text-help

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-18 23:45:25

Lite fler kommentarer:

Redigera användare:

Säg hellre "existerande konto" istället för "aktuellt konto".  (För
det är väl det det betyder?)

Autentiseringskonfiguration:

Är "möjligen GANSKA stort" en bra översättning av "potentially VERY
large"?  Jag skulle hellre avslutat meningen "... och ett antal
klienter (som kan vara väldigt många)."

Partitionering med fdisk:

Vore det inte mindre tungt att skriva "fdisks partitioneringskärm"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.