Re: Några små justeringar i RPM.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 19:20:38

"Göran Uddeborg" wrote:
>  #: lib/rpmdb.c:258
>  msgid ""
>  "\n"
>  "--> This version of rpm was not compiled with support for \"%%_dbapi %d\".\n"
>  "  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
> G "  and configure \"%%_dbapi -1\" (e.g. create and/or edit "
> G "/etc/rpm/macros).\n"
> N "  and configure \"%%_dbapi 3\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "--> Denna version av rpm kompilerades inte med stöd för \"%%_dbapi %d\".\n"
>  "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
> G "  konfigurera \"%%_dbapi -1\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
> N "  konfigurera \"%%_dbapi 3\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
>  "/etc/rpm/macros).\n"
>  "\n"

Jag antar att du byter "editera" mot "redigera" eller "ändra" här också?


>  #: lib/rpmdb.c:273
>  #, c-format
> G msgid "dbiOpen: cannot open %s index"
> G msgstr "dbiOpen: kan inte öppna %s-index"
> N msgid "cannot open %s index using db%d - %s (%d)"
> N msgstr "kan inte öppna %s-index med db%d - %s (%d)"

Det kanske ska vara bestämd form? Indexet?


Mvh
ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.