Re: Galeon

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-23 13:03:52

peter karlsson wrote:
> > Den kombinationen tycker jag inte är bra. Det blir lite som att
> > skriva kmeter. Antingen km eller kilometer, inte en hybrid.
> 
> Tja, bit är ju i sig en förkortning, så jag ser inget fel med det.

"Bit" är ingen förkortning på svenska. Det är nog ingen förkortning på
engelska heller ("bit" är ett ord, jfr "a bit sooner").

På svenska kan man jämföra med tex "tårtbit". Bit är ett ord. En bit.


> (Okej, "byte" är inte en förkortning).

Jag har aldrig hört att det skulle vara en förkortning heller.
Jag har för mig att det har sitt ursprung som någon sorts nonsensord och
förvanskning av "bit".


> Problemet är ju som sagt att det råder förvirring om b eller B är bit eller
> byte, och därför skriver jag ut det.

b = bit
B = byte

Den konventionen är mycket vanlig. Ibland kan man dock se att folk
blandar ihop dem, men det vanliga är ändå att programmen använder rätt.


> Annars kan man ju säkert skriva ko (kilo-oktetter) :-)

Hugaligen... nej, det hjälper nog inte någon, snarare tvärtom. "Byte" är
det vedertagna uttrycket på svenska. Pluralformen är också "byte".

Jag håller inte med Datatermgruppens rekommendation här dock (se
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek/v17.html#a6). De menar att man
alltid bör skriva ut "bit" eller "byte", men att man samtidigt kan
behålla prefixets förkortning om man vill.

Det är helt förkastligt tycker jag. När det gäller alla ISO-enheter har
man konventionen att man använder prefixets förkortning tillsammans med
enhetsförkortningen, men man blandar aldrig en förkortning med det fulla
namnet på en enhet eller ett prefix.

Exempel:
Man skriver kilonewton eller kN, men aldrig knewton eller kiloN.
Man skriver mikrofarad eller µF, men aldrig mfarad eller mikroF.

Hade du använt de senare exemplen på ett fysikprov tror jag alldeles
säkert att din fysiklärare hade varit frestad att göra avdrag...

Därför tycker jag att man antingen bör skriva "kilobyte" eller "kB", och
"kilobit" eller "kb", och inte använda några andra konstiga blandningar.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.