Re: Galeon

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-22 22:12:48

Göran Uddeborg:

> Sedan kom vi någon gång fram till att det nog var bättre att använda
> "B" istället för "b" som förkortning för "byte", eftersom gement "b"
> ibland används för "bit".  Det står så i ordlistan sedan lång tid
> tillbaka.

Eller ännu hellre att skriva ut "kbyte" och "kbit", det gör jag så gott
som alltid.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.