Re: Galeon

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-22 22:18:51

> Eller ännu hellre att skriva ut "kbyte" och "kbit", det gör jag så gott
> som alltid.

Den kombinationen tycker jag inte är bra.  Det blir lite som att
skriva kmeter.  Antingen km eller kilometer, inte en hybrid.

Vilket som passar bäst beror naturligtvis på sammanhanget.  I den
översatta strängen tycker jag att det bör vara den förkortade
versionen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.