Re: Galeon

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-23 11:38:56

Göran Uddeborg:

> Den kombinationen tycker jag inte är bra.  Det blir lite som att
> skriva kmeter.  Antingen km eller kilometer, inte en hybrid.

Tja, bit är ju i sig en förkortning, så jag ser inget fel med det. (Okej,
"byte" är inte en förkortning). Problemet är ju som sagt att det råder
förvirring om b eller B är bit eller byte, och därför skriver jag ut det.

Annars kan man ju säkert skriva ko (kilo-oktetter) :-)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.