Galeon

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-22 15:55:32

Har uppdaterat Galeon-översättningen, och eftersom det fanns en hel drös
med nya strängar tänkte jag att jag lika gärna kunde skicka en podiff
hit. :)

Hela filen finns på http://www.menthos.com/po/gnome/galeon.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
 # Swedish messages for Galeon
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Dennis Persson <dennis@linux.nu>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Galeon 0.7.2\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-08-10 01:07+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-08-16 23:17+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-08-21 21:39+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-08-22 15:44+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/trans.h:9
G msgid "_Download directory"
G msgstr "_Hämtningskatalog"
N msgid "Open a new url"
N msgstr "Öppna en ny url"
 
 #: src/trans.h:10
N msgid "Open _Url"
N msgstr "Öppna _Url"
N 
 #: src/trans.h:11
N msgid "View source..."
N msgstr "Visa källa..."
N 
 #: src/trans.h:12
N msgid "_Download directory..."
N msgstr "_Hämtningskatalog..."
N 
 #: src/trans.h:13
 
G msgid "_Start Page"
G msgstr "_Startsida"
 #: src/trans.h:22
N msgid "H_ome Page"
N msgstr "H_emsida"
 
 
G msgid "Go Back"
G msgstr "Gå bakåt"
 #: src/trans.h:26
N msgid "Go Back - Right button: History"
N msgstr "Gå bakåt - Höger musknapp: Historik"
 
 
G msgid "Go Forward"
G msgstr "Gå framåt"
 #: src/trans.h:28
N msgid "Go Forward - Right button: History\n"
N msgstr "Gå Framåt - Höger musknapp: Historik\n"
 
 
G msgid "Refresh"
 #: src/trans.h:32
N msgid "Reload"
 msgstr "Ladda om"
 
G msgid "Go to your Start Page"
G msgstr "Gå till din startsida"
 #: src/trans.h:33
N msgid "Go to your Home Page"
N msgstr "Gå till din hemsida"
 
G msgid "Start Page"
G msgstr "Startsida"
 #: src/trans.h:34
N msgid "Home"
N msgstr "Hem"
 
 
 #: src/trans.h:64 src/trans.h:71
 msgid ""
G "Start page\n"
N "Home page\n"
 "Last page\n"
 "Blank page\n"
 msgstr ""
G "Startsida\n"
N "Hemsida\n"
 "Senaste sidan\n"
 "Tom sida\n"
 
G msgid "Start page"
G msgstr "Startsida"
 #: src/trans.h:68
N msgid "Home page"
N msgstr "Hemsida"
 
 
 #: src/trans.h:119
N msgid "Show location label"
N msgstr "Visa adressetikett"
N 
 #: src/trans.h:121
N msgid "label62"
N msgstr "label62"
N 
 #: src/trans.h:122
 
G msgid "label62"
G msgstr "label62"
 #: src/trans.h:134
N msgid "View source"
N msgstr "Visa källa"
N 
 #: src/trans.h:135
N msgid "External program:"
N msgstr "Externt program:"
N 
 #: src/trans.h:136
N msgid "Use external program to view source files"
N msgstr "Använd externt program för att visa källfiler"
N 
 #: src/trans.h:137
N msgid ""
N "gedit\n"
N "emacs\n"
N "xemacs\n"
N "gvim\n"
N "bluefish\n"
N "gnp\n"
N msgstr ""
N "gedit\n"
N "emacs\n"
N "xemacs\n"
N "gvim\n"
N "bluefish\n"
N "gnp\n"
 
 #: src/trans.h:144
N msgid "gedit"
N msgstr "gedit"
N 
 #: src/trans.h:145
N msgid "Handlers"
N msgstr "Hanterare"
N 
 #: src/trans.h:146
 
G msgid "Select Color"
G msgstr "Välj färg"
G 
G msgid "Help"
G msgstr "Hjälp"
 #: src/trans.h:209
N msgid "View Source"
N msgstr "Visa källa"
N 
 #: src/trans.h:210
N msgid "Find text or regular expression:"
N msgstr "Sök text eller reguljärt uttryck:"
N 
 #: src/trans.h:211
N msgid "Match upper/lower case"
N msgstr "Skilj på små/stora bokstäver"
N 
 #: src/bookmarks.c:703
N msgid "Importing Netscape bookmarks failed"
N msgstr "Importering av Netscape-bokmärken misslyckades"
N 
 #: src/bookmarks.c:707
N msgid "Netscape bookmarks succesfully imported"
N msgstr "Importering av Netscape-bokmärken lyckades"
 
 
G msgid "Handlers"
G msgstr "Hanterare"
 #: src/browser.c:91
N msgid "Galeon cannot handle this protocol"
N msgstr "Galeon kan inte hantera detta protokoll"
N 
 #. fill the status bar text with progress info: percentual and kb
 #: src/browser.c:289
N msgid "%s (%d%% complete, %d Kb of %d Kb loaded)"
N msgstr "%s (%d%% färdigt, %d Kb av %d Kb laddade)"
N 
 #. fill the status bar text with progress info: only kb
 #: src/browser.c:296
 #, c-format
N msgid "%s (%d Kb loaded)"
N msgstr "%s (%d Kb laddade)"
N 
 #. if nothing then theres an error
 #: src/misc.c:117
N msgid "galeon.glade not found"
N msgstr "galeon.glade kunde inte hittas"
N 
 #: src/session.c:126
N msgid ""
N "Galeon appears to have crashed or been killed last time it was run\n"
N "\n"
N "Would you like to recover the state of your last browsing session?"
N msgstr ""
N "Galeon verkar ha kraschat eller blivit dödat den senaste gången det kördes\n"
N "\n"
N "Vill du återskapa tillståndet som gällde vid din senaste webbläsarsession?"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:59
N msgid "Copyright (C) 2000 Marco Pesenti Gritti"
N msgstr "Copyright © 2000 Marco Pesenti Gritti"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:60
N msgid "A GNOME browser based on mozilla"
N msgstr "En GNOME-webbläsare, baserad på Mozilla"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:211
N msgid "Cannot save the file"
N msgstr "Kan inte spara filen"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:251
N msgid "Could not create a temporary file"
N msgstr "Kunde inte skapa en temporär fil"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:258
N msgid "Something went wrong while saving the file to a temporary location"
N msgstr "Någonting gick fel när filen skulle sparas på en temporär plats"
N 
 #: src/misc_callbacks.c:273
N msgid "Error executing external program"
N msgstr "Fel vid körning av externt program"
N 
 #: src/find_callbacks.c:66 src/find_callbacks.c:92 src/find_callbacks.c:131
N msgid "Not found"
N msgstr "Kunde inte hittas"
N 
 #: src/browser_callbacks.c:289
N msgid "You must specify a Start Page in the Preferences dialog!"
N msgstr "Du måste ange en startsida i inställningarna!"
N 
 #~ msgid "_Start Page"
 #~ msgstr "_Startsida"
N 
 #~ msgid "Go Back"
 #~ msgstr "Gå bakåt"
N 
 #~ msgid "Go Forward"
 #~ msgstr "Gå framåt"
N 
 #~ msgid "Refresh"
 #~ msgstr "Ladda om"
N 
 #~ msgid "Start Page"
 #~ msgstr "Startsida"
N 
 #~ msgid "Start page"
 #~ msgstr "Startsida"
N 
 #~ msgid "Select Color"
 #~ msgstr "Välj färg"
N 
 #~ msgid "Help"
 #~ msgstr "Hjälp"
N 
 #~ msgid "MIME types"
 #~ msgstr "MIME-typer"
N 
 #~ msgid "URLs"
 #~ msgstr "URL:er"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.