Re: text-help

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-19 00:45:12

Göran Uddeborg wrote:
> Säg hellre "existerande konto" istället för "aktuellt konto". (För
> det är väl det det betyder?)

Jo. Ändrat.


> Är "möjligen GANSKA stort" en bra översättning av "potentially VERY
> large"? Jag skulle hellre avslutat meningen "... och ett antal
> klienter (som kan vara väldigt många)."

Håller med om din omskrivning som sådan, men blir inte ditt exempel fel?
Det är antalet som kan vara stort. Kan man verkligen säga "ett antal som
kan vara många"?

Har ändrat till "... och ett antal klienter (som kan vara väldigt
stort)".


> Partitionering med fdisk:
> 
> Vore det inte mindre tungt att skriva "fdisks partitioneringskärm"?

Jo. Ändrat.

Tack för hjälpen.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.