Re: Firestarter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-22 00:56:15

peter karlsson wrote:
> >#: src/firestarter.c:90
> >msgid "Firewall running"
> >msgstr "Brandväggen kör"
> 
> Rekommenderad svenskt ord för firewall är väl "brandmur" (oavsett om
> det är en fysisk eller elektronisk dylik)?

Är det???
Jag har aldrig någonsin hört någon använda "brandmur" tidigare (bortsett
då från originalöversättningen i detta fallet).

Från
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek/v17.html#a56 :

"brandvägg 
hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät, främst mot
intrång

Använd brandvägg i stället för eng. firewall. 

	Kommentar
	Ordet brandmur förekommer också som översättning av eng. firewall,
	men brandvägg är redan etablerat för detta begrepp. För övrigt
	rekommenderar Boverket termen brandvägg i byggnadstekniska
	sammanhang och avråder då också från brandmur."

Och eftersom jag själv och alla jag känner som jag någonsin har hört
använda en svensk översättning för "firewall" använder "brandvägg",
låter jag det också vara så.


> >#: src/firestarter.c:511
> >msgid "Deny all connections from"
> >msgstr "Neka alla anslutningar från"
> 
> Jag skulle rekommendera "Vägra" eller "Avvisa" framför "Neka".

Jag har medvetet valt "neka". Sen om det är bra eller inte är en annan
fråga.

Jag tänkte också på "avvisa" först men "avvisa" motsvarar mer vad
"reject" i brandväggssammanhang gör.

Det här är brandväggsterminologin:

REJECT	Accepterar inte anslutningar, och skickar tillbaka felkvittens
DENY	Accepterar inte anslutningar, men skickar inte tillbaka något alls

Det översta har jag översatt med "avvisa", det andra med "neka".

Jag är dock öppen för förslag på andra översättningar; någon som känner
till om det finns etablerade översättningar för de här
brandväggstermerna på svenska?


> >#: src/druid.c:96
> >msgid ""
> >"The external and internal network interfaces\n"
> >"can't be the same. Please change one of them,\n"
> >"or alternatively disable IP Masquerading."
> >msgstr ""
> >"Det externa och det interna nätverksgränssnittet\n"
> >"kan inte vara samma. Var vänlig och ändra en av\n"
> >"dem, eller avaktivera IP-maskerad."
> 
> Jag gick just igenom egna översättningar och ersatte "avaktivera" med
> "deaktivera", jag tycker det förstnämnda ser lite konstigt ut.

Visst. Ändrat på alla ställen.


> >#: src/druid.c:210
> >msgid ""
> >"Check this option and the program will start when you dial your Internet "
> >"service provider.Only available when using a modem."
> >msgstr ""
> >"Slå på det här alternativet så kommer programmet att startas när du ringer "
> >"upp din Internetleverantör. Endast tillgängligt om du använder modem."
> 
> Känns som en lite klumpig översättning (av ett lite klumpigt original).
> Kanske "Om du slår på detta alternativ kommer programmet att
> startas...", eventuellt "aktivera" eller "markera" istf "slå på".

Okej. Mycket bra poäng. Jag var fast i den engelska meningsbyggnaden,
och löste det med fula "så"-ismer. Har genomgående ändrat till ditt
första förslag, "Om du slår på detta alternativ kommer ..."


> >#: src/druid.c:257
> >msgid ""
> >"Do you use IP Masquerading on your LAN, allowing all the machines on your "
> >"network\n"
> >"to communicate with the Internet via a single IP address?"
> >msgstr ""
> >"Använder du IP-maskerad på ditt lokala nätverk, och låter på det sättet alla "
> >"maskiner\n"
> >"på ditt nätverk kommunicera med Internet med en enda IP-adress?"
> 
> Jag skulle föreslå IP-maskering framför IP-maskerad.

Det är skillnad på "masquerading" och "masking". Den svenska termen som
jag alltid har hört folk använda är just "IP-maskerad".


> >#: src/druid.c:307
> >msgid "Select this and the IP range of your LAN is autodetected."
> >msgstr ""
> >"Välj detta så kommer IP-intervallet i ditt lokala nätverk att autodetekteras."
> 
> Återigen ett klumpigt original. "Välj detta för att autodetektera
> IP-intervallet för ditt lokala nätverk"?

Visst. Har ändrat till ditt förslag. Tack.


> >#: src/druid.c:312
> >msgid "Specify internal network IP range manually"
> >msgstr "Ange IP-intervallet i det interna nätverket manuellt."
> 
> Jag skulle skriva "...*för* det interna nätverket..."

Kanske det. Ändrat.


> >#: src/druid.c:326
> >msgid "Enter the your internal network address range:"
> >msgstr "Ange det interna intervallet med nätverksadresser:"
> 
> Kanske "Ange det ditt interna nätverks adressintervall:"? "intervallet
> med" låter konstigt ivfsh.

Inte riktigt lyckat, nä. Ändrat.
"The your" i originalet ser förresten också konstigt ut. Upptäckte det
nu.


> >#: src/druid.c:338
> >msgid ""
> >"The network range is given in the form of addess/mask. 192.168.1.0/24 is the "
> >"most\n"
> >"common IP range reserved for internal networks."
> >msgstr ""
> >"Nätverksintervallet är angivet i formen adress/mask. 192.168.1.0/24 är det "
> >"vanligaste\n"
> >"IP-intervallet som är reserverat för interna nätverk."
> 
> Jag rekommenderar "*på* formen".

Jo. Ändrar.


> >#: src/druid.c:375
> >msgid "No, I do not run any public network services on my machine"
> >msgstr "Nej, jag kör inga publika nätverkstjänster på min maskin"
> 
> Jag har lite svårt för ordet "publika". Kanske "öppna" eller
> "offentliga" i stället?

Jag vet att "publika" förekommer i detta sammanhang på svenska, men det
kan ju förvisso vara en slentrian direktöversättning. Ändrade till
"öppna".


> >#: src/preferences.c:131
> >msgid ""
> >"Check this and the firewall will be restarted each time the program starts. "
> >"Enabled by default."
> >msgstr ""
> >"Slå på detta så kommer brandväggen att startas om varje gång programmet "
> >"startar. Påslaget som standard."
> 
> Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att startas om ..."

Hade redan ändrat det i enlighet med den tidigare kommentaren.


> >#: src/preferences.c:138
> >msgid ""
> >"Check this and the firewall will be stopped when you exit Firestarter. "
> >"Enabled by default."
> >msgstr ""
> >"Slå på detta så kommer brandväggen att stoppas när du avslutar Firestarter. "
> >"Påslaget som standard."
> 
> Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att stoppas ..."

Samma här. Redan ändrat. :)


> >#: src/preferences.c:152
> >msgid "Check this and the firewall will start hidden. Disabled by default."
> >msgstr ""
> >"Slå på detta så kommer brandväggen att startas gömd. Avaktiverat som "
> >"standard."
> 
> Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att startas ..."

Ja, allt sådant här är redan ändrat. Jag sökte igenom alla
"så"-formuleringar och bytte ut dem tidigare... ;-)


Du ska ha jättemycket tack för hjälpen! Jag skäms lite för de där hemska
"så"-formuleringarna... Blir nog ingen glass ikväll. ;-)

Den uppdaterade filen finns som vanligt på
http://www.menthos.com/po/other/firestarter.sv.po
Om ni vill kommentera är det den versionen som gäller... ;-)


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.