirectories"
msgstr "Sök i underkataloger"

#: po/gnome-find-strings.c:40
msgid "Advanced Search"
msgstr "Avancerad sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:41
msgid "Partial filenames"
msgstr "Delar av filnamn"

#: po/gnome-find-strings.c:42
msgid "Regular expr filenames"
msgstr "Filnamn som reguljärt uttryck"

#: po/gnome-find-strings.c:43
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skilj på små/stora bokstäver"

#: po/gnome-find-strings.c:44
msgid " Search "
msgstr " Sök "

#: po/gnome-find-strings.c:45
msgid " Interface to the \"locate\" command "
msgstr " Gränssnitt för kommandot \"locate\" "

#: po/gnome-find-strings.c:46
msgid ""
"Type in a string and it will be matched\n"
"as a subset of the file's full pathname."
msgstr ""
"Om du skriver in en sträng kommer den att sökas\n"
"efter som en del av en fils fullständiga sökväg."

#: po/gnome-find-strings.c:48
msgid "Locate file:"
msgstr "Lokalisera fil:"

#: po/gnome-find-strings.c:49
msgid ""
"Enter the path of the \"locate\" database to use,\n"
"or leave blank to use the default."
msgstr ""
"Ange sökvägen till \"locate\"-databasen som ska användas\n"
"eller låt det vara tomt om du vill använda standardvärdet."

#: po/gnome-find-strings.c:51
msgid "Database:"
msgstr "Databas:"

#: po/gnome-find-strings.c:52
msgid " Locate "
msgstr " Locate "

#: po/gnome-find-strings.c:53
msgid "(C) 2000 by Andy C. Kahn"
msgstr "© 2000 av Andy C. Kahn"

#: po/gnome-find-strings.c:54
msgid "http://gnome-find.sourceforge.net"
msgstr "http://gnome-find.sourceforge.net"

#: po/gnome-find-strings.c:55
msgid "Search Results"
msgstr "Sökresultat"

#: po/gnome-find-strings.c:56 po/gnome-find-strings.c:57
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: po/gnome-find-strings.c:58
msgid "Mode"
msgstr "Rättighet"

#: po/gnome-find-strings.c:59
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: po/gnome-find-strings.c:60
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"

#: po/gnome-find-strings.c:61
msgid "Owner"
msgstr "Ägare"

#: po/gnome-find-strings.c:62
msgid "Group"
msgstr "Grupp"

#: po/gnome-find-strings.c:63 po/gnome-find-strings.c:86
msgid " Errors "
msgstr " Fel "

#: po/gnome-find-strings.c:64 po/gnome-find-strings.c:400
msgid "Open file(s)"
msgstr "Öppna fil(er)"

#: po/gnome-find-strings.c:65
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: po/gnome-find-strings.c:66 po/gnome-find-strings.c:399
msgid "Delete file(s)"
msgstr "Ta bort fil(er)"

#: po/gnome-find-strings.c:67 po/gnome-find-strings.c:284
#: po/gnome-find-strings.c:329 po/gnome-find-strings.c:345
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: po/gnome-find-strings.c:68 po/gnome-find-strings.c:391
msgid "Copy file(s)"
msgstr "Kopiera fil(er)"

#: po/gnome-find-strings.c:69
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: po/gnome-find-strings.c:70 po/gnome-find-strings.c:392
msgid "Print file(s)"
msgstr "Skriv ut fil(er)"

#: po/gnome-find-strings.c:71 po/gnome-find-strings.c:304
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: po/gnome-find-strings.c:72
msgid "Execute this file"
msgstr "Kör denna fil"

#: po/gnome-find-strings.c:73 po/gnome-find-strings.c:310
msgid "Exec"
msgstr "Kör"

#: po/gnome-find-strings.c:74
msgid "Execute a shell command"
msgstr "Kör ett skalkommando"

#: po/gnome-find-strings.c:75
msgid "File properties"
msgstr "Filegenskaper"

#: po/gnome-find-strings.c:76
msgid "Props"
msgstr "Egensk."

#: po/gnome-find-strings.c:77
msgid "Add file(s) to archive"
msgstr "Lägg till fil(er) till arkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:78 po/gnome-find-strings.c:322
#: po/gnome-find-strings.c:338
msgid " Add "
msgstr " Lägg till "

#: po/gnome-find-strings.c:79
msgid "Remove file(s) from archive"
msgstr "Ta bort fil(er) från arkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:80
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: po/gnome-find-strings.c:81
msgid "List files in archive"
msgstr "Lista filer i arkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:82
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: po/gnome-find-strings.c:83
msgid "Show previous search command"
msgstr "Visa föregående sökkommando"

#: po/gnome-find-strings.c:84
msgid "Cmd"
msgstr "Komm."

#: po/gnome-find-strings.c:85
msgid "Show errors found during search"
msgstr "Visa fel som hittades under sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:87
msgid "Close the results window"
msgstr "Stäng resultatfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:88
msgid "Advanced Search Options"
msgstr "Avancerade sökalternativ"

#: po/gnome-find-strings.c:89
msgid "Accept settings and close window."
msgstr "Acceptera inställningarna och stäng fönstret."

#: po/gnome-find-strings.c:90
msgid " Advanced Options "
msgstr " Avancerade alternativ "

#: po/gnome-find-strings.c:91
msgid "-noleaf (see man page)"
msgstr "-noleaf (se manualsidan)"

#: po/gnome-find-strings.c:92
msgid "Don't descend directories on other filesystems."
msgstr "Gå inte ner i kataloger på andra filsystem."

#: po/gnome-find-strings.c:93
msgid "Minimum directory level descent"
msgstr "Minimalt antal katalognivåer som gås ner i"

#: po/gnome-find-strings.c:94
msgid "Maximum directory level descent"
msgstr "Maximalt antal katalognivåer som gås ner i"

#: po/gnome-find-strings.c:95
msgid "Dereference (follow) symbolic links. (Implies -noleaf)"
msgstr "Tolka (följ) symboliska länkar. (Antyder -noleaf)"

#: po/gnome-find-strings.c:96
msgid "Process each directory's contents before directory itself."
msgstr "Behandla innehållet i varje katalog innan katalogen själv."

#: po/gnome-find-strings.c:97
msgid "Measure times from beginning of today rather than from 24 hrs ago."
msgstr "Mät tider från början av dagen istället för från 24 timmar sen."

#: po/gnome-find-strings.c:98
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: po/gnome-find-strings.c:99
msgid " File Last Read or Executed (atime) "
msgstr " Senaste filläsning eller körning (atime) "

#: po/gnome-find-strings.c:100 po/gnome-find-strings.c:104
#: po/gnome-find-strings.c:122 po/gnome-find-strings.c:126
#: po/gnome-find-strings.c:144 po/gnome-find-strings.c:148
#: po/gnome-find-strings.c:215 po/gnome-find-strings.c:272
msgid ""
"Exactly\n"
"More than\n"
"Less than\n"
msgstr ""
"Exakt\n"
"Mer än\n"
"Mindre än\n"

#: po/gnome-find-strings.c:108 po/gnome-find-strings.c:111
#: po/gnome-find-strings.c:114 po/gnome-find-strings.c:130
#: po/gnome-find-strings.c:133 po/gnome-find-strings.c:136
#: po/gnome-find-strings.c:152 po/gnome-find-strings.c:155
#: po/gnome-find-strings.c:161 po/gnome-find-strings.c:180
#: po/gnome-find-strings.c:195 po/gnome-find-strings.c:198
#: po/gnome-find-strings.c:201 po/gnome-find-strings.c:204
#: po/gnome-find-strings.c:207 po/gnome-find-strings.c:210
#: po/gnome-find-strings.c:224 po/gnome-find-strings.c:227
#: po/gnome-find-strings.c:247 po/gnome-find-strings.c:256
#: po/gnome-find-strings.c:259 po/gnome-find-strings.c:262
#: po/gnome-find-strings.c:268
msgid "AND"
msgstr "OCH"

#: po/gnome-find-strings.c:109 po/gnome-find-strings.c:112
#: po/gnome-find-strings.c:115 po/gnome-find-strings.c:131
#: po/gnome-find-strings.c:134 po/gnome-find-strings.c:137
#: po/gnome-find-strings.c:153 po/gnome-find-strings.c:156
#: po/gnome-find-strings.c:162 po/gnome-find-strings.c:181
#: po/gnome-find-strings.c:196 po/gnome-find-strings.c:199
#: po/gnome-find-strings.c:202 po/gnome-find-strings.c:205
#: po/gnome-find-strings.c:208 po/gnome-find-strings.c:211
#: po/gnome-find-strings.c:225 po/gnome-find-strings.c:228
#: po/gnome-find-strings.c:248 po/gnome-find-strings.c:257
#: po/gnome-find-strings.c:260 po/gnome-find-strings.c:263
#: po/gnome-find-strings.c:269
msgid "OR"
msgstr "ELLER"

#: po/gnome-find-strings.c:110 po/gnome-find-strings.c:113
#: po/gnome-find-strings.c:116 po/gnome-find-strings.c:132
#: po/gnome-find-strings.c:135 po/gnome-find-strings.c:138
#: po/gnome-find-strings.c:154 po/gnome-find-strings.c:157
#: po/gnome-find-strings.c:163 po/gnome-find-strings.c:182
#: po/gnome-find-strings.c:197 po/gnome-find-strings.c:200
#: po/gnome-find-strings.c:203 po/gnome-find-strings.c:206
#: po/gnome-find-strings.c:209 po/gnome-find-strings.c:212
#: po/gnome-find-strings.c:226 po/gnome-find-strings.c:229
#: po/gnome-find-strings.c:249 po/gnome-find-strings.c:258
#: po/gnome-find-strings.c:261 po/gnome-find-strings.c:264
#: po/gnome-find-strings.c:270
msgid "NOT"
msgstr "INTE"

#: po/gnome-find-strings.c:117 po/gnome-find-strings.c:139
#: po/gnome-find-strings.c:160
msgid "Minutes ago"
msgstr "Minuter sedan"

#: po/gnome-find-strings.c:118 po/gnome-find-strings.c:140
#: po/gnome-find-strings.c:159
msgid "Days ago"
msgstr "Dagar sedan"

#: po/gnome-find-strings.c:119 po/gnome-find-strings.c:141
#: po/gnome-find-strings.c:158
msgid "More recent"
msgstr "Mer nyligen"

#: po/gnome-find-strings.c:120
msgid "atime"
msgstr "atime"

#: po/gnome-find-strings.c:121
msgid " File's Inode Last Changed (ctime) "
msgstr " Senaste ändringen av filens inod (ctime) "

#: po/gnome-find-strings.c:142
msgid "ctime"
msgstr "ctime"

#: po/gnome-find-strings.c:143
msgid " File Data Last Modified (mtime) "
msgstr " Senaste ändringen av fildata (mtime) "

#: po/gnome-find-strings.c:164
msgid "mtime"
msgstr "mtime"

#: po/gnome-find-strings.c:165
msgid " Match Permissions "
msgstr " Sök på rättigheter "

#: po/gnome-find-strings.c:166
msgid "exec"
msgstr "kör"

#: po/gnome-find-strings.c:167
msgid "write"
msgstr "skriv"

#: po/gnome-find-strings.c:168
msgid "read"
msgstr "läs"

#: po/gnome-find-strings.c:169 po/gnome-find-strings.c:179
msgid "other"
msgstr "annan"

#: po/gnome-find-strings.c:170
msgid "group"
msgstr "grupp"

#: po/gnome-find-strings.c:171
msgid "owner"
msgstr "ägare"

#: po/gnome-find-strings.c:172
msgid "matching"
msgstr "passar"

#: po/gnome-find-strings.c:173
msgid "Exact"
msgstr "Exakt"

#: po/gnome-find-strings.c:174
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: po/gnome-find-strings.c:175
msgid "Any"
msgstr "Någon"

#: po/gnome-find-strings.c:176
msgid "setuid"
msgstr "sätt uid"

#: po/gnome-find-strings.c:177
msgid "setgid"
msgstr "sätt gid"

#: po/gnome-find-strings.c:178
msgid "sticky bit"
msgstr "sticky-bit"

#: po/gnome-find-strings.c:183
msgid "Perm"
msgstr "Rättigheter"

#: po/gnome-find-strings.c:184 po/gnome-find-strings.c:213
msgid " Owner "
msgstr " Ägare "

#: po/gnome-find-strings.c:185
msgid "Enter the numerical user ID of the owner."
msgstr "Ange användarens numeriska användar-id."

#: po/gnome-find-strings.c:186
msgid "Enter the name of the owner for the file."
msgstr "Ange namnet på filens ägare."

#: po/gnome-find-strings.c:187
msgid "Enter the group name of the file."
msgstr "Ange namnet på filens grupp."

#: po/gnome-find-strings.c:188
msgid "Enter the file's numerical group ID."
msgstr "Ange filens numeriska grupp-id"

#: po/gnome-find-strings.c:189
msgid "No user corresponds to file's UID"
msgstr "Ingen användare motsvarar filens UID"

#: po/gnome-find-strings.c:190
msgid "No group corresponds to file's GID"
msgstr "Ingen grupp motsvarar filens GID"

#: po/gnome-find-strings.c:191
msgid "Group GID"
msgstr "GID för grupp"

#: po/gnome-find-strings.c:192
msgid "Group name"
msgstr "Namn på grupp"

#: po/gnome-find-strings.c:193
msgid "Owner UID"
msgstr "UID för ägare"

#: po/gnome-find-strings.c:194
msgid "Owner name"
msgstr "Namn på ägare"

#: po/gnome-find-strings.c:214 po/gnome-find-strings.c:252
msgid " Type / Size "
msgstr " Typ / Storlek "

#: po/gnome-find-strings.c:219
msgid "Enter how many units for the file size."
msgstr "Ange antalet enheter i filstorleken."

#: po/gnome-find-strings.c:220
msgid "512-byte blocks"
msgstr "block med 512 byte"

#: po/gnome-find-strings.c:221
msgid "bytes"
msgstr "byte"

#: po/gnome-find-strings.c:222
msgid "kilobytes (kb)"
msgstr "kilobyte (kB)"

#: po/gnome-find-strings.c:223
msgid "2-byte words"
msgstr "ord med 2 byte"

#: po/gnome-find-strings.c:230 po/gnome-find-strings.c:239
msgid ""
"Regular File\n"
"Directory\n"
"Symbolic Link\n"
"Block Device\n"
"Character Device\n"
"Named Pipe\n"
"Socket\n"
msgstr ""
"Vanlig fil\n"
"Katalog\n"
"Symbolisk länk\n"
"Blockenhet\n"
"Teckenenhet\n"
"Namngivet rör\n"
"Uttag (socket)\n"

#: po/gnome-find-strings.c:238
msgid "File type"
msgstr "Filtyp"

#: po/gnome-find-strings.c:250
msgid "-xtype"
msgstr "-xtype"

#: po/gnome-find-strings.c:251
msgid "File size"
msgstr "Filstorlek"

#: po/gnome-find-strings.c:253
msgid " Misc Tests "
msgstr " Diverse tester "

#: po/gnome-find-strings.c:254
msgid "Enter the inode number of the file."
msgstr "Ange filens inodsnummer."

#: po/gnome-find-strings.c:255
msgid "Enter how many links the file must have."
msgstr "Ange hur många länkar filen måste ha."

#: po/gnome-find-strings.c:265
msgid "File has this many links"
msgstr "Filen har så många länkar"

#: po/gnome-find-strings.c:266
msgid "File's inode number is"
msgstr "Filens inodsnummer är"

#: po/gnome-find-strings.c:267
msgid "Empty file and is either a reg file or a dir"
msgstr "Tom fil och är antingen en vanlig fil eller en katalog"

#: po/gnome-find-strings.c:271
msgid "Filesystem type"
msgstr "Filsystemstyp"

#: po/gnome-find-strings.c:276 po/gnome-find-strings.c:313
#: po/gnome-find-strings.c:429
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#: po/gnome-find-strings.c:277
msgid " Tests Selected "
msgstr " Valda test "

#: po/gnome-find-strings.c:278
msgid "label174"
msgstr "label174"

#: po/gnome-find-strings.c:279
msgid "Move selected test UP one position"
msgstr "Flytta valt test UPP en position"

#: po/gnome-find-strings.c:280 po/gnome-find-strings.c:325
#: po/gnome-find-strings.c:341
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: po/gnome-find-strings.c:281
msgid "Move selected test DOWN one position"
msgstr "Flytta valt test NER en position"

#: po/gnome-find-strings.c:282 po/gnome-find-strings.c:327
#: po/gnome-find-strings.c:343
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: po/gnome-find-strings.c:283
msgid "Remove selected tests"
msgstr "Ta bort valda test"

#: po/gnome-find-strings.c:285
msgid "Clear all selected test expressions"
msgstr "Töm alla valda testuttryck"

#: po/gnome-find-strings.c:286 po/gnome-find-strings.c:331
#: po/gnome-find-strings.c:347
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: po/gnome-find-strings.c:287
msgid "Selected"
msgstr "Valda"

#: po/gnome-find-strings.c:288
msgid " Last test added "
msgstr " Senaste test som lagts till "

#: po/gnome-find-strings.c:289
msgid "Tests"
msgstr "Test"

#: po/gnome-find-strings.c:290
msgid " Printing Options "
msgstr " Utskriftsalternativ "

#: po/gnome-find-strings.c:291
msgid "Using newlines (-print)"
msgstr "Använder nyrader (-print)"

#: po/gnome-find-strings.c:292
msgid "Using NULL chars (-print0)"
msgstr "Använder NULL-tecken (-print0)"

#: po/gnome-find-strings.c:293
msgid "Using 'ls -dils' format (-ls)"
msgstr "Använder formatet \"ls -dils\" (-ls)"

#: po/gnome-find-strings.c:294
msgid "Formatted (-printf)"
msgstr "Formaterat (-printf)"

#: po/gnome-find-strings.c:295
msgid "Pathname only"
msgstr "Endast sökväg"

#: po/gnome-find-strings.c:296
msgid "Include file details"
msgstr "Inkludera fildetaljer"

#: po/gnome-find-strings.c:297
msgid "Using newlines (-fprint)"
msgstr "Använder nyrader (-fprint)"

#: po/gnome-find-strings.c:298
msgid "Using NULL chars (-fprint0)"
msgstr "Använder NULL-tecken (-fprint0)"

#: po/gnome-find-strings.c:299
msgid "Formatted (-fprintf)"
msgstr "Formaterad (-fprintf)"

#: po/gnome-find-strings.c:300
msgid "Using 'ls -dils' format (-fls)"
msgstr "Använder formatet \"ls -dils\" (-fls)"

#: po/gnome-find-strings.c:301
msgid "To stdout"
msgstr "Till standard ut"

#: po/gnome-find-strings.c:302
msgid "To a window"
msgstr "Till ett fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:303
msgid "To a file"
msgstr "Till en fil"

#: po/gnome-find-strings.c:305
msgid " Command Execution "
msgstr " Kommandokörning "

#: po/gnome-find-strings.c:306
msgid "Exec command on file (-exec)"
msgstr "Använd kommando på fil (-exec)"

#: po/gnome-find-strings.c:307
msgid ""
"Specify what to execute. Don't put \"-exec\"; that will be done for you. "
"Use {} for the filename. End with a single semi-colon, without any "
"backslashes."
msgstr ""
"Ange vad som ska köras. Du behöver inte ange \"-exec\"; det kommer att "
"göras automatiskt. Använd {} för filnamnet. Avsluta med ett ensamt "
"semikolon, utan några omvända snedstreck."

#: po/gnome-find-strings.c:308
msgid "Prompt and Exec on file (-ok)"
msgstr "Fråga och använd kommando på fil (-exec)"

#: po/gnome-find-strings.c:309
msgid ""
"Specify what to execute. Don't put \"-exec\"; that will be done for you. "
"Use proper \"find\" syntax (e.g., {} for the filename)."
msgstr ""
"Ange vad som ska köras. Du behöver inte ange \"-exec\"; det kommer att "
"göras automatiskt. Använd korrekt \"find\"-syntax (dvs {} för filnamnet)."

#: po/gnome-find-strings.c:311
msgid " Miscellaneous Actions "
msgstr " Diverse åtgärder "

#: po/gnome-find-strings.c:312
msgid "-prune (see man page)"
msgstr "-prune (se manualsidan)"

#: po/gnome-find-strings.c:314 po/gnome-find-strings.c:316
msgid "Special"
msgstr "Special"

#: po/gnome-find-strings.c:315
msgid "Contains text string"
msgstr "Innehåller textsträngen"

#: po/gnome-find-strings.c:317
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"

#: po/gnome-find-strings.c:318
msgid "Search for multiple files..."
msgstr "Sök efter flera filer..."

#: po/gnome-find-strings.c:319
msgid " Multi-file searching "
msgstr " Sökning efter flera filer "

#: po/gnome-find-strings.c:320 po/gnome-find-strings.c:336
msgid "Enter additional directories to search in."
msgstr "Ange ytterligare kataloger som ska genomsökas."

#: po/gnome-find-strings.c:321
msgid "Add file to list of files to search for"
msgstr "Lägg till filen i listan över filer som ska sökas"

#: po/gnome-find-strings.c:323
msgid "label172"
msgstr "label172"

#: po/gnome-find-strings.c:324 po/gnome-find-strings.c:340
msgid "Move selected directory UP one position"
msgstr "Flytta vald katalog UPP en position"

#: po/gnome-find-strings.c:326 po/gnome-find-strings.c:342
msgid "Move selected directory DOWN one position"
msgstr "Flytta vald katalog NER en position"

#: po/gnome-find-strings.c:328 po/gnome-find-strings.c:344
msgid "Remove selected directory"
msgstr "Ta bort vald katalog"

#: po/gnome-find-strings.c:330
msgid "Clear all files entered"
msgstr "Töm alla angivna filer"

#: po/gnome-find-strings.c:332 po/gnome-find-strings.c:348
msgid "Close this dialog window"
msgstr "Stäng detta dialogfönster"

#: po/gnome-find-strings.c:335
msgid " Multi-directory searching "
msgstr " Sökning i flera kataloger "

#: po/gnome-find-strings.c:337
msgid "Add directory to list of directories to search in"
msgstr "Lägg till katalogen i listan över kataloger som ska genomsökas"

#: po/gnome-find-strings.c:339
msgid "label173"
msgstr "label173"

#: po/gnome-find-strings.c:346
msgid "Clear all directories entered"
msgstr "Töm alla angivna kataloger"

#: po/gnome-find-strings.c:350
msgid "File Properties..."
msgstr "Filegenskaper..."

#: po/gnome-find-strings.c:351
msgid "gnome-find Preferences..."
msgstr "Inställningar för gnome-find..."

#: po/gnome-find-strings.c:352 po/gnome-find-strings.c:389
msgid " Appearance "
msgstr " Utseende "

#: po/gnome-find-strings.c:353
msgid "Main Toolbar"
msgstr "Huvudverktygsrad"

#: po/gnome-find-strings.c:354
msgid "File Ops Toolbar"
msgstr "Verktygsrad med filoperationer"

#: po/gnome-find-strings.c:355
msgid "Advanced Tests Toolbar"
msgstr "Verktygsrad med avancerade tester"

#: po/gnome-find-strings.c:356 po/gnome-find-strings.c:361
#: po/gnome-find-strings.c:366 po/gnome-find-strings.c:373
#: po/gnome-find-strings.c:378
msgid ""
"Icons only\n"
"Text only\n"
"Icons and Text\n"
"Use GNOME settings\n"
msgstr ""
"Endast ikoner\n"
"Endast text\n"
"Ikoner och text\n"
"Använd GNOMEs inställningar\n"

#: po/gnome-find-strings.c:371
msgid "Multi-directory Search Toolbar"
msgstr "Verktygsrad för sökning i flera kataloger"

#: po/gnome-find-strings.c:372
msgid "Multi-file Search Toolbar"
msgstr "Verktygsrad för sökning efter flera filer"

#: po/gnome-find-strings.c:383
msgid "Show notebook tabs"
msgstr "Visa flikhäftesflikar"

#: po/gnome-find-strings.c:384
msgid ""
"Left\n"
"Right\n"
"Top\n"
"Bottom\n"
msgstr ""
"Vänster\n"
"Höger\n"
"Överst\n"
"Nederst\n"

#: po/gnome-find-strings.c:390 po/gnome-find-strings.c:403
msgid " Commands "
msgstr " Kommandon "

#: po/gnome-find-strings.c:393
msgid "Execute file(s)"
msgstr "Kör fil(er)"

#: po/gnome-find-strings.c:394
msgid "Command used to open files"
msgstr "Kommando som används för att öppna filer"

#: po/gnome-find-strings.c:395
msgid "Command used to copy files"
msgstr "Kommando som används för att kopiera filer"

#: po/gnome-find-strings.c:396
msgid "Command used to print files"
msgstr "Kommando som används för att skriva ut filer"

#: po/gnome-find-strings.c:397
msgid "Command used to execute files"
msgstr "Kommando som används för att köra filer"

#: po/gnome-find-strings.c:398
msgid "Command used to delete files"
msgstr "Kommando som används för att ta bort filer"

#: po/gnome-find-strings.c:401
msgid "Shell command"
msgstr "Skalkommando"

#: po/gnome-find-strings.c:402
msgid "Default shell command to execute"
msgstr "Skalkommandot som skall köras som standard"

#: po/gnome-find-strings.c:404
msgid " Height and Width "
msgstr " Höjd och bredd "

#: po/gnome-find-strings.c:405
msgid "Save size of main window"
msgstr "Spara storleken hos huvudfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:406
msgid "Save size of multi-file search dialog"
msgstr "Spara storleken hos sökfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:407
msgid "Save size of multi-directory search dialog"
msgstr "Spara storleken hos fönstret för sökning i flera kataloger"

#: po/gnome-find-strings.c:408
msgid "Save size of search results dialog"
msgstr "Spara storleken hos sökresultatsfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:409
msgid "Save size of advanced search dialog"
msgstr "Spara storleken hos fönstret för avancerad sökning"

#: po/gnome-find-strings.c:410
msgid "Save size of preferences dialog"
msgstr "Spara storleken hos inställningsfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:411
msgid "Save size of builtin archive contents dialog"
msgstr "Spara storleken hos det inbyggda arkivinnehållsfönstret"

#: po/gnome-find-strings.c:412
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:413
msgid " File and Commands "
msgstr " Filer och kommandon "

#: po/gnome-find-strings.c:414
msgid "Name of archive file"
msgstr "Filarkivets namn"

#: po/gnome-find-strings.c:415
msgid "Command to add files to archive file"
msgstr "Kommando för att lägga till filer i filarkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:416
msgid "Command to remove files from archive file"
msgstr "Kommando för att ta bort filer ur filarkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:417
msgid "Command to list contents of archive file"
msgstr "Kommando för att visa innehållet i filarkiv"

#: po/gnome-find-strings.c:418
msgid "Archive filename"
msgstr "Arkivets filnamn"

#: po/gnome-find-strings.c:419
msgid "Add to archive"
msgstr "Lägg till i filarkivet"

#: po/gnome-find-strings.c:420
msgid "Remove from archive"
msgstr "Ta bort från filarkivet"

#: po/gnome-find-strings.c:421
msgid "List archive contents"
msgstr "Visa innehållet i arkivet"

#: po/gnome-find-strings.c:422
msgid "Use built-in viewer"
msgstr "Använd inbyggt visningsverktyg"

#: po/gnome-find-strings.c:423
msgid "Archiving"
msgstr "Arkivering"

#: po/gnome-find-strings.c:424
msgid " Miscellaneous "
msgstr " Diverse "

#: po/gnome-find-strings.c:425
msgid "Location of temporary directory"
msgstr "Plats för temporär katalog"

#: po/gnome-find-strings.c:426
msgid "Name of shell to use for executing commands"
msgstr "Namnet på skalet som skall användas för körning av kommandon"

#: po/gnome-find-strings.c:427
msgid "Shell"
msgstr "Skal"

#: po/gnome-find-strings.c:428
msgid "Temporary directory"
msgstr "Temporär katalog"

#: po/gnome-find-strings.c:430
msgid "Apply selected command"
msgstr "Använd valt kommando"

#: po/gnome-find-strings.c:431
msgid "Close this dialog"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: po/gnome-find-strings.c:432
msgid "window1"
msgstr "window1"

#: po/gnome-find-strings.c:433
msgid "File name"
msgstr "Filnamn"

#: po/gnome-find-strings.c:434
msgid "Size (bytes)"
msgstr "Storlek (byte)"

#: po/gnome-find-strings.c:435
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"

#: po/gnome-find-strings.c:436
msgid "Inode"
msgstr "Inod"

#: po/gnome-find-strings.c:437
msgid "# of Links"
msgstr "Antal länkar"

#: po/gnome-find-strings.c:438
msgid "User name / UID"
msgstr "Användarnamn / UID"

#: po/gnome-find-strings.c:439
msgid "Group name / GID"
msgstr "Gruppnamn / GID"

#: po/gnome-find-strings.c:440
msgid "Last accessed"
msgstr "Senaste åtkomst"

#: po/gnome-find-strings.c:441
msgid "Last modified"
msgstr "Senaste ändring"

#: po/gnome-find-strings.c:442
msgid "Last status change"
msgstr "Senaste statusändring"

#: po/gnome-find-strings.c:443
msgid "File block size"
msgstr "Filblockstorlek"

#: po/gnome-find-strings.c:444
msgid "Blocks allocated"
msgstr "Allokerade block"

#: src/file.c:271
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""

#: src/file.c:288
msgid "Opening selected files..."
msgstr "Öppnar valda filer..."

#: src/file.c:296
msgid "Deleting selected files..."
msgstr "Tar bort valda filer..."

#: src/file.c:315
msgid "Copy Files..."
msgstr "Kopiera filer..."

#: src/file.c:317
msgid "Enter destination location to copy file(s)"
msgstr "Ange målkatalogen för filkopieringen"

#: src/file.c:335
msgid "Printing selected files"
msgstr "Skriver ut valda filer"

#: src/file.c:343
msgid "Executing selected files"
msgstr "Kör valda filer"

#: src/file.c:351
msgid "Adding selected files to archive..."
msgstr "Lägger till valda filer till arkiv..."

#: src/file.c:359
msgid "Removing selected files from archive..."
msgstr "Tar bort valda filer från arkiv..."

#: src/file.c:392
msgid "Executing shell command on selected files"
msgstr "Kör skalkommando med valda filer"

#: src/file.c:414
msgid "Execute a shell command on selected files..."
msgstr "Kör ett skalkommando med valda filer..."

#: src/file.c:419
msgid ""
"Enter the shell command to be exected.\n"
"Use $files to indicate selected files."
msgstr ""
"Ange skalkommandot som ska köras.\n"
"Använd $files för att indikera valda filer."

#: src/file.c:447 src/file.c:903
msgid "No archive file specified"
msgstr "Inget filarkiv angivet"

#: src/file.c:452
#, c-format
msgid "Archive file '%s' does not exist"
msgstr "Filarkivet \"%s\" finns inte"

#: src/file.c:461 src/misc.c:71
msgid "No command prefs specified"
msgstr "Inga kommandoinställningar angivna"

#: src/file.c:469 src/file.c:476
msgid "Getting archive contents..."
msgstr "Hämtar arkivinnehåll..."

#: src/file.c:590
msgid "No filename specified"
msgstr "Inget filnamn angivet"

#: src/file.c:885
msgid "Copying selected files..."
msgstr "Kopierar valda filer..."

#: src/file.c:909
msgid "$archive not specified in command prefs"
msgstr "$archive är inte angivet i kommandoinställningarna"

#: src/file.c:949
msgid "Current Archive Contents"
msgstr "Aktuellt innehåll i filarkiv"

#: src/main.c:74
msgid "Print version information"
msgstr "Skriv ut versionsinformation"

#: src/main.c:83
msgid "Print compile/link options used"
msgstr "Skriv ut kompilerings-/länkningsalternativ som använts"

#: src/main.c:93
msgid "Set debug flag to FLAGS (see debug.h)"
msgstr "Sätt avlusningsflaggan till FLAGGOR (se debug.h)"

#: src/main.c:94
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGGOR"

#: src/misc.c:79
msgid "No files selected"
msgstr "Inga filer valda"

#: src/misc.c:87
msgid "$files not specified in command prefs"
msgstr "$files är inte angivet i kommandoinställningarna"

#: src/misc.c:101
msgid "fork() failed"
msgstr "fork() misslyckades"

#: src/misc.c:109
msgid "execl() failed"
msgstr "execl() misslyckades"

#: src/misc.c:145
#, c-format
msgid "Executing: '%s'"
msgstr "Kör: \"%s\""

#: src/misc.c:166
#, c-format
msgid ""
"Error executing command\n"
"Abnormal termination (signal = %d)"
msgstr ""
"Fel vid körning av kommando\n"
"Onormal avslutning (signal = %d)"

#: src/misc.c:174
msgid "Error executing command"
msgstr "Fel vid körning av kommando"

#: src/results.c:400
#, c-format
msgid "Files found: %d"
msgstr "Filer som hittats: %d"

#: src/results.c:425
msgid "No previous search results."
msgstr "Det finns inga tidigare sökresultat."

#: src/results.c:460
#, c-format
msgid "Total files found: %d"
msgstr "Totalt antal filer som hittats: %d"

#: src/search.c:205
msgid "Manual Search..."
msgstr "Manuell sökning..."

#: src/search.c:210
msgid ""
"Enter the exact \"find\" command\n"
"to be executed by the shell"
msgstr ""
"Ange precis det \"find\"-kommando\n"
"som ska köras av skalet"

#: src/search.c:358
msgid "No previous searches."
msgstr "Det finns inga tidigare sökningar."

#: src/search.c:442
msgid "Executing locate..."
msgstr "Kör \"locate\"..."

#: src/search.c:945
msgid "Previous \"find\" Commands"
msgstr "Tidigare \"find\"-kommandon"

#: src/win.c:785
#, c-format
msgid "<Multiple %s entered>"
msgstr "<Flera %s angivna>"

#: src/win.c:786
msgid "directories"
msgstr "kataloger"

#: src/win.c:786
msgid "files"
msgstr "filer"

#: src/win.c:905
#, c-format
msgid "could not open '%s' (%s)\n"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" (%s)\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.