Firestarter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-21 20:29:49

Jag har översatt det lilla programmet Firestarter
(http://firestarter.sourceforge.net/) nu. Firestarter är ett enkelt
GNOME-program för att administrera en brandvägg.
Det fanns fragment av en tidigare svensk översättning, som jag
misstänker att programförfattaren själv gjort en gång i tiden. Den
lämnade dock lite att önska (vad sägs om msgstr "branmurs träffar"? ;).

Bifogar översättningen. Översättningen finns också på
http://www.menthos.com/po/other/firestarter.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Firestarter Swedish Translation
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Junnonen <majix@sci.fi>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Firestarter 0.3.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-17 23:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-21 20:19+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/firestarter.c:90
msgid "Firewall running"
msgstr "Brandväggen kör"

#: src/firestarter.c:93
msgid "Firewall stopped"
msgstr "Brandväggen stoppad"

#: src/firestarter.c:205
msgid "Select file to save log to"
msgstr "Välj fil att spara loggen i"

#: src/firestarter.c:229 src/firestarter.c:255
msgid "You must be root to manipulate the firewall."
msgstr "Du måste vara root för att kunna ändra i brandväggen."

#: src/firestarter.c:237
msgid "Firewall stopped, network traffic is now flowing freely\n"
msgstr "Brandväggen är stoppad, nätverkstrafiken flyter nu fritt\n"

#: src/firestarter.c:261
msgid "Firewall script restarted\n"
msgstr "Brandväggsskriptet omstartat\n"

#: src/firestarter.c:352
msgid ""
"An all-in-one Linux firewall utility for GNOME.\n"
"http://firestarter.sourceforge.net"
msgstr ""
"Ett allt-i-ett-verktyg för Linuxbrandväggar i GNOME.\n"
"http://firestarter.sourceforge.net"

#: src/firestarter.c:506
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: src/firestarter.c:507
msgid "Sent from"
msgstr "Skickat från"

#: src/firestarter.c:508
msgid "Service"
msgstr "Tjänst"

#: src/firestarter.c:509
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/firestarter.c:511
msgid "Deny all connections from"
msgstr "Neka alla anslutningar från"

#: src/firestarter.c:512
msgid "Allow all connections from"
msgstr "Tillåt alla anslutningar från"

#: src/firestarter.c:513 src/menus.c:76
msgid "Open service to machine"
msgstr "Öppna tjänsten åt maskinen"

#: src/firestarter.c:514 src/menus.c:77
msgid "Open service to anyone"
msgstr "Öppna tjänsten åt alla"

#: src/firestarter.c:546
msgid "Firewall hits"
msgstr "Brandväggsträffar"

#. set up the clists on the dynamic rules page
#: src/firestarter.c:555
msgid "Dynamic rules"
msgstr "Dynamiska regler"

#: src/firestarter.c:588
msgid "Logfile \""
msgstr "Loggfilen \""

#: src/firestarter.c:589
msgid ""
"\" not found or access denied.\n"
"Firewall log monitoring disabled.\n"
"\n"
"You can configure the path to the log file in the \"preferences\" section."
msgstr ""
"\" kunde inte hittas, eller så nekades åtkomst.\n"
"Brandväggsloggövervakningen avaktiverad.\n"
"\n"
"Du kan ändra sökvägen till loggfilen i inställningarna."

#: src/druid.c:96
msgid ""
"The external and internal network interfaces\n"
"can't be the same. Please change one of them,\n"
"or alternatively disable IP Masquerading."
msgstr ""
"Det externa och det interna nätverksgränssnittet\n"
"kan inte vara samma. Var vänlig och ändra en av\n"
"dem, eller avaktivera IP-maskerad."

#: src/druid.c:182
msgid ""
"Choose the device you connect to the Internet with.\n"
"\n"
"If you connect to the net by modem, your device name is likely ppp0. If you "
"have an\n"
"ISDN line or an ethernet connection, choose ippp0 or eth0 respectively."
msgstr ""
"Välj enheten som du ansluter till Internet med.\n"
"\n"
"Om du ansluter med modem är ditt enhetsnamn antagligen ppp0. Om du har en\n"
"ISDN-anslutning eller en Ethernet-anslutning bör du välja ippp0 respektive\n"
"eth0."

#: src/druid.c:194
msgid "Detected device(s):"
msgstr "Upptäckta enheter:"

#: src/druid.c:199
msgid ""
"Select your network device from the dropdown list. Go with the default if "
"unsure."
msgstr ""
"Välj din nätverksenhet från rullgardinsmenyn. Använd standardvärdet om du är "
"osäker."

#: src/druid.c:208
msgid "Start Firestarter on PPP connect"
msgstr "Starta Firestarter vid PPP-anslutning"

#: src/druid.c:210
msgid ""
"Check this option and the program will start when you dial your Internet "
"service provider.Only available when using a modem."
msgstr ""
"Slå på det här alternativet så kommer programmet att startas när du ringer "
"upp din Internetleverantör. Endast tillgängligt om du använder modem."

#: src/druid.c:224
msgid "IP address is assigned via DHCP"
msgstr "IP-adressen tilldelas via DHCP"

#: src/druid.c:226
msgid ""
"Check this option if you need to connect to a DHCP server. Cable modem users "
"should check this."
msgstr ""
"Slå på det här alternativet om du måste ansluta till en DHCP-server. "
"Användare av kabelmodem bör slå på detta alternativ."

#: src/druid.c:257
msgid ""
"Do you use IP Masquerading on your LAN, allowing all the machines on your "
"network\n"
"to communicate with the Internet via a single IP address?"
msgstr ""
"Använder du IP-maskerad på ditt lokala nätverk, och låter på det sättet alla "
"maskiner\n"
"på ditt nätverk kommunicera med Internet med en enda IP-adress?"

#: src/druid.c:266
msgid "No, I do not use IP Masquerading on my LAN"
msgstr "Nej, jag använder inte IP-maskerad på mitt lokala nätverk"

#: src/druid.c:271
msgid ""
"Yes, this machine translates the IP addresses of my LAN for the Internet"
msgstr ""
"Ja, den här maskinen översätter IP-adresserna på mitt lokala nätverk för Internet"

#: src/druid.c:289
msgid "Select your internal network interface:"
msgstr "Välj ditt interna nätverksgränssnitt:"

#: src/druid.c:297
msgid ""
"Select your internal network device from the dropdown list. Go with the "
"default if unsure."
msgstr ""
"Välj ditt interna nätverksgränssnitt från rullgardinsmenyn. Använd "
"standardalternativet om du är osäker."

#: src/druid.c:305
msgid "Autodetect internal network IP range"
msgstr "Autodetektera det interna IP-intervallet"

#: src/druid.c:307
msgid "Select this and the IP range of your LAN is autodetected."
msgstr ""
"Välj detta så kommer IP-intervallet i ditt lokala nätverk att autodetekteras."

#: src/druid.c:312
msgid "Specify internal network IP range manually"
msgstr "Ange IP-intervallet i det interna nätverket manuellt."

#: src/druid.c:314
msgid "Select this only if the autodetection fails."
msgstr "Välj endast detta om autodetekteringen misslyckas."

#: src/druid.c:326
msgid "Enter the your internal network address range:"
msgstr "Ange det interna intervallet med nätverksadresser:"

#: src/druid.c:338
msgid ""
"The network range is given in the form of addess/mask. 192.168.1.0/24 is the "
"most\n"
"common IP range reserved for internal networks."
msgstr ""
"Nätverksintervallet är angivet i formen adress/mask. 192.168.1.0/24 är det "
"vanligaste\n"
"IP-intervallet som är reserverat för interna nätverk."

#: src/druid.c:367
msgid ""
"Do you run server software on your machine and want other people to have "
"access\n"
"to the network services you provide?"
msgstr ""
"Kör du serverprogramvara på din maskin och vill att andra ska ha tillgång "
"till\n"
"nätverkstjänsterna du erbjuder?"

#: src/druid.c:375
msgid "No, I do not run any public network services on my machine"
msgstr "Nej, jag kör inga publika nätverkstjänster på min maskin"

#: src/druid.c:380
msgid "Yes, I run the following services on my machine:"
msgstr "Ja, jag kör följande tjänster på min maskin:"

#: src/druid.c:492
msgid "You must be root to use the Firestarter wizard."
msgstr "Du måste vara root för att kunna använda Firestarter-guiden."

#: src/druid.c:497
msgid "Firestarter Firewall Wizard"
msgstr "Firestarter-brandväggsguiden"

#. Create the basic druid pages
#: src/druid.c:513
msgid "Firestarter Wizard"
msgstr "Firestarter-guiden"

#: src/druid.c:514
msgid ""
"Welcome to the Firestarter Firewall Wizard\n"
"\n"
"This wizard will help you set up a customized packet filtering firewall\n"
"for your Linux machine in just a few easy steps.\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"Välkommen till guiden för Firestarter-brandväggen\n"
"\n"
"Denna guide kommer att hjälpa dig att sätta upp en anpassad,\n"
"paketfiltrerande brandvägg på din Linuxmaskin i bara ett par enkla steg.\n"
"\n"
"\n"

#: src/druid.c:520
msgid "Choose your external interface"
msgstr "Välj ditt externa gränssnitt"

#: src/druid.c:521
msgid "IP Masquerade setup"
msgstr "IP-maskeradsinställningar"

#: src/druid.c:522
msgid "Choose allowed services"
msgstr "Välj tillåtna tjänster"

#: src/druid.c:524
msgid "Wizard done"
msgstr "Guiden färdig"

#: src/druid.c:525
msgid ""
"The Firestarter wizard is done gathering the necessary data.\n"
"Click the finish button to start the firewall.\n"
"\n"
msgstr ""
"Firestarter-guiden är färdig med att samla in den information som behövs.\n"
"Klicka på knappen \"Slutför\" för att starta brandväggen.\n"
"\n"

#: src/preferences.c:91
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/preferences.c:99
msgid "Firewall syslog file:"
msgstr "Brandväggens syslog-fil:"

#: src/preferences.c:106
msgid ""
"Enther the path to the file the syslog daemon logs to. This is almost always "
"/var/log/messages."
msgstr ""
"Ange sökvägen till den fil som syslog-demonen loggar till. Detta brukar "
"nästan alltid vara /var/log/messages."

#.
#. label = gtk_label_new _("Firewall script file:");
#. gtk_misc_set_alignment (GTK_MISC (label), 0.0, 0.0);
#. gtk_table_attach (GTK_TABLE (table), label, 0, 1, 1, 2,
#. GTK_FILL, GTK_FILL, GNOME_PAD, GNOME_PAD_SMALL);
#.
#. scriptentry = gtk_entry_new ();
#. gtk_tooltips_set_tip (ttips, scriptentry, _(
#. "Enther the path to the firewall script. "
#. "This is /etc/firestarter/firewall.sh by default."), "");
#. gtk_entry_set_text (GTK_ENTRY (scriptentry),
#. gnome_config_get_string ("/firestarter/Files/scriptfile=/usr/local/firestarter/firewall.sh"));
#. gtk_table_attach (GTK_TABLE (table), scriptentry, 1, 2, 1, 2,
#. GTK_FILL, GTK_FILL, GNOME_PAD, GNOME_PAD_SMALL);
#.
#: src/preferences.c:129
msgid "Start firewall on program startup"
msgstr "Starta brandväggen vid programstart"

#: src/preferences.c:131
msgid ""
"Check this and the firewall will be restarted each time the program starts. "
"Enabled by default."
msgstr ""
"Slå på detta så kommer brandväggen att startas om varje gång programmet "
"startar. Påslaget som standard."

#: src/preferences.c:136
msgid "Stop firewall on program exit"
msgstr "Stoppa brandväggen vid programslut"

#: src/preferences.c:138
msgid ""
"Check this and the firewall will be stopped when you exit Firestarter. "
"Enabled by default."
msgstr ""
"Slå på detta så kommer brandväggen att stoppas när du avslutar Firestarter. "
"Påslaget som standard."

#: src/preferences.c:143
msgid "Exit program when window is closed (otherwise hide)"
msgstr "Avsluta programmet när fönstret stängs (göm annars)"

#: src/preferences.c:145
msgid ""
"By default when you close the program window the program is merely hidden, "
"you can then make it visible again by clicking on the status button."
msgstr ""
"Som standard göms bara fönstret när du stänger programfönstret. Du kan göra "
"det synligt igen genom att klicka på statusknappen."

#: src/preferences.c:150
msgid "Start hidden"
msgstr "Starta gömt"

#: src/preferences.c:152
msgid "Check this and the firewall will start hidden. Disabled by default."
msgstr ""
"Slå på detta så kommer brandväggen att startas gömd. Avaktiverat som "
"standard."

#: src/preferences.c:156
msgid "Remove identical firewall hit lines"
msgstr "Ta bort identiska rader med brandväggsträffar"

#: src/preferences.c:158
msgid ""
"Check this and the firewall hit log will filter out identical lines. Enabled "
"by deault."
msgstr ""
"Slå på detta så kommer träffloggen i brandväggen att filtrera bort identiska "
"rader. Påslaget som standard."

#: src/scriptwriter.c:318
#, c-format
msgid "Firewall started, firewall script saves as %s\n"
msgstr "Brandväggen startad, brandväggsskriptet sparas som %s\n"

#: src/service.c:40
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: src/menus.c:23 src/menus.c:34
msgid "R_estart firewall"
msgstr "Starta _om brandväggen"

#: src/menus.c:24 src/menus.c:35
msgid "_Stop firewall"
msgstr "_Stoppa brandväggen"

#: src/menus.c:33
msgid "_Run firewall wizard"
msgstr "_Kör brandväggsguiden"

#: src/menus.c:43
msgid "_Clear firewall hit list"
msgstr "_Töm träfflistan"

#: src/menus.c:44
msgid "R_eload entire firewall hit list"
msgstr "_Ladda om hela träfflistan"

#: src/menus.c:45
msgid "_Save firewall hit list to file"
msgstr "_Spara träfflistan till fil"

#: src/menus.c:55
msgid "_Firewall"
msgstr "_Brandvägg"

#: src/menus.c:56
msgid "_Hit list"
msgstr "_Träfflista"

#: src/menus.c:62
msgid "Run firewall wizard"
msgstr "Kör brandväggsguiden"

#: src/menus.c:64
msgid "Clear firewall hit list"
msgstr "Töm träfflistan"

#: src/menus.c:65
msgid "Reload entire firewall hit list"
msgstr "Ladda om hela träfflistan"

#: src/menus.c:66
msgid "Save firewall hit list to file"
msgstr "Spara träfflistan till fil"

#: src/menus.c:68
msgid "Restart firewall"
msgstr "Starta om brandväggen"

#: src/menus.c:69
msgid "Stop firewall"
msgstr "Stoppa brandväggen"

#: src/menus.c:74
msgid "Deny all connections from machine"
msgstr "Neka alla anslutningar från maskinen"

#: src/menus.c:75
msgid "Allow all connections from machine"
msgstr "Tillåt alla anslutningar från maskinen"

#: src/menus.c:79
msgid "Lookup hostname"
msgstr "Slå upp värdnamn"

#: src/menus.c:84
msgid "Remove this rule"
msgstr "Ta bort denna regel"

#: src/menus.c:85
msgid "Remove all rules in this group"
msgstr "Ta bort alla regler i denna grupp"

#: src/menus.c:87
msgid "Remove all rules in all groups"
msgstr "Ta bort alla regler i alla grupper"

#~ msgid "Firewall script file:"
#~ msgstr "Brandväggsskriptsfil:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.