Re: Firestarter

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-21 21:34:14

Christian Rose:

> Bifogar översättningen. 

(Blä, jag kan inte citera bilagor... :) )

>#: src/firestarter.c:90
>msgid "Firewall running"
>msgstr "Brandväggen kör"

Rekommenderad svenskt ord för firewall är väl "brandmur" (oavsett om
det är en fysisk eller elektronisk dylik)?

>#: src/firestarter.c:511
>msgid "Deny all connections from"
>msgstr "Neka alla anslutningar från"

Jag skulle rekommendera "Vägra" eller "Avvisa" framför "Neka".

>#: src/druid.c:96
>msgid ""
>"The external and internal network interfaces\n"
>"can't be the same. Please change one of them,\n"
>"or alternatively disable IP Masquerading."
>msgstr ""
>"Det externa och det interna nätverksgränssnittet\n"
>"kan inte vara samma. Var vänlig och ändra en av\n"
>"dem, eller avaktivera IP-maskerad."

Jag gick just igenom egna översättningar och ersatte "avaktivera" med
"deaktivera", jag tycker det förstnämnda ser lite konstigt ut.

>#: src/druid.c:210
>msgid ""
>"Check this option and the program will start when you dial your Internet "
>"service provider.Only available when using a modem."
>msgstr ""
>"Slå på det här alternativet så kommer programmet att startas när du ringer "
>"upp din Internetleverantör. Endast tillgängligt om du använder modem."

Känns som en lite klumpig översättning (av ett lite klumpigt original).
Kanske "Om du slår på detta alternativ kommer programmet att
startas...", eventuellt "aktivera" eller "markera" istf "slå på".

>#: src/druid.c:257
>msgid ""
>"Do you use IP Masquerading on your LAN, allowing all the machines on your "
>"network\n"
>"to communicate with the Internet via a single IP address?"
>msgstr ""
>"Använder du IP-maskerad på ditt lokala nätverk, och låter på det sättet alla "
>"maskiner\n"
>"på ditt nätverk kommunicera med Internet med en enda IP-adress?"

Jag skulle föreslå IP-maskering framför IP-maskerad.

>#: src/druid.c:307
>msgid "Select this and the IP range of your LAN is autodetected."
>msgstr ""
>"Välj detta så kommer IP-intervallet i ditt lokala nätverk att autodetekteras."

Återigen ett klumpigt original. "Välj detta för att autodetektera
IP-intervallet för ditt lokala nätverk"?

>#: src/druid.c:312
>msgid "Specify internal network IP range manually"
>msgstr "Ange IP-intervallet i det interna nätverket manuellt."

Jag skulle skriva "...*för* det interna nätverket..."

>#: src/druid.c:326
>msgid "Enter the your internal network address range:"
>msgstr "Ange det interna intervallet med nätverksadresser:"

Kanske "Ange det ditt interna nätverks adressintervall:"? "intervallet
med" låter konstigt ivfsh.

>#: src/druid.c:338
>msgid ""
>"The network range is given in the form of addess/mask. 192.168.1.0/24 is the "
>"most\n"
>"common IP range reserved for internal networks."
>msgstr ""
>"Nätverksintervallet är angivet i formen adress/mask. 192.168.1.0/24 är det "
>"vanligaste\n"
>"IP-intervallet som är reserverat för interna nätverk."

Jag rekommenderar "*på* formen".

>#: src/druid.c:375
>msgid "No, I do not run any public network services on my machine"
>msgstr "Nej, jag kör inga publika nätverkstjänster på min maskin"

Jag har lite svårt för ordet "publika". Kanske "öppna" eller
"offentliga" i stället?

>#: src/preferences.c:131
>msgid ""
>"Check this and the firewall will be restarted each time the program starts. "
>"Enabled by default."
>msgstr ""
>"Slå på detta så kommer brandväggen att startas om varje gång programmet "
>"startar. Påslaget som standard."

Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att startas om ..."

>#: src/preferences.c:138
>msgid ""
>"Check this and the firewall will be stopped when you exit Firestarter. "
>"Enabled by default."
>msgstr ""
>"Slå på detta så kommer brandväggen att stoppas när du avslutar Firestarter. "
>"Påslaget som standard."

Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att stoppas ..."

>#: src/preferences.c:152
>msgid "Check this and the firewall will start hidden. Disabled by default."
>msgstr ""
>"Slå på detta så kommer brandväggen att startas gömd. Avaktiverat som "
>"standard."

Kanske "Om du slår på detta kommer brandväggen att startas ..."

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.