Re: RPM

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-07-25 00:36:10

Göran Uddeborg wrote:
> G "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
> N "--> The rpm database cannot be opened in db%d format.\n"
>  "  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
>  "  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det föreslagna db%d-formatet.\n"
> N "--> Rpmdatabasen är kan inte öppnas i db%d-format.\n"
>  "  Om du nyss uppgraderat rpmpaketet behöver du konvertera din\n"
>  "  databas till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
>  "\n"

"är kan"?
Jag skulle nog också tagit mig friheten att använda "...måste du
konvertera..." eftersom det förtydligar/förstärker mer att det är ett
krav än "...behöver du konvertera...". I mitt tycke iaf.


> #: build.c:35
> msgid "failed build dependencies:\n"
> msgstr "misslyckades bygga beroenden:\n"

"misslyckades MED att..." ? Jag föredrar det, även om originalet också
är konstigt.> #: build.c:64
> #, c-format
> msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
> msgstr "Kan inte öppna spec-fil %s: %s\n"

Bestämd form? det handlar ju om en bestämd fil...> #: build.c:299
> #, c-format
> msgid "Building for target %s\n"
> msgstr "Bygger för mål %s\n"

Jag vet inte, men jag tycker också att det här är ett gränsfall fär
bestämd form kanske kan vara tillåten.


> #: rpm.c:309 rpmqv.c:421
> msgid "port number of ftp server (or proxy)"
> msgstr "ftpservers (eller ombuds (proxy)) portnummer"
>
> #: rpm.c:311 rpmqv.c:423
> msgid "hostname or IP of http proxy"
> msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"
>
> #: rpm.c:313 rpmqv.c:425
> msgid "port number of http server (or proxy)"
> msgstr "httpservers (eller ombuds) portnummer"

På en del ställen skriver du samman http och server, på andra inte.

I de fall det är förkortningar (som http, ftp) skulle jag skrivit med
bindestreck.> #: rpm.c:403 rpmqv.c:514
> msgid "don't check disk space before installing"
> msgstr "kontrollera inte skivutrymme före installation"

Jag gillar "diskutrymme" bättre...> #: lib/poptBT.c:145 rpm.c:474 rpmqv.c:587
> msgid "remove build tree when done"
> msgstr "tag bort tillverkningsträd efteråt"
> 
> #: lib/poptBT.c:151 rpm.c:476 rpmqv.c:589
> msgid "remove sources when done"
> msgstr "tag bort källkod efteråt"
> 
> #: rpm.c:478 rpmqv.c:591
> msgid "remove spec file when done"
> msgstr "tag bort spec-fil efteråt"

Är inte "tag" lite formellt?


> #: rpm.c:814 rpmqv.c:969
> msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
> msgstr "en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"

Heh.. det här meddelandet råkade jag ut för en gång... jag blev
förbryllad eftersom det inte stod "endast en typ...".> #: rpm.c:1039 rpmqv.c:1490
> msgid "no packages given for signature check"
> msgstr "inga paket angivna för signatur kontroll"

iiik.
Sammanskrivning?#: build/files.c:1847 build/files.c:1857
#, c-format
> msgid "Failed to find %s:"
> msgstr "Misslyckades hitta %s:"

"Misslyckades MED att hitta %s:" ?


> #: build/parseDescription.c:86
> #, c-format
> msgid "line %d: Second description"
> msgstr "rad %d: Andra beskrivning"

andra beskrivningen? eller finns det fler än en som är andra?


> #: build/parseFiles.c:74
> msgid "line %d: Second %%files list"
> msgstr "rad %d: Andra %%files-lista"

dito


> #: build/parseSpec.c:294 build/parseSpec.c:303
> msgid "malformed %%include statement"
> msgstr "felformatterad %%include-sats"

Jag tycker att det är ett "t" för mycket.> #: lib/depends.c:1266
> #, c-format
> msgid "loop in prerequisite chain: %s"
> msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"

"förutsättningskedjan" ?> #: lib/install.c:168
> #, c-format
> msgid "user %s does not exist - using root"
> msgstr "användare %s finns inte - använder root"

användareN ?> #: lib/install.c:176
> #, c-format
> msgid "group %s does not exist - using root"
> msgstr "grupp %s finns inte - använder root"

Bestämd form här också kanske.#: lib/problems.c:92
#, c-format
msgid ""
"file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package
%s-%s-%s"
msgstr ""
"fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket
"
"%s-%s-%s"

Jag vill ha bestämd form :)
"filen"


#: lib/query.c:654
#, c-format
msgid "file %s is not owned by any package\n"
msgstr "fil %s ägs inte av något paket\n"

samma här.


#: lib/rpminstall.c:323
#, c-format
msgid "file %s requires a newer version of RPM\n"
msgstr "fil %s behöver en nyare version av RPM\n"

dito.


#: rpmio/macro.c:1372
#, c-format
msgid "File %s is smaller than %d bytes"
msgstr "Fil %s är mindre än %d byte"

här också.


Mvh
ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.