Re: galeon

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-19 10:57:04

Christian Rose writes:
> Nej, jag förstår vad Refresh gör i Netscape nu (jag har faktiskt aldrig
> sett den funktionen innan). Den ritar om elementen bara, och hämtar
> inget. Korrekt?

Ja.

> > Vad är egentligen skillnaden mellan
> > Refresh och Reload i Galeon?
> 
> Det finns ingen skillnad. Det är det som är grejen. Samma funktion finns
> i menyn som i verktygsraden, och den gör samma sak. Laddar om från
> servern.
> Även fast den heter "Reload" på ena stället och "Refresh" på det andra.

Allt för att förvirra fienden! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.