Galeon

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-22 20:25:35

> G msgid "Refresh"
>  #: src/trans.h:32
> N msgid "Reload"
>  msgstr "Ladda om"

:-)

> G msgid "Go to your Start Page"
> G msgstr "Gå till din startsida"
>  #: src/trans.h:33
> N msgid "Go to your Home Page"
> N msgstr "Gå till din hemsida"

Hmm, det tycker jag egentligen är en lite olycklig ändring i
orginalet. Min hemsida är min presentation av mig själv, och sådant,
medan min startsida är där min bläddrare startar. Och jag antar att
det är det senare de menar här.

Om du tycker som jag kan du ju påpeka för författaren. Men
översättningen kanske bör vara som den är tills vidare.

>  #: src/trans.h:137
> N msgid ""
> N "gedit\n"
> N "emacs\n"
> N "xemacs\n"
> N "gvim\n"
> N "bluefish\n"
> N "gnp\n"
> N msgstr ""
> N "gedit\n"
> N "emacs\n"
> N "xemacs\n"
> N "gvim\n"
> N "bluefish\n"
> N "gnp\n"

Om du pratar med författaren kan du ju fråga varför han markerat det
här för översättning.

>  #: src/bookmarks.c:703
> N msgid "Importing Netscape bookmarks failed"
> N msgstr "Importering av Netscape-bokmärken misslyckades"

Bara "import" duger kanske?

>  #: src/bookmarks.c:707
> N msgid "Netscape bookmarks succesfully imported"
> N msgstr "Importering av Netscape-bokmärken lyckades"

I så fall här också.

> N msgid "%s (%d Kb loaded)"
> N msgstr "%s (%d Kb laddade)"

Vi brukar använda de rätta multipelprefixen, så det skall vara "k"
istället för "K".

Sedan kom vi någon gång fram till att det nog var bättre att använda
"B" istället för "b" som förkortning för "byte", eftersom gement "b"
ibland används för "bit". Det står så i ordlistan sedan lång tid
tillbaka.

>  #: src/browser_callbacks.c:289
> N msgid "You must specify a Start Page in the Preferences dialog!"
> N msgstr "Du måste ange en startsida i inställningarna!"

Eftersom han bytt från "Start Page" till "Home Page" överallt annars
bör han väl göra det här också. En kommentar till författaren igen
alltså.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.