Re: text-help

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-19 11:01:29

Christian Rose writes:
> > Är "möjligen GANSKA stort" en bra översättning av "potentially VERY
> > large"?  Jag skulle hellre avslutat meningen "... och ett antal
> > klienter (som kan vara väldigt många)."
> 
> Håller med om din omskrivning som sådan, men blir inte ditt exempel fel?
> Det är antalet som kan vara stort. Kan man verkligen säga "ett antal som
> kan vara många"?
> 
> Har ändrat till "... och ett antal klienter (som kan vara väldigt
> stort)".

När du säger det så.  Det blir nog bättre enligt ditt förslag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.