Re: Svensk alfabetisk sortering?

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2000-08-16 09:24:34

I skolan var det i alla fall Aa...
/Gudmund

Christian Rose wrote:
> 
> Hej!
> 
> Stötte på det här problemet.
> Som bekant :-) ordnas svenska alfabetet så här:
> 
> abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
> 
> Men vad händer när stora/små bokstäver blandas? Blir det:
> 
> aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStuUvVwWxXyYzZåÅäÄöÖ
> 
> eller
> 
> AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö
> 
> Jag behöver veta, eftersom jag vill veta om sorteringen fungerar som den
> ska helt enligt svensk standard.
> 
> Någon som vet?
> 
> Christian
> 
> #######################################################################
> Christian Rose
> http://www.menthos.com               menthos@menthos.com
> #######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.