RPM

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-24 22:24:38

Lite uppdateringar i RPM.

 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rpm 3.0.4\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-06-21 19:14-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-06-22 23:35+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-07-16 20:18-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-07-24 22:14+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid ""
G "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <host>]"
G msgstr ""
G "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <värd>]"
 #: rpm.c:228 rpmqv.c:322
N msgid "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <host>]"
N msgstr "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <värd>]"
 
 
G msgid ""
G "            [--justdb] [--notriggers] rpackage1 ... packageN"
 #: rpm.c:240 rpmqv.c:315
N msgid "            [--justdb] [--notriggers] package1 ... packageN"
 msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"
 
 
 #: rpmqv.c:337
N msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
N msgstr "            [--target=plattform1[,plattform2...]]"
N 
 #: rpmqv.c:338
N msgid "            [--rmsource] [--rmspec] specfile"
N msgstr "            [--rmsource] [--rmspec] spec-fil"
N 
 #: rpmqv.c:339
 #, c-format
 
 #: lib/depends.c:951
 #, c-format
N msgid "%s: %-45s YES (rpmlib provides)\n"
N msgstr "%s: %-45s JA (rpmlib tillhandahåller)\n"
N 
 #: lib/depends.c:972
 #, c-format
 
 #. requirements are not satisfied.
 #: lib/depends.c:1073
 #, c-format
G msgid "package %s require not satisfied: %s\n"
G msgstr "paket %s behov inte uppfyllda: %s\n"
N msgid "package %s-%s-%s require not satisfied: %s\n"
N msgstr "paket %s-%s-%s behov inte uppfyllda: %s\n"
 
 
G msgid "bad file state: %s"
G msgstr "felaktig filstatus: %s"
G 
G msgid "package is a version one package!\n"
G msgstr "paketets format är rpm version ett!\n"
G 
G msgid "old style source package -- I'll do my best\n"
G msgstr "källpaket av gammal typ -- jag gör så gott jag kan\n"
G 
G msgid "archive offset is %d\n"
G msgstr "arkivoffset är %d\n"
G 
G msgid "old style binary package\n"
G msgstr "binärpaket av gammal typ\n"
 #: lib/package.c:52
N msgid "packaging version 1 is not supported by this version of RPM"
N msgstr "paket med versionsnummer 1 stöds inte av denna version av RPM"
 
 #: lib/package.c:112
 msgid ""
G "only packages with major numbers <= 3 are supported by this version of RPM"
G msgstr "endast paket med huvudnummer <= 3 stöds av denna version av RPM"
N "only packaging with major numbers <= 4 is supported by this version of RPM"
N msgstr "endast paket med huvudnummer <= 4 stöds av denna version av RPM"
 
 
 #: lib/problems.c:114
 #, c-format
N msgid "package %s-%s-%s pre-transaction syscall(s): %s failed: %s"
N msgstr "paket %s-%s-%s systemanrop före transaktion: %s misslyckades: %s"
N 
 #: lib/problems.c:122
 #, c-format
 
 #: lib/rpmdb.c:301
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
G "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
N "--> The rpm database cannot be opened in db%d format.\n"
 "  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
 "  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
G "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det föreslagna db%d-formatet.\n"
N "--> Rpmdatabasen är kan inte öppnas i db%d-format.\n"
 "  Om du nyss uppgraderat rpmpaketet behöver du konvertera din\n"
 "  databas till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
 "\n"
 
 
 #: lib/rpminstall.c:253
 #, c-format
N msgid "cannot open Packages database in %s\n"
N msgstr "kan inte öppna paketdatabas i %s\n"
N 
 #: lib/rpminstall.c:273
 #, c-format
 
 #: lib/rpmrc.c:556
 #, c-format
N msgid "Cannot read %s, HOME is too large."
N msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor."
N 
 #: lib/rpmrc.c:573
 #, c-format
 
G msgid "execution of script failed"
G msgstr "skriptkörning misslyckades"
 #: lib/uninstall.c:406
 #, c-format
N msgid "execution of %s-%s-%s script failed, exit status %d"
N msgstr "körning av skript från %s-%s-%s misslyckades, slutstatus %d"


================================================================
Alltihop från början, för den som vill
================================================================
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm 3.0.4\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-16 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-24 22:14+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: build.c:25 lib/rpminstall.c:451
#, c-format
msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"

#: build.c:35
msgid "failed build dependencies:\n"
msgstr "misslyckades bygga beroenden:\n"

#: build.c:64
#, c-format
msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna spec-fil %s: %s\n"

#: build.c:128 build.c:141
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %s\n"

#. Give up
#: build.c:149
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s\n"

#: build.c:176
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s\n"

#: build.c:216
#, c-format
msgid "File is not a regular file: %s\n"
msgstr "Filen är inte en ordinär fil: %s\n"

#: build.c:223
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil.\n"

#. parse up the build operators
#: build.c:284
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "Bygger målplattformar: %s\n"

#: build.c:299
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "Bygger för mål %s\n"

#: rpm.c:178 rpmqv.c:257
#, c-format
msgid "rpm: %s\n"
msgstr "rpm: %s\n"

#: rpm.c:189 rpmqv.c:268
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "RPM version %s\n"

#: rpm.c:193 rpmqv.c:272
msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
msgstr "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"

#: rpm.c:194 rpmqv.c:273
msgid "This may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL"
msgstr "Den här programvaran kan distribueras fritt med hänsyn till GNU GPL"

#: rpm.c:202
msgid "Usage: rpm {--help}"
msgstr "Användning: rpm {--help}"

#: rpm.c:203
msgid "    rpm {--version}"
msgstr "    rpm {--version}"

#: rpm.c:204
msgid "    rpm {--initdb}  [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--initdb}  [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:205
msgid ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:206 rpmqv.c:294
msgid "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <dir>]"
msgstr ""
"            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"

#: rpm.c:207 rpmqv.c:295
msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"
msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"

#: rpm.c:208 rpmqv.c:296
msgid ""
"            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
msgstr ""
"            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:209 rpmqv.c:297
msgid ""
"            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
msgstr ""
"            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"

#: rpm.c:210 rpmqv.c:298
msgid ""
"            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
msgstr ""
"            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"

#: rpm.c:211 rpm.c:220 rpm.c:229 rpmqv.c:299 rpmqv.c:308 rpmqv.c:323
msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>] "
msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>] "

#: rpm.c:212 rpm.c:222 rpmqv.c:300 rpmqv.c:310
msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"

#: rpm.c:213 rpmqv.c:301
msgid ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"

#: rpm.c:214 rpmqv.c:302
msgid "            [--ignoresize] file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            [--ignoresize] fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:215
msgid ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr ""
"    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: rpm.c:216 rpmqv.c:304
msgid "            [--oldpackage] [--root <dir>] [--noscripts]"
msgstr "            [--oldpackage] [--root <kat>] [--noscripts]"

#: rpm.c:217 rpmqv.c:305
msgid ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:218 rpmqv.c:306
msgid ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
msgstr ""
"            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "

#: rpm.c:219 rpmqv.c:307
msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"

#: rpm.c:221 rpmqv.c:309
msgid "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
msgstr ""
"            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"

#: rpm.c:223 rpmqv.c:311
msgid ""
"            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
msgstr ""
"            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"

#: rpm.c:224 rpmqv.c:312
msgid "            file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:225
msgid "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"
msgstr "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"

#: rpm.c:226 rpmqv.c:320
msgid "            [--scripts] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "            [--scripts] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:227 rpmqv.c:321
msgid "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"
msgstr "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"

#: rpm.c:228 rpmqv.c:322
msgid "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <host>]"
msgstr "            [--triggeredby] [--ftpport] [--ftpproxy <värd>]"

#: rpm.c:230 rpmqv.c:324
msgid ""
"            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
msgstr ""
"            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"

#: rpm.c:231 rpmqv.c:325
msgid "            [--changelog] [--dbpath <dir>] [targets]"
msgstr "            [--changelog] [--dbpath <kat>] [mål]"

#: rpm.c:232
msgid "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:233 rpmqv.c:327
msgid ""
"            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
msgstr ""
"            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"

#: rpm.c:234 rpmqv.c:328
msgid "            [--nomd5] [targets]"
msgstr "            [--nomd5] [mål]"

#: rpm.c:235
msgid "    rpm {--setperms} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setperms} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:236
msgid "    rpm {--setugids} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setugids} [-afpg] [mål]"

#: rpm.c:237
msgid "    rpm {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "    rpm {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm"

#: rpm.c:238
msgid "    rpm {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:239 rpmqv.c:314
msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--allmatches]"
msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--allmatches]"

#: rpm.c:240 rpmqv.c:315
msgid "            [--justdb] [--notriggers] package1 ... packageN"
msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"

#: rpm.c:241
msgid "    rpm {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:242
msgid "    rpm {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpm.c:243
msgid ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
msgstr ""
"    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"

#: rpm.c:244 rpmqv.c:349
msgid "              package1 ... packageN"
msgstr "              paket1 ... paketN"

#: rpm.c:245
msgid "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]"

#: rpm.c:246
msgid "    rpm {--querytags}"
msgstr "    rpm {--querytags}"

#: rpm.c:280 rpmqv.c:385
msgid "Usage:"
msgstr "Användning:"

#: rpm.c:282 rpmqv.c:387
msgid "print this message"
msgstr "visa detta meddelande"

#: rpm.c:284 rpmqv.c:389
msgid "print the version of rpm being used"
msgstr "visa vilken version av rpm som används"

#: rpm.c:287
msgid "  All modes support the following arguments:"
msgstr "  Alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: rpm.c:288
msgid "  --define '<name> <body>'"
msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

#: rpm.c:289 rpmqv.c:394
msgid "define macro <name> with value <body>"
msgstr "definiera makrot <namn> som <kropp>"

#: rpm.c:290
msgid "  --eval '<name>+'   "
msgstr "  --eval '<namn>+'   "

#: rpm.c:291 rpmqv.c:396
msgid "print the expansion of macro <name> to stdout"
msgstr "skriv ut expansionen av makrot <namn> på standard ut"

#: rpm.c:292
msgid "  --pipe <cmd>     "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: rpm.c:293 rpmqv.c:398
msgid "send stdout to <cmd>"
msgstr "skicka stdut till <kommando>"

#: rpm.c:294
msgid "  --rcfile <file>    "
msgstr "   --rcfile <fil>   "

#: rpm.c:295 rpmqv.c:400
msgid "use <file> instead of /etc/rpmrc and $HOME/.rpmrc"
msgstr "använd <fil> istället för /etc/rpmrc och $HOME/.rpmrc"

#: rpm.c:297 rpmqv.c:402
msgid "display final rpmrc and macro configuration"
msgstr "visa slutliga rpmrc- och makrokonfigurationer"

#: rpm.c:299 rpmqv.c:410
msgid "be a little more verbose"
msgstr "var lite mer mångordig"

#: rpm.c:301 rpmqv.c:412
msgid "be incredibly verbose (for debugging)"
msgstr "var mycket mångordig (för felsökning)"

#: rpm.c:304
msgid "  Install, upgrade and query (with -p) allow URL's to be used in place"
msgstr ""
"  Installation, uppgradering och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:er att "
"användas"

#: rpm.c:305
msgid "  of file names as well as the following options:"
msgstr "  istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: rpm.c:306
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: rpm.c:307 rpmqv.c:419
msgid "hostname or IP of ftp proxy"
msgstr "ftp-ombudets (proxy) värdnamn eller IP"

#: rpm.c:308
msgid "   --ftpport <port>  "
msgstr "   --ftpport <port>  "

#: rpm.c:309 rpmqv.c:421
msgid "port number of ftp server (or proxy)"
msgstr "ftpservers (eller ombuds (proxy)) portnummer"

#: rpm.c:310
msgid "   --httpproxy <host> "
msgstr "   --httpproxy <värd> "

#: rpm.c:311 rpmqv.c:423
msgid "hostname or IP of http proxy"
msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"

#: rpm.c:312
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: rpm.c:313 rpmqv.c:425
msgid "port number of http server (or proxy)"
msgstr "httpservers (eller ombuds) portnummer"

#: rpm.c:317 rpmqv.c:445
msgid "query mode"
msgstr "frågeläge"

#: rpm.c:318 rpm.c:364 rpm.c:389 rpm.c:441 rpm.c:515
msgid "   --dbpath <dir>   "
msgstr "   --dbpath <kat>   "

#: rpm.c:319 rpm.c:365 rpm.c:390 rpm.c:442 rpm.c:516 rpmqv.c:405
msgid "use <dir> as the directory for the database"
msgstr "använd <kat> som katalog för databasen"

#: rpm.c:320
msgid "   --queryformat <qfmt>"
msgstr "   --queryformat <ffmt>"

#: rpm.c:321 rpmqv.c:447
msgid "use <qfmt> as the header format (implies --info)"
msgstr "använd <ffmt> som huvudformat (medför --info)"

#: rpm.c:322 rpm.c:366 rpm.c:424 rpm.c:453
msgid "   --root <dir>    "
msgstr "   --root <kat>    "

#: rpm.c:323 rpm.c:367 rpm.c:425 rpm.c:454 rpm.c:518 rpmqv.c:407
msgid "use <dir> as the top level directory"
msgstr "använd <kat> som toppkatalog"

#: rpm.c:324
msgid "   Package specification options:"
msgstr "   Flaggor för paketval:"

#: rpm.c:326
msgid "query all packages"
msgstr "fråga om alla paket"

#: rpm.c:327
msgid "    -f <file>+    "
msgstr "    -f <fil>+     "

#: rpm.c:328
msgid "query package owning <file>"
msgstr "fråga om paket som äger <fil>"

#: rpm.c:329
msgid "    -p <packagefile>+ "
msgstr "    -p <paketfil>+ "

#: rpm.c:330
msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: rpm.c:331
msgid "    --triggeredby <pkg>"
msgstr "    --triggeredby <pkt>"

#: rpm.c:332
msgid "query packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"

#: rpm.c:333
msgid "    --whatprovides <cap>"
msgstr "    --whatprovides <egenskap>"

#: rpm.c:334
msgid "query packages which provide <cap> capability"
msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egenskap>"

#: rpm.c:335
msgid "    --whatrequires <cap>"
msgstr "    --whatrequires <egenskap>"

#: rpm.c:336
msgid "query packages which require <cap> capability"
msgstr "undersök paket som behöver <egenskap>"

#: rpm.c:337
msgid "   Information selection options:"
msgstr "   Flaggor för informationsval:"

#: rpm.c:339 rpmqv.c:451
msgid "display package information"
msgstr "visa paketinformation"

#: rpm.c:341 rpmqv.c:453
msgid "display the package's change log"
msgstr "visa paketets ändringslogg"

#: rpm.c:343 rpmqv.c:455
msgid "display package file list"
msgstr "visa paketets fillista"

#: rpm.c:345 rpmqv.c:457
msgid "show file states (implies -l)"
msgstr "visa filers status (implicerar -l)"

#: rpm.c:347 rpmqv.c:459
msgid "list only documentation files (implies -l)"
msgstr "visa enbart dokumentationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:349 rpmqv.c:461
msgid "list only configuration files (implies -l)"
msgstr "visa enbart konfigurationsfiler (implicerar -l)"

#: rpm.c:351 rpmqv.c:463
msgid ""
"show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or "
"-d)"
msgstr ""
"visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c "
"eller -d)"

#: rpm.c:353
msgid "list capabilities package provides"
msgstr "visa de egenskaper paketet tillhandahåller"

#: rpm.c:355
msgid "list package dependencies"
msgstr "lista paketberoenden"

#: rpm.c:357
msgid "print the various [un]install scripts"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: rpm.c:359
msgid "show the trigger scripts contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: rpm.c:363 rpmqv.c:474
msgid ""
"verify a package installation using the same same package specification "
"options as -q"
msgstr "verifiera ett pakets installation med samma urvalsflaggor som till -q"

#: rpm.c:369 rpm.c:411 rpm.c:446 rpmqv.c:476 rpmqv.c:522 rpmqv.c:556
msgid "do not verify package dependencies"
msgstr "verifiera inte paketberoenden"

#: rpm.c:371 rpmqv.c:478
msgid "do not verify file md5 checksums"
msgstr "verifiera inte md5-kontrollsummor"

#: rpm.c:373 rpmqv.c:480
msgid "do not verify file attributes"
msgstr "verifiera inte filattribut"

#: rpm.c:375 rpmqv.c:483
msgid "list the tags that can be used in a query format"
msgstr "visa taggar som kan användas i frågeformat"

#: rpm.c:378
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>"

#: rpm.c:379
msgid "  -i <packagefile>   "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: rpm.c:380 rpmqv.c:497
msgid "install package"
msgstr "installera paket"

#: rpm.c:381
msgid "   --excludepath <path>"
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: rpm.c:382
msgid "skip files in path <path>"
msgstr "hoppa över filer i <sökv>"

#: rpm.c:383
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: rpm.c:384 rpmqv.c:534
msgid "relocate files from <oldpath> to <newpath>"
msgstr "flytta filer från <frånskv> till <tillskv>"

#: rpm.c:386 rpmqv.c:502
msgid "relocate files in non-relocateable package"
msgstr "relokera filer i ej relokerbart paket"

#: rpm.c:387
msgid "   --prefix <dir>   "
msgstr "   --prefix <katalog> "

#: rpm.c:388 rpmqv.c:532
msgid "relocate the package to <dir>, if relocatable"
msgstr "flytta paketet till <katalog>, om flyttbart"

#: rpm.c:392 rpmqv.c:504
msgid "do not install documentation"
msgstr "installera inte dokumentation"

#: rpm.c:394 rpmqv.c:508
msgid "short hand for --replacepkgs --replacefiles"
msgstr "kortform för --replacepkgs --replacefiles"

#: rpm.c:396 rpmqv.c:510
msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
msgstr ""
"skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med "
"-v)"

#: rpm.c:398 rpmqv.c:499
msgid "install all files, even configurations which might otherwise be skipped"
msgstr ""
"installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"

#: rpm.c:401 rpmqv.c:512
msgid "don't verify package architecture"
msgstr "verifiera inte paketarkitektur"

#: rpm.c:403 rpmqv.c:514
msgid "don't check disk space before installing"
msgstr "kontrollera inte skivutrymme före installation"

#: rpm.c:405 rpmqv.c:516
msgid "don't verify package operating system"
msgstr "verifiera inte paketets operativsystem"

#: rpm.c:407 rpmqv.c:518
msgid "install documentation"
msgstr "installera dokumentation"

#: rpm.c:409 rpm.c:444 rpmqv.c:520 rpmqv.c:554
msgid "update the database, but do not modify the filesystem"
msgstr "uppdatera databasen, men ändra inte filsystemet"

#: rpm.c:413 rpm.c:448 rpmqv.c:524 rpmqv.c:558
msgid "do not reorder package installation to satisfy dependencies"
msgstr "flytta inte om paketinstallationen för att tillfredsställa beroenden"

#: rpm.c:415
msgid "don't execute any installation scripts"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: rpm.c:417 rpm.c:452 rpmqv.c:562
msgid "don't execute any scripts triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: rpm.c:419 rpmqv.c:530
msgid "print percentages as package installs"
msgstr "skriv procent allt eftersom paketet installeras"

#: rpm.c:421 rpmqv.c:536
msgid "install even if the package replaces installed files"
msgstr "installera även om paketet byter ut installerade filer"

#: rpm.c:423 rpmqv.c:538
msgid "reinstall if the package is already present"
msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

#: rpm.c:427 rpmqv.c:540
msgid "don't install, but tell if it would work or not"
msgstr "installera inte, men tala om ifall det skulle fungera eller inte"

#: rpm.c:430
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>"

#: rpm.c:431
msgid "  -U <packagefile>   "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: rpm.c:432 rpmqv.c:544
msgid "upgrade package (same options as --install, plus)"
msgstr "uppgradera paket (samma flaggor som --install, samt)"

#: rpm.c:434 rpmqv.c:546
msgid ""
"upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this "
"automatically)"
msgstr ""
"uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör "
"detta automatiskt)"

#: rpm.c:436
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket>"

#: rpm.c:438 rpmqv.c:550
msgid "erase (uninstall) package"
msgstr "ta bort (avinstallera) paket"

#: rpm.c:440 rpmqv.c:552
msgid ""
"remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
"<package> specified multiple packages)"
msgstr ""
"ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
"specificerar flera paket)"

#: rpm.c:450 rpmqv.c:560
msgid "do not execute any package specific scripts"
msgstr "kör inte paketspecifika skript"

#: rpm.c:456
msgid "  -b<stage> <spec>   "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: rpm.c:457
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "

#: rpm.c:458 rpmqv.c:569
msgid "build package, where <stage> is one of:"
msgstr "tillverka paket, där <steg> är något av:"

#: rpm.c:460 rpmqv.c:571
msgid "prep (unpack sources and apply patches)"
msgstr "förbered (packa upp källkod samt applicera patchar)"

#: rpm.c:462 rpmqv.c:573
#, c-format
msgid "list check (do some cursory checks on %files)"
msgstr "kontrollera (gör några enkla kontroller på %files)"

#: rpm.c:464 rpmqv.c:575
msgid "compile (prep and compile)"
msgstr "kompilera (förbered och kompilera)"

#: rpm.c:466 rpmqv.c:577
msgid "install (prep, compile, install)"
msgstr "installera (förbered, kompilera, installera)"

#: rpm.c:468 rpmqv.c:579
msgid "binary package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binärpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: rpm.c:470 rpmqv.c:581
msgid "bin/src package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binär- och källpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: lib/poptBT.c:155 rpm.c:472 rpmqv.c:585
msgid "skip straight to specified stage (only for c,i)"
msgstr "gå direkt till angivet steg (endast för c,i)"

#: lib/poptBT.c:145 rpm.c:474 rpmqv.c:587
msgid "remove build tree when done"
msgstr "tag bort tillverkningsträd efteråt"

#: lib/poptBT.c:151 rpm.c:476 rpmqv.c:589
msgid "remove sources when done"
msgstr "tag bort källkod efteråt"

#: rpm.c:478 rpmqv.c:591
msgid "remove spec file when done"
msgstr "tag bort spec-fil efteråt"

#: rpm.c:480 rpmqv.c:593
msgid "generate PGP/GPG signature"
msgstr "tillverka en PGP/GPG-signatur"

#: rpm.c:481
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: rpm.c:482 rpmqv.c:595
msgid "use <dir> as the build root"
msgstr "använd <kat> som tillverkningsrot"

#: rpm.c:483
msgid "   --target=<platform>+"
msgstr "   --target=<plattfrm>+"

#: rpm.c:484 rpmqv.c:597
msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."

#: rpm.c:486 rpmqv.c:599
msgid "do not execute any stages"
msgstr "utför inga steg"

#: rpm.c:487
msgid "   --timecheck <secs> "
msgstr "   --timecheck <sek>  "

#: rpm.c:488
msgid "set the time check to <secs> seconds (0 disables)"
msgstr "sätt tidskontrollen till <sek> sekunder (0 slår av)"

#: rpm.c:490
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: rpm.c:491 rpmqv.c:602
msgid ""
"install source package, build binary package and remove spec file, sources, "
"patches, and icons."
msgstr ""
"installera källpaket, tillverka binärpaket och ta bort spec-fil, källkod, "
"patchar och ikoner."

#: rpm.c:492
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpkt> "

#: rpm.c:493 rpmqv.c:604
msgid "like --rebuild, but don't build any package"
msgstr "som --rebuild, men tillverka inga paket"

#: rpm.c:496
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: rpm.c:497 rpmqv.c:610
msgid "sign a package (discard current signature)"
msgstr "signera ett paket (släng nuvarande signatur)"

#: rpm.c:498
msgid "  --addsign <pkg>+   "
msgstr "  --addsign <pkt>+   "

#: rpm.c:499 rpmqv.c:612
msgid "add a signature to a package"
msgstr "lägg till signatur till ett paket"

#: rpm.c:500
msgid "  --checksig <pkg>+"
msgstr "  --checksig <pkt>+"

#: rpm.c:501
msgid "  -K <pkg>+       "
msgstr "  -K <pkt>+       "

#: rpm.c:502 rpmqv.c:616
msgid "verify package signature"
msgstr "verifiera paketsignatur"

#: rpm.c:504 rpmqv.c:618
msgid "skip any PGP signatures"
msgstr "hoppa över eventuella PGP-signaturer"

#: rpm.c:506 rpmqv.c:620
msgid "skip any GPG signatures"
msgstr "hoppa över eventuella GPG-signaturer"

#: rpm.c:508 rpmqv.c:622
msgid "skip any MD5 signatures"
msgstr "hoppa över eventuella MD5-signaturer"

#: rpm.c:512
msgid "make sure a valid database exists"
msgstr "förvissa dig om att en giltig databas existerar"

#: rpm.c:514
msgid "rebuild database from existing database"
msgstr "bygg om databasen från existerande databas"

#: rpm.c:522 rpmqv.c:485
msgid ""
"set the file permissions to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filrättigheterna till de i paketdatabasen med samma "
"paketspecifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:525 rpmqv.c:488
msgid ""
"set the file owner and group to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma "
"paketspcifikationsflaggor som -q"

#: rpm.c:663 rpm.c:669 rpm.c:678 rpm.c:700 rpm.c:706 rpm.c:713 rpm.c:721
#: rpm.c:729 rpm.c:750 rpm.c:807 rpmqv.c:807 rpmqv.c:816 rpmqv.c:822
#: rpmqv.c:828 rpmqv.c:835 rpmqv.c:870 rpmqv.c:878 rpmqv.c:884 rpmqv.c:892
#: rpmqv.c:954
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "enbart ett läge kan specifieras"

#: rpm.c:671 rpmqv.c:809
msgid "-u and --uninstall are deprecated and no longer work.\n"
msgstr "-u och --uninstall undanbedes och fungerar inte längre.\n"

#: rpm.c:673 rpmqv.c:811
msgid "Use -e or --erase instead.\n"
msgstr "Använd -e eller --erase istället.\n"

#: rpm.c:756 rpmqv.c:854
msgid "relocations must begin with a /"
msgstr "omflyttningar måste börja med /"

#: rpm.c:758 rpmqv.c:856
msgid "relocations must contain a ="
msgstr "omflyttningar måste innehålla ett ="

#: rpm.c:761 rpmqv.c:859
msgid "relocations must have a / following the ="
msgstr "omflyttningar måste ha ett / efter ="

#: rpm.c:770 rpmqv.c:843
msgid "exclude paths must begin with a /"
msgstr "uteslutna sökvägar måste börja med /"

#: rpm.c:779 rpmqv.c:913
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "Internt fel i argumenthantering (%d) :-(\n"

#: rpm.c:814 rpmqv.c:969
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"

#: rpm.c:819 rpmqv.c:973
msgid "unexpected query flags"
msgstr "oväntade undersökningsflaggor"

#: rpm.c:822 rpmqv.c:976
msgid "unexpected query format"
msgstr "oväntat undersökningsformat"

#: rpm.c:825 rpmqv.c:979
msgid "unexpected query source"
msgstr "oväntad undersökningskälla"

#: rpm.c:828 rpmqv.c:999
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr ""
"enbart installation, uppgradering, rmsource och rmspec kan tvingas fram"

#: rpm.c:831 rpmqv.c:1004
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "filer kan relokeras endast under paketinstallation"

#: rpm.c:834 rpmqv.c:1007
msgid "only one of --prefix or --relocate may be used"
msgstr "enbart en av --prefix eller --relocate kan användas"

#: rpm.c:837 rpmqv.c:1010
msgid ""
"--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr ""
"--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:840 rpmqv.c:1013
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "--prefix kan endast användas när nya paket installeras"

#: rpm.c:843 rpmqv.c:1016
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "argument till --prefix måste börja med /"

#: rpm.c:846 rpmqv.c:1019
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:850 rpmqv.c:1023
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:854 rpmqv.c:1027
msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:858 rpmqv.c:1031
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "--replacepkgs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:862 rpmqv.c:1035
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--excludedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:866 rpmqv.c:1039
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--includedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:870 rpmqv.c:1043
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"

#: rpm.c:874 rpmqv.c:1047
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "--ignorearch kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:878 rpmqv.c:1051
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoreos kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:882 rpmqv.c:1055
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoresize kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:886 rpmqv.c:1059
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket tas bort"

#: rpm.c:890 rpmqv.c:1063
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "--allfiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: rpm.c:894 rpmqv.c:1067
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr ""
"--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: rpm.c:899 rpmqv.c:1074
msgid ""
"--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--noscripts kan enbart användas vid paketinstallation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:903
msgid ""
"--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and "
"verification"
msgstr ""
"--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och "
"verifiering"

#: rpm.c:907 rpmqv.c:1086
msgid ""
"--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, "
"recompilation, installation,erasure, and verification"
msgstr ""
"--nodeps kan enbart användas vid tillverkning, omtillverkning, "
"omkompilering, installation, avinstallation, och verifiering"

#: rpm.c:912 rpmqv.c:1091
msgid ""
"--test may only be specified during package installation, erasure, and "
"building"
msgstr ""
"--test kan enbart användas vid installation, avinstallation och tillverkning"

#: rpm.c:916 rpmqv.c:1096
msgid ""
"--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, "
"and database rebuilds"
msgstr ""
"--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, "
"och databasombyggnad"

#: rpm.c:928 rpmqv.c:1108
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "argument till --root (-r) måste börja med /"

#: rpm.c:934 rpmqv.c:1115
msgid "--oldpackage may only be used during upgrades"
msgstr "--oldpackage kan enbart användas vid paketuppgraderingar"

#: rpm.c:937 rpmqv.c:1120
msgid "--nopgp may only be used during signature checking"
msgstr "--nopgp kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:940 rpmqv.c:1123
msgid "--nogpg may only be used during signature checking"
msgstr "--nogpg kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: rpm.c:943 rpmqv.c:1128
msgid ""
"--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
msgstr "--nomd5 kan enbart användas vid signaturkontroll och paketverifiering"

#: rpm.c:954 rpmqv.c:1141
msgid "no files to sign\n"
msgstr "inga filer att signera\n"

#: rpm.c:959 rpmqv.c:1146
#, c-format
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "kan inte komma åt filen %s\n"

#: rpm.c:974 rpmqv.c:1162
msgid "pgp not found: "
msgstr "pgp hittades inte: "

#: rpm.c:978 rpmqv.c:1166
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "

#: rpm.c:980 rpmqv.c:1168
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "Kontrollen av lösenfrasen misslyckades\n"

#: rpm.c:983 rpmqv.c:1171
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "Lösenfrasen är ok.\n"

#: rpm.c:988 rpmqv.c:1176
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "Felaktig %%_signature spec i makrofil.\n"

#: rpm.c:994 rpmqv.c:1182
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"

#: rpm.c:1009 rpmqv.c:1198
msgid "exec failed\n"
msgstr "exec misslyckades\n"

#: rpm.c:1028 rpmqv.c:1468
msgid "unexpected arguments to --querytags "
msgstr "oväntade argument till --querytags "

#: rpm.c:1039 rpmqv.c:1490
msgid "no packages given for signature check"
msgstr "inga paket angivna för signatur kontroll"

#: rpm.c:1050 rpmqv.c:1501
msgid "no packages given for signing"
msgstr "inga paket angivna för signering"

#: rpm.c:1066 rpmqv.c:1340
msgid "no packages given for uninstall"
msgstr "inga paket angivna för avinstallation"

#: rpm.c:1117 rpmqv.c:1391
msgid "no packages given for install"
msgstr "inga paket angivna för installation"

#: rpm.c:1140 rpmqv.c:1431
msgid "extra arguments given for query of all packages"
msgstr "extra argument angivna för förfrågan om alla paket"

#: rpm.c:1145 rpmqv.c:1436
msgid "no arguments given for query"
msgstr "inga parametrar angivna för undersökning"

#: rpm.c:1162 rpmqv.c:1456
msgid "extra arguments given for verify of all packages"
msgstr "extra argument angivna för verifiering av alla paket"

#: rpm.c:1166 rpmqv.c:1460
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "inga parametrar angivna för verifiering"

#: rpm2cpio.c:23
#, c-format
msgid "cannot open package: %s\n"
msgstr "kan inte öppna paket: %s\n"

#: rpm2cpio.c:33
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "argumentet är inte ett RPM-paket\n"

#: rpm2cpio.c:37
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "fel vid läsning av pakethuvud\n"

#: rpm2cpio.c:59
#, c-format
msgid "cannot re-open payload: %s\n"
msgstr "kan inte återöppna lasten: %s\n"

#: rpmqv.c:284
#, c-format
msgid "Usage: %s {--help}\n"
msgstr "Användning: %s {--help}\n"

#: rpmqv.c:288
#, c-format
msgid "    %s {--initdb}  [--dbpath <dir>]\n"
msgstr "    %s {--initdb}  [--dbpath <kat>]\n"

#: rpmqv.c:289
#, c-format
msgid "    %s {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]\n"
msgstr "    %s {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]\n"

#: rpmqv.c:293
#, c-format
msgid ""
"    %s {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]\n"
msgstr ""
"    %s {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]\n"

#: rpmqv.c:313
#, c-format
msgid "    %s {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]\n"
msgstr "    %s {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:326
#, c-format
msgid "    %s {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]\n"
msgstr "    %s {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:330
#, c-format
msgid "    %s {--setperms} [-afpg] [target]\n"
msgstr "    %s {--setperms} [-afpg] [mål]\n"

#: rpmqv.c:331
#, c-format
msgid "    %s {--setugids} [-afpg] [target]\n"
msgstr "    %s {--setugids} [-afpg] [mål]\n"

#: rpmqv.c:335
#, c-format
msgid ""
"    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile "
"<file>]\n"
msgstr ""
"    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:337
msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
msgstr "            [--target=plattform1[,plattform2...]]"

#: rpmqv.c:338
msgid "            [--rmsource] [--rmspec] specfile"
msgstr "            [--rmsource] [--rmspec] spec-fil"

#: rpmqv.c:339
#, c-format
msgid "    %s {--rmsource} [--rcfile <file>] [-v] specfile\n"
msgstr "    %s {--rmsource} [--rcfile <fil>] [-v] spec-fil\n"

#: rpmqv.c:340
#, c-format
msgid ""
"    %s {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm\n"
msgstr ""
"    %s {--rebuild} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm\n"

#: rpmqv.c:341
#, c-format
msgid ""
"    %s {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm\n"
msgstr ""
"    %s {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm\n"

#: rpmqv.c:342
#, c-format
msgid "    %s {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm\n"
msgstr "    %s {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm\n"

#: rpmqv.c:346
#, c-format
msgid "    %s {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN\n"
msgstr "    %s {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN\n"

#: rpmqv.c:347
#, c-format
msgid "    %s {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    %s {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: rpmqv.c:348
#, c-format
msgid ""
"    %s {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]\n"
msgstr ""
"    %s {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]\n"

#: rpmqv.c:392
msgid " All modes support the following options:"
msgstr " Alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: rpmqv.c:393
msgid "  --define '<name> <body>'"
msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

#: rpmqv.c:395
msgid "  --eval '<name>+'    "
msgstr "  --eval '<namn>+'    "

#: rpmqv.c:397
msgid "  --pipe <cmd>      "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: rpmqv.c:399
msgid "  --rcfile <file>    "
msgstr "  --rcfile <fil>     "

#: rpmqv.c:404
msgid "  --dbpath <dir>     "
msgstr "  --dbpath <kat>     "

#: rpmqv.c:406
msgid "  --root <dir>      "
msgstr "  --root <kat>      "

#: rpmqv.c:416
msgid ""
" Install, upgrade and query (with -p) modes allow URL's to be used in place"
msgstr ""
"  Installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:er att användas"

#: rpmqv.c:417
msgid " of file names as well as the following options:"
msgstr " istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: rpmqv.c:418
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: rpmqv.c:420
msgid "   --ftpport <port>   "
msgstr "   --ftpport <port>   "

#: rpmqv.c:422
msgid "   --httpproxy <host>  "
msgstr "   --httpproxy <värd>  "

#: rpmqv.c:424
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: rpmqv.c:430
msgid " Package specification options:"
msgstr " Flaggor för paketval:"

#: lib/poptQV.c:62 rpmqv.c:432
msgid "query/verify all packages"
msgstr "fråga om/verifiera alla paket"

#: rpmqv.c:433
msgid "   -f <file>+      "
msgstr "   -f <fil>+      "

#: rpmqv.c:434
msgid "query/verify package owning <file>"
msgstr "fråga om/verifiera paket som äger <fil>"

#: rpmqv.c:435
msgid "   -p <packagefile>+  "
msgstr "   -p <paketfil>+    "

#: rpmqv.c:436
msgid "query/verify (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om/verifiera (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: rpmqv.c:437
msgid "   --triggeredby <pkg> "
msgstr "   --triggeredby <pkt> "

#: rpmqv.c:438
msgid "query/verify packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om/verifiera paket utlösta av <pkt>"

#: rpmqv.c:439
msgid "   --whatprovides <cap> "
msgstr "   --whatprovides <egenskap>"

#: rpmqv.c:440
msgid "query/verify packages which provide <cap> capability"
msgstr "fråga om/verifiera paket som tillhandahåller <egenskap>"

#: rpmqv.c:441
msgid "   --whatrequires <cap> "
msgstr "   --whatrequires <egenskap>"

#: rpmqv.c:442
msgid "query/verify packages which require <cap> capability"
msgstr "fråga om/verifiera paket som behöver <egenskap>"

#: rpmqv.c:446
msgid "   --queryformat <qfmt> "
msgstr "   --queryformat <ffmt> "

#: rpmqv.c:449
msgid "  Information selection options:"
msgstr "  Flaggor för informationsval:"

#: rpmqv.c:465
msgid "list capabilities provided by package"
msgstr "visa de egenskaper paketet tillhandahåller"

#: rpmqv.c:467
msgid "list capabilities required by package"
msgstr "visa de egenskaper paketet behöver"

#: rpmqv.c:469
msgid "print the various [un]install scriptlets"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: rpmqv.c:471
msgid "show the trigger scriptlets contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: rpmqv.c:495
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>  "

#: rpmqv.c:496
msgid "  -i <packagefile>    "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: rpmqv.c:505
msgid "   --excludepath <path> "
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: rpmqv.c:506
msgid "skip files with leading component <path> "
msgstr "hoppa över filer med inledande <sökväg>"

#: rpmqv.c:526
msgid "don't execute any installation scriptlets"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: rpmqv.c:528
msgid "don't execute any scriptlets triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: rpmqv.c:531
msgid "   --prefix <dir>    "
msgstr "   --prefix <katalog>  "

#: rpmqv.c:533
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: rpmqv.c:542
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>  "

#: rpmqv.c:543
msgid "  -U <packagefile>    "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: rpmqv.c:548
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket> "

#: rpmqv.c:567
msgid "  -b<stage> <spec>    "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: rpmqv.c:568
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tar-arkiv>  "

#: rpmqv.c:583
msgid "package src rpm only"
msgstr "paket endast källrpm"

#: rpmqv.c:594
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: rpmqv.c:596
msgid "   --target=<platform>+ "
msgstr "   --target=<plattform>+"

#: rpmqv.c:601
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: rpmqv.c:603
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpaket>"

#: rpmqv.c:609
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: rpmqv.c:611
msgid "  --addsign <pkg>+    "
msgstr "  --addsign <pkt>+    "

#: rpmqv.c:614
msgid "  --checksig <pkg>+"
msgstr "  --checksig <pkt>+"

#: rpmqv.c:615
msgid "  -K <pkg>+       "
msgstr "  -K <pkt>+       "

#: rpmqv.c:628
msgid "initalize database (unnecessary, legacy use)"
msgstr "initiera databasen (onödigt, ärvt format)"

#: rpmqv.c:630
msgid "rebuild database indices from existing database headers"
msgstr "bygg om databasindex från existerande databashuvuden"

#: rpmqv.c:983
msgid "--dbpath given for operation that does not use a database"
msgstr "--dbpath angivet för en operation som inte använder någon databas"

#: rpmqv.c:1080
msgid ""
"--notriggers may only be specified during package installation and erasure"
msgstr ""
"--notriggers kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: rpmqv.c:1238
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "inga paketfiler angivna för omtillverkning"

#: rpmqv.c:1308
msgid "no spec files given for build"
msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"

#: rpmqv.c:1310
msgid "no tar files given for build"
msgstr "inga tar-filer angivna för tillverkning"

#: build/build.c:110 build/pack.c:354
msgid "Unable to open temp file."
msgstr "Kan inte öppna temporär fil."

#: build/build.c:189
#, c-format
msgid "Executing(%s): %s\n"
msgstr "Kör(%s): %s\n"

#: build/build.c:195
#, c-format
msgid "Exec of %s failed (%s): %s"
msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s): %s"

#: build/build.c:203
#, c-format
msgid "Bad exit status from %s (%s)"
msgstr "Dålig slutstatus från %s (%s)"

#: build/expression.c:211
msgid "syntax error while parsing =="
msgstr "syntaxfel vid parsning av =="

#: build/expression.c:241
msgid "syntax error while parsing &&"
msgstr "syntaxfel vid parsning av &&"

#: build/expression.c:250
msgid "syntax error while parsing ||"
msgstr "syntaxfel vid parsning av ||"

#: build/expression.c:292
msgid "parse error in expression"
msgstr "parsfel i uttryck"

#: build/expression.c:321
msgid "unmatched ("
msgstr "ensam ("

#: build/expression.c:339
msgid "undefined identifier"
msgstr "odefinierad identifierare"

#: build/expression.c:358
msgid "- only on numbers"
msgstr "- endast i tal"

#: build/expression.c:374
msgid "! only on numbers"
msgstr "! endast på tal"

#: build/expression.c:413 build/expression.c:458 build/expression.c:515
#: build/expression.c:602
msgid "types must match"
msgstr "typer måste passa ihop"

#: build/expression.c:426
msgid "* / not suported for strings"
msgstr "* / stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:474
msgid "- not suported for strings"
msgstr "- stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:615
msgid "&& and || not suported for strings"
msgstr "&& och || stöds inte för strängar"

#: build/expression.c:649 build/expression.c:697
msgid "syntax error in expression"
msgstr "syntaxfel i uttryck"

#: build/files.c:204
#, c-format
msgid "TIMECHECK failure: %s\n"
msgstr "TIMECHECK-fel: %s\n"

#: build/files.c:249 build/files.c:331 build/files.c:494
#, c-format
msgid "Missing '(' in %s %s"
msgstr "Saknad \"(\" i %s %s"

#: build/files.c:260 build/files.c:448 build/files.c:505
#, c-format
msgid "Missing ')' in %s(%s"
msgstr "Saknad \")\" i %s(%s"

#: build/files.c:298 build/files.c:473
#, c-format
msgid "Invalid %s token: %s"
msgstr "Ogiltig %s token: %s"

#: build/files.c:347
#, c-format
msgid "Non-white space follows %s(): %s"
msgstr "Annat än blanktecken följer på %s(): %s"

#: build/files.c:385
#, c-format
msgid "Bad syntax: %s(%s)"
msgstr "Felaktig syntax: %s(%s)"

#: build/files.c:395
#, c-format
msgid "Bad mode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig rättighetsspecifikation: %s(%s)"

#: build/files.c:407
#, c-format
msgid "Bad dirmode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig specifikation av katalogrättigheter: %s(%s)"

#: build/files.c:531
msgid "Unusual locale length: \"%.*s\" in %%lang(%s)"
msgstr "Ovanlig lokallängd: \"%.*s\" i %%langg(%s)"

#: build/files.c:541
msgid "Duplicate locale %.*s in %%lang(%s)"
msgstr "Duplicerad lokal %.*s i %%lang(%s)"

#: build/files.c:666
msgid "Hit limit for %%docdir"
msgstr "Slog i gränsen för %%docdir"

#: build/files.c:672
msgid "Only one arg for %%docdir"
msgstr "Endast ett argument till %%docdir"

#. We already got a file -- error
#: build/files.c:700
#, c-format
msgid "Two files on one line: %s"
msgstr "Två filer på en rad: %s"

#: build/files.c:713
#, c-format
msgid "File must begin with \"/\": %s"
msgstr "Filnamn måste börja med \"/\": %s"

#: build/files.c:725
msgid "Can't mix special %%doc with other forms: %s"
msgstr "Kan inte blanda special %%doc med andra former: %s"

#: build/files.c:812
#, c-format
msgid "File listed twice: %s"
msgstr "Filen uppräknad två gånger: %s"

#: build/files.c:921
#, c-format
msgid "Symlink points to BuildRoot: %s -> %s"
msgstr "Symbolisk länk pekar på BuildRoot: %s -> %s"

#: build/files.c:1010
#, c-format
msgid "File doesn't match prefix (%s): %s"
msgstr "Filen matchar inte prefixet (%s): %s"

#: build/files.c:1020
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Filen hittades inte: %s"

#: build/files.c:1063
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s\n"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s\n"

#: build/files.c:1075
#, c-format
msgid "File %4d: %07o %s.%s\t %s\n"
msgstr "Fil %4d: %07o %s.%s\t %s\n"

#: build/files.c:1149
#, c-format
msgid "File needs leading \"/\": %s"
msgstr "Filen behöver inledande \"/\": %s"

#: build/files.c:1178
#, c-format
msgid "File not found by glob: %s"
msgstr "Ingen file hittades vid matchningen: %s"

#: build/files.c:1231
msgid "Could not open %%files file %s: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil %s: %s"

#: build/files.c:1238 build/pack.c:100
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "rad: %s"

#: build/files.c:1565
#, c-format
msgid "Bad file: %s: %s"
msgstr "Felaktig fil: %s: %s"

#: build/files.c:1577 build/parsePrep.c:34
#, c-format
msgid "Bad owner/group: %s"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s"

#. XXX this error message is probably not seen.
#: build/files.c:1632
#, c-format
msgid "Couldn't exec %s: %s"
msgstr "Kunde inte köra %s: %s"

#: build/files.c:1637
#, c-format
msgid "Couldn't fork %s: %s"
msgstr "Kunde inte grena %s: %s"

#: build/files.c:1719
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s misslyckades"

#: build/files.c:1723
#, c-format
msgid "failed to write all data to %s"
msgstr "kunde inte skriva all data till %s"

#: build/files.c:1819
#, c-format
msgid "Finding %s: (using %s)...\n"
msgstr "Letar upp %s: (använder %s)...\n"

#: build/files.c:1847 build/files.c:1857
#, c-format
msgid "Failed to find %s:"
msgstr "Misslyckades hitta %s:"

#: build/files.c:1967
#, c-format
msgid "Processing files: %s-%s-%s\n"
msgstr "Bearbetar filer: %s-%s-%s\n"

#: build/names.c:46 build/names.c:79
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getUname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getUname()\n"

#: build/names.c:113 build/names.c:146
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getGname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getGname()\n"

#: build/names.c:186
#, c-format
msgid "Could not canonicalize hostname: %s\n"
msgstr "Kunde inte kanonisera värdnamn: %s\n"

#: build/pack.c:48
#, c-format
msgid "create archive failed on file %s: %s"
msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"

#: build/pack.c:68
#, c-format
msgid "cpio_copy write failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"

#: build/pack.c:75
#, c-format
msgid "cpio_copy read failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"

#: build/pack.c:155
#, c-format
msgid "Could not open PreIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"

#: build/pack.c:162
#, c-format
msgid "Could not open PreUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"

#: build/pack.c:169
#, c-format
msgid "Could not open PostIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"

#: build/pack.c:176
#, c-format
msgid "Could not open PostUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"

#: build/pack.c:184
#, c-format
msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"

#: build/pack.c:199
#, c-format
msgid "Could not open Trigger script file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"

#: build/pack.c:226
#, c-format
msgid "readRPM: open %s: %s\n"
msgstr "readRPM: öppna %s: %s\n"

#: build/pack.c:236
#, c-format
msgid "readRPM: read %s: %s\n"
msgstr "readRPM: läs %s: %s\n"

#: build/pack.c:257
#, c-format
msgid "readRPM: %s is not an RPM package\n"
msgstr "readRPM: %s är inte ett RPM-paket\n"

#: build/pack.c:263
#, c-format
msgid "readRPM: reading header from %s\n"
msgstr "readRPM: läser huvud från %s\n"

#: build/pack.c:366
msgid "Bad CSA data"
msgstr "Felaktig CSA-data"

#: build/pack.c:402
#, c-format
msgid "Could not open %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna %s: %s\n"

#: build/pack.c:434
#, c-format
msgid "Unable to write package: %s"
msgstr "Kunde inte skriva paket: %s"

#: build/pack.c:449
#, c-format
msgid "Generating signature: %d\n"
msgstr "Genererar signatur: %d\n"

#: build/pack.c:465
#, c-format
msgid "Unable to open sigtarget %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"

#: build/pack.c:475
#, c-format
msgid "Unable to read sigtarget %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"

#: build/pack.c:485
#, c-format
msgid "Unable to write package %s: %s"
msgstr "Kan inte skriva paket %s: %s"

#: build/pack.c:500
#, c-format
msgid "Wrote: %s\n"
msgstr "Skrev: %s\n"

#: build/pack.c:564
#, c-format
msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"

#: build/pack.c:581
#, c-format
msgid "cannot create %s: %s\n"
msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"

#: build/parseBuildInstallClean.c:31
#, c-format
msgid "line %d: second %s"
msgstr "rad %d: andra %s"

#: build/parseChangelog.c:108
msgid "%%changelog entries must start with *"
msgstr "%%changlog-poster måste starta med *"

#: build/parseChangelog.c:116
msgid "incomplete %%changelog entry"
msgstr "ofullständig %%changelog-post"

#: build/parseChangelog.c:131
msgid "bad date in %%changelog: %s"
msgstr "felaktigt datum i %%changelog: %s"

#: build/parseChangelog.c:136
msgid "%%changelog not in decending chronological order"
msgstr "%%changlog är inte i fallande kronologisk ordning"

#: build/parseChangelog.c:144 build/parseChangelog.c:155
msgid "missing name in %%changelog"
msgstr "saknat namn i %%changelog"

#: build/parseChangelog.c:162
msgid "no description in %%changelog"
msgstr "ingen beskrivning i %%changelog"

#: build/parseDescription.c:38
msgid "line %d: Error parsing %%description: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%description: %s"

#: build/parseDescription.c:51 build/parseFiles.c:46 build/parseScript.c:173
#, c-format
msgid "line %d: Bad option %s: %s"
msgstr "rad %d: otillåten flagga %s: %s"

#: build/parseDescription.c:64 build/parseFiles.c:58 build/parseScript.c:186
#, c-format
msgid "line %d: Too many names: %s"
msgstr "rad %d: För många namn: %s"

#: build/parseDescription.c:74 build/parseFiles.c:67 build/parseScript.c:196
#, c-format
msgid "line %d: Package does not exist: %s"
msgstr "rad %d: Paketet existerar inte: %s"

#: build/parseDescription.c:86
#, c-format
msgid "line %d: Second description"
msgstr "rad %d: Andra beskrivning"

#: build/parseFiles.c:32
msgid "line %d: Error parsing %%files: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%files: %s"

#: build/parseFiles.c:74
msgid "line %d: Second %%files list"
msgstr "rad %d: Andra %%files-lista"

#: build/parsePreamble.c:142
#, c-format
msgid "Architecture is excluded: %s"
msgstr "Arkitekturen är utesluten: %s"

#: build/parsePreamble.c:147
#, c-format
msgid "Architecture is not included: %s"
msgstr "Arkitekturen är inte medtagen: %s"

#: build/parsePreamble.c:152
#, c-format
msgid "OS is excluded: %s"
msgstr "OS är uteslutet: %s"

#: build/parsePreamble.c:157
#, c-format
msgid "OS is not included: %s"
msgstr "OS är inte medtaget: %s"

#: build/parsePreamble.c:171
#, c-format
msgid "%s field must be present in package: %s"
msgstr "%s-fält måste finnas med i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:196
#, c-format
msgid "Duplicate %s entries in package: %s"
msgstr "Dubbla %s-poster i paketet: %s"

#: build/parsePreamble.c:244
#, c-format
msgid "Unable to open icon %s: %s"
msgstr "Kan inte öppna ikon %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:262
#, c-format
msgid "Unable to read icon %s: %s"
msgstr "Kan inte läsa ikon %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:275
#, c-format
msgid "Unknown icon type: %s"
msgstr "Okänd ikontyp: %s"

#: build/parsePreamble.c:338
#, c-format
msgid "line %d: Malformed tag: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig tagg: %s"

#. Empty field
#: build/parsePreamble.c:346
#, c-format
msgid "line %d: Empty tag: %s"
msgstr "rad %d: Tom tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:368 build/parsePreamble.c:375
#, c-format
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s"
msgstr "rad %d: Otillåtet tecken \"-\" i %s: %s"

#: build/parsePreamble.c:432 build/parseSpec.c:376
#, c-format
msgid "BuildRoot can not be \"/\": %s"
msgstr "BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:445
#, c-format
msgid "line %d: Prefixes must not end with \"/\": %s"
msgstr "rad %d: Prefix får inte sluta med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:457
#, c-format
msgid "line %d: Docdir must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: Docdir måste börja med \"/\": %s"

#: build/parsePreamble.c:469
#, c-format
msgid "line %d: Epoch/Serial field must be a number: %s"
msgstr "rad %d: Epoch/Serial-fält måste vara numeriskt: %s"

#: build/parsePreamble.c:527
#, c-format
msgid "line %d: Bad BuildArchitecture format: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig BuildArchitecture-format: %s"

#: build/parsePreamble.c:536
#, c-format
msgid "Internal error: Bogus tag %d"
msgstr "Internt fel: felaktig tagg %d"

#: build/parsePreamble.c:675
#, c-format
msgid "Bad package specification: %s"
msgstr "Felaktig paketspecifikation: %s"

#: build/parsePreamble.c:681
#, c-format
msgid "Package already exists: %s"
msgstr "Paketet existerar redan: %s"

#: build/parsePreamble.c:708
#, c-format
msgid "line %d: Unknown tag: %s"
msgstr "rad %d: Okänd tagg: %s"

#: build/parsePreamble.c:733
msgid "Spec file can't use BuildRoot"
msgstr "Spec-fil kan inte använda BuildRoot"

#: build/parsePrep.c:30
#, c-format
msgid "Bad source: %s: %s"
msgstr "Dålig källa: %s: %s"

#: build/parsePrep.c:57
#, c-format
msgid "No patch number %d"
msgstr "Inget patch-nummer %d"

#: build/parsePrep.c:139
#, c-format
msgid "No source number %d"
msgstr "Inget källkodsnummer %d"

#: build/parsePrep.c:158
#, c-format
msgid "Couldn't download nosource %s: %s"
msgstr "Kunde inte hämta nosource %s: %s"

#: build/parsePrep.c:224
msgid "Error parsing %%setup: %s"
msgstr "Fel i parsning av %%setup: %s"

#: build/parsePrep.c:239
msgid "line %d: Bad arg to %%setup %c: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%setup %c: %s"

#: build/parsePrep.c:257
msgid "line %d: Bad %%setup option %s: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig %%setup-flagga %s: %s"

#: build/parsePrep.c:384
msgid "line %d: Need arg to %%patch -b: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -b: %s"

#: build/parsePrep.c:392
msgid "line %d: Need arg to %%patch -z: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -z: %s"

#: build/parsePrep.c:404
msgid "line %d: Need arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:410
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch -p: %s"

#: build/parsePrep.c:417
msgid "Too many patches!"
msgstr "För många patchar!"

#: build/parsePrep.c:421
msgid "line %d: Bad arg to %%patch: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch: %s"

#: build/parsePrep.c:458
msgid "line %d: second %%prep"
msgstr "rad %d: andra %%prep"

#: build/parseReqs.c:97
#, c-format
msgid ""
"line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
msgstr "rad %d: Beroenden måste börja alfanumeriskt, med \"_\" eller \"/\": %s"

#: build/parseReqs.c:108
#, c-format
msgid "line %d: File name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Filnamn inte tillåtna: %s"

#: build/parseReqs.c:140
#, c-format
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"

#: build/parseReqs.c:169
#, c-format
msgid "line %d: Version required: %s"
msgstr "rad %d: Version krävs: %s"

#: build/parseScript.c:141
#, c-format
msgid "line %d: triggers must have --: %s"
msgstr "rad %d: utlösare måste ha --: %s"

#: build/parseScript.c:151 build/parseScript.c:214
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %s: %s"
msgstr "rad %d: Fel vid parsning av %s: %s"

#: build/parseScript.c:161
#, c-format
msgid "line %d: script program must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: skriptprogram måste börja med \"/\": %s"

#: build/parseScript.c:205
#, c-format
msgid "line %d: Second %s"
msgstr "rad %d: Andra %s"

#: build/parseSpec.c:137
#, c-format
msgid "line %d: %s"
msgstr "rad %d: %s"

#. XXX Fstrerror
#: build/parseSpec.c:188
#, c-format
msgid "Unable to open %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s\n"

#: build/parseSpec.c:200
msgid "Unclosed %%if"
msgstr "Oavslutat %%if"

#: build/parseSpec.c:261
#, c-format
msgid "%s:%d: parseExpressionBoolean returns %d"
msgstr "%s:%d: parseExpressionBoolean returnerar %d"

#. Got an else with no %if !
#: build/parseSpec.c:269
msgid "%s:%d: Got a %%else with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%else utan något if"

#. Got an end with no %if !
#: build/parseSpec.c:280
msgid "%s:%d: Got a %%endif with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%endif utan något if"

#: build/parseSpec.c:294 build/parseSpec.c:303
msgid "malformed %%include statement"
msgstr "felformatterad %%include-sats"

#: build/parseSpec.c:471
msgid "No buildable architectures"
msgstr "Inga byggbara arkitekturer"

#: build/parseSpec.c:520
msgid "Package has no %%description: %s"
msgstr "Paketet har ingen %%description: %s"

#: build/spec.c:35
#, c-format
msgid "archive = %s, fs = %s\n"
msgstr "arkiv = %s, fs = %s\n"

#: build/spec.c:244
#, c-format
msgid "line %d: Bad number: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt tal: %s"

#: build/spec.c:250
#, c-format
msgid "line %d: Bad no%s number: %d"
msgstr "rad %d: Felaktigt no%s-tal: %d"

#: build/spec.c:309
#, c-format
msgid "line %d: Bad %s number: %s\n"
msgstr "rad %d: Felaktigt %s-tal: %s\n"

#: lib/cpio.c:362
#, c-format
msgid "can't rename %s to %s: %s\n"
msgstr "kan inte flytta %s till %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:368
#, c-format
msgid "can't unlink %s: %s\n"
msgstr "kan inte ta bort %s: %s\n"

#: lib/cpio.c:612
#, c-format
msgid "getNextHeader: %s\n"
msgstr "getNextHeader: %s\n"

#: lib/cpio.c:1073
#, c-format
msgid "(error 0x%x)"
msgstr "(fel 0x%x)"

#: lib/cpio.c:1076
msgid "Bad magic"
msgstr "Felaktigt magiskt tal"

#: lib/cpio.c:1077
msgid "Bad/unreadable header"
msgstr "Felaktigt/oläsbart huvud"

#: lib/cpio.c:1095
msgid "Header size too big"
msgstr "Huvudstorlek för stor"

#: lib/cpio.c:1096
msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"

#: lib/cpio.c:1097
msgid "Missing hard link"
msgstr "Saknad hårdlänk"

#: lib/cpio.c:1098
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: lib/cpio.c:1107
msgid " failed - "
msgstr " misslyckades - "

#. XXX legacy epoch-less requires/conflicts compatibility
#: lib/depends.c:456
#, c-format
msgid ""
"the \"B\" dependency needs an epoch (assuming same as \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"
msgstr ""
"\"B\"-beroendet beghöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
"    A %s  B %s\n"

#: lib/depends.c:485
#, c-format
msgid " %s  A %s\tB %s\n"
msgstr " %s  A %s\tB %s\n"

#: lib/depends.c:825
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (added files)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (lade till filer)\n"

#: lib/depends.c:874
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (added provide)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (lade till tillhandahållande)\n"

#: lib/depends.c:918
#, c-format
msgid "%s: %-45s %-3s (cached)\n"
msgstr "%s: %-45s %-3s (cachad)\n"

#: lib/depends.c:935
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (rpmrc provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (rpmrc tillhandahåller)\n"

#: lib/depends.c:951
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (rpmlib provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (rpmlib tillhandahåller)\n"

#: lib/depends.c:972
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (db files)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (db-filer)\n"

#: lib/depends.c:985
#, c-format
msgid "%s: %-45s YES (db provides)\n"
msgstr "%s: %-45s JA (db tillhandahållande)\n"

#: lib/depends.c:998
#, c-format
msgid "%s: %-45s NO\n"
msgstr "%s: %-45s NEJ\n"

#: lib/depends.c:1019
#, c-format
msgid "%s: (%s, %s) added to Depends cache.\n"
msgstr "%s: (%s, %s) tillagt till beroendecachen.\n"

#. requirements are not satisfied.
#: lib/depends.c:1073
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s require not satisfied: %s\n"
msgstr "paket %s-%s-%s behov inte uppfyllda: %s\n"

#. conflicts exist.
#: lib/depends.c:1140
#, c-format
msgid "package %s conflicts: %s\n"
msgstr "paket %s står i konflikt: %s\n"

#: lib/depends.c:1266
#, c-format
msgid "loop in prerequisite chain: %s"
msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"

#: lib/db1.c:96 lib/db3.c:441
#, c-format
msgid "db%d error(%d)"
msgstr "db%d fel(%d)"

#: lib/db1.c:98 lib/db3.c:443
#, c-format
msgid " performing %s"
msgstr " utför %s"

#: lib/db1.c:387
#, c-format
msgid "closed db file    %s\n"
msgstr "stängde db fil    %s\n"

#: lib/db1.c:390
#, c-format
msgid "removed db file    %s\n"
msgstr "tog bort db-fil    %s\n"

#: lib/db1.c:421
#, c-format
msgid "bad db file %s"
msgstr "felaktig db-fil %s"

#: lib/db1.c:426
#, c-format
msgid "opening db file    %s mode 0x%x\n"
msgstr "öppnar db-fil     %s rättighet 0x%x\n"

#: lib/db1.c:435 rpmio/url.c:445
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s\n"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s\n"

#: lib/db1.c:451
#, c-format
msgid "cannot get %s lock on database"
msgstr "kan inte få %s lås på databas"

#: lib/db1.c:452 lib/db3.c:1097
msgid "exclusive"
msgstr "uteslutande"

#: lib/db1.c:452 lib/db3.c:1097
msgid "shared"
msgstr "delat"

#: lib/db2.c:133
#, c-format
msgid "closed db environment %s/%s(%s)\n"
msgstr "stängde db-miljö   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:145
#, c-format
msgid "removed db environment %s/%s(%s)\n"
msgstr "tog bort db-miljö   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:182
#, c-format
msgid "opening db environment %s/%s(%s) %s\n"
msgstr "öppnar  db-miljö   %s/%s(%s) %s\n"

#: lib/db2.c:557
#, c-format
msgid "closed db index    %s/%s(%s)\n"
msgstr "stängde db-index   %s/%s(%s)\n"

#: lib/db2.c:635
#, c-format
msgid "opening db index    %s/%s(%s) %s mode=0x%x\n"
msgstr "öppnar  db-index   %s/%s(%s) %s mod=0x%x\n"

#: lib/db3.c:257
#, c-format
msgid "dbiSetConfig: unrecognized db option: \"%s\" ignored\n"
msgstr "dbiSetConfig: okänd db-flagga: \"%s\" ignorerad\n"

#: lib/db3.c:285
#, c-format
msgid "%s has invalid numeric value, skipped\n"
msgstr "%s har ogiltigt ogiltigt numeriskt värde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:293
#, c-format
msgid "%s has too large or too small long value, skipped\n"
msgstr "%s har för stort eller för litet \"long\"-värde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:301
#, c-format
msgid "%s has too large or too small integer value, skipped\n"
msgstr "%s har för stort eller för litet heltalsvärde, hoppar över\n"

#: lib/db3.c:468
#, c-format
msgid "closed db environment %s/%s\n"
msgstr "stängde db-miljö   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:484
#, c-format
msgid "removed db environment %s/%s\n"
msgstr "tar bort db-miljö   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:521
#, c-format
msgid "opening db environment %s/%s %s\n"
msgstr "öppnar  db-miljö   %s/%s %s\n"

#: lib/db3.c:900
#, c-format
msgid "closed db index    %s/%s\n"
msgstr "tog bort db-index   %s/%s\n"

#: lib/db3.c:990
#, c-format
msgid "opening db index    %s/%s %s mode=0x%x\n"
msgstr "öppnar  db-index   %s/%s %s rättighet=0x%x\n"

#: lib/db3.c:1095
#, c-format
msgid "cannot get %s lock on %s/%s\n"
msgstr "kan inte få %s lås på %s/%s\n"

#: lib/db3.c:1102
#, c-format
msgid "locked db index    %s/%s\n"
msgstr "låste  db-index   %s/%s\n"

#: lib/falloc.c:135
#, c-format
msgid ""
"free list corrupt (%u)- please run\n"
"\t\"rpm --rebuilddb\"\n"
"More information is available from http://www.rpm.org or the "
"rpm-list@redhat.com mailing list\n"
"if \"rpm --rebuilddb\" fails to correct the problem.\n"
msgstr ""
"frilistan trasig (%u)- var god kör\n"
"    \"rpm --rebuilddb\"\n"
"Mer information finns tillgänglig från http://www.rpm.org eller sändlistan\n"
"rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till "
"problemet.\n"

#: lib/formats.c:69 lib/formats.c:86 lib/formats.c:106 lib/formats.c:138
#: lib/header.c:2092 lib/header.c:2108 lib/header.c:2127
msgid "(not a number)"
msgstr "(inte ett tal)"

#: lib/fs.c:56
#, c-format
msgid "mntctl() failed to return fugger size: %s"
msgstr "mntctl() kunde inte returnera fugger-storlek: %s"

#: lib/fs.c:91 lib/fs.c:261
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s: %s"

#: lib/fs.c:127
msgid "getting list of mounted filesystems\n"
msgstr "hämtar lista över monterade filsystem\n"

#: lib/fs.c:132
#, c-format
msgid "failed to open %s: %s"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s"

#: lib/fs.c:283
#, c-format
msgid "file %s is on an unknown device"
msgstr "filen %s är på en okänd enhet"

#. This should not be allowed
#: lib/header.c:219
msgid "grabData() RPM_STRING_TYPE count must be 1.\n"
msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE måste vara 1.\n"

#: lib/header.c:250 lib/header.c:721 lib/install.c:324
#, c-format
msgid "Data type %d not supported\n"
msgstr "Datatyp %d stöds inte\n"

#: lib/header.c:1078
#, c-format
msgid "Bad count for headerAddEntry(): %d\n"
msgstr "Felaktigt antal till headerAddEntry(): %d\n"

#: lib/header.c:1485
#, c-format
msgid "missing { after %"
msgstr "{ fattas efter %"

#: lib/header.c:1513
msgid "missing } after %{"
msgstr "} fattas efter %{"

#: lib/header.c:1525
msgid "empty tag format"
msgstr "tomt taggformat"

#: lib/header.c:1535
msgid "empty tag name"
msgstr "tomt taggnamn"

#: lib/header.c:1550
msgid "unknown tag"
msgstr "okänd tagg"

#: lib/header.c:1575
msgid "] expected at end of array"
msgstr "] förväntades vid slutet på vektor"

#: lib/header.c:1591
msgid "unexpected ]"
msgstr "oväntad ]"

#: lib/header.c:1593
msgid "unexpected }"
msgstr "oväntad }"

#: lib/header.c:1648
msgid "? expected in expression"
msgstr "? förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1655
msgid "{ expected after ? in expression"
msgstr "{ förväntades efter ? i uttryck"

#: lib/header.c:1666 lib/header.c:1701
msgid "} expected in expression"
msgstr "} förväntades i uttryck"

#: lib/header.c:1674
msgid ": expected following ? subexpression"
msgstr ": förväntades efter ? i deluttryck"

#: lib/header.c:1688
msgid "{ expected after : in expression"
msgstr "{ förväntades efter : i uttryck"

#: lib/header.c:1709
msgid "| expected at end of expression"
msgstr "| förväntades vid slutet på uttryck"

#: lib/header.c:1874
msgid "(unknown type)"
msgstr "(okänd typ)"

#: lib/install.c:149 lib/uninstall.c:195
#, c-format
msgid "  file: %s action: %s\n"
msgstr "  fil: %s åtgärd: %s\n"

#: lib/install.c:168
#, c-format
msgid "user %s does not exist - using root"
msgstr "användare %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:176
#, c-format
msgid "group %s does not exist - using root"
msgstr "grupp %s finns inte - använder root"

#: lib/install.c:205
msgid "%%instchangelog value in macro file should be a number, but isn't"
msgstr "%%instchangelog-värde i makrofil skall vara ett tal, men är inte det"

#. this would probably be a good place to check if disk space
#. was used up - if so, we should return a different error
#: lib/install.c:580
#, c-format
msgid "unpacking of archive failed%s%s: %s"
msgstr "uppackning av arkiv misslyckades%s%s: %s"

#: lib/install.c:581
msgid " on file "
msgstr " vid fil "

#: lib/install.c:625
msgid "installing a source package\n"
msgstr "installerar källpaket\n"

#: lib/install.c:645
#, c-format
msgid "cannot create sourcedir %s"
msgstr "kan inte skapa källkatalog %s"

#: lib/install.c:651 lib/install.c:681
#, c-format
msgid "cannot write to %s"
msgstr "kan inte skriva till %s"

#: lib/install.c:655
#, c-format
msgid "sources in: %s\n"
msgstr "källkod i: %s\n"

#: lib/install.c:675
#, c-format
msgid "cannot create specdir %s"
msgstr "kan inte skapa spec-katalog %s"

#: lib/install.c:685
#, c-format
msgid "spec file in: %s\n"
msgstr "spec-fil i: %s\n"

#: lib/install.c:719 lib/install.c:747
msgid "source package contains no .spec file"
msgstr "källpaket innehåller ingen spec-fil"

#: lib/install.c:769
#, c-format
msgid "renaming %s to %s\n"
msgstr "byter namn på %s till %s\n"

#: lib/install.c:771 lib/install.c:1044 lib/uninstall.c:28
#, c-format
msgid "rename of %s to %s failed: %s"
msgstr "namnbyte från %s till %s misslyckades: %s"

#: lib/install.c:863
msgid "source package expected, binary found"
msgstr "källpaket förväntades, fann binärpaket"

#: lib/install.c:913
#, c-format
msgid "package: %s-%s-%s files test = %d\n"
msgstr "paket: %s-%s-%s filtest = %d\n"

#: lib/install.c:973
msgid "stopping install as we're running --test\n"
msgstr "avbryter installation eftersom vi kör --test\n"

#: lib/install.c:978
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

#: lib/install.c:1003
#, c-format
msgid "warning: %s created as %s"
msgstr "varning: %s skapades som %s"

#: lib/install.c:1040
#, c-format
msgid "warning: %s saved as %s"
msgstr "varning: %s sparades som %s"

#: lib/install.c:1128
msgid "running postinstall scripts (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postinstallationsskript\n"

#: lib/misc.c:273 lib/misc.c:278 lib/misc.c:284
#, c-format
msgid "error creating temporary file %s"
msgstr "fel när tämporärfil %s skapades"

#: lib/package.c:52
msgid "packaging version 1 is not supported by this version of RPM"
msgstr "paket med versionsnummer 1 stöds inte av denna version av RPM"

#: lib/package.c:112
msgid ""
"only packaging with major numbers <= 4 is supported by this version of RPM"
msgstr "endast paket med huvudnummer <= 4 stöds av denna version av RPM"

#: lib/poptBT.c:82
msgid "buildroot already specified"
msgstr "buildroot redan specificerad"

#: lib/poptBT.c:108
msgid "build through %%prep stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%prep-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:110
msgid "build through %%build stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%build-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:112
msgid "build through %%install stage from spec file"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:114
msgid "verify %%files section from spec file"
msgstr "verifiera %%files-sektionen i spec-fil"

#: lib/poptBT.c:116
msgid "build source and binary package from spec file"
msgstr "bygg käll- och binärpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:118
msgid "build binary package from spec file"
msgstr "bygg binärpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:120
msgid "build source package from spec file"
msgstr "bygg källpaket från spec-fil"

#: lib/poptBT.c:123
msgid "build through %%prep stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%prep-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:125
msgid "build through %%build stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%build-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:127
msgid "build through %%install stage from tar ball"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:129
msgid "verify %%files section from tar ball"
msgstr "verifiera %%files-sektionen från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:131
msgid "build source and binary package from tar ball"
msgstr "bygg käll- och binärpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:133
msgid "build binary package from tar ball"
msgstr "bygg binärpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:135
msgid "build source package from tar ball"
msgstr "bygg källpaket från tar-arkiv"

#: lib/poptBT.c:138
msgid "build binary package from source package"
msgstr "bygg binärpaket från källpaket"

#: lib/poptBT.c:140
msgid "build through %%install stage from source package"
msgstr "bygg till och med %%install-steget från källpaket"

#: lib/poptBT.c:143
msgid "override build root"
msgstr "åsidosätt tillverkningsrot"

#: lib/poptBT.c:147
msgid "do not execute any stages of the build"
msgstr "utför inga steg i tillverkningen"

#: lib/poptBT.c:149
msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
msgstr "acceptera inte översatta \"msgstr\" från spec-filen"

#: lib/poptBT.c:153
msgid "remove specfile when done"
msgstr "tag bort spec-fil efteråt"

#: lib/poptBT.c:157
msgid "override target platform"
msgstr "åsidosätt målplattform"

#: lib/poptBT.c:159
msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
msgstr "slå upp översatta strängar i spec-fil katalog"

#: lib/poptQV.c:64
msgid "query/verify package owning file"
msgstr "fråga om/verifiera paket som äger fil"

#: lib/poptQV.c:66
msgid "query/verify packages in group"
msgstr "fråga om/verifiera paket i grupp"

#: lib/poptQV.c:68
msgid "query/verify a package file"
msgstr "fråga om/verifiera en paketfil"

#: lib/poptQV.c:70
msgid "rpm query mode"
msgstr "rpm frågeläge"

#: lib/poptQV.c:74
msgid "display known query tags"
msgstr "visa kända frågetaggar"

#: lib/poptQV.c:76
msgid "query a spec file"
msgstr "fråga om en spec-fil"

#: lib/poptQV.c:78
msgid "query the pacakges triggered by the package"
msgstr "undersök paket utlösta av paketet"

#: lib/poptQV.c:80
msgid "rpm verify mode"
msgstr "rpm verifieringsläge"

#: lib/poptQV.c:82
msgid "rpm verify mode (legacy)"
msgstr "rpm verifieringsläge (ärvt)"

#: lib/poptQV.c:84
msgid "query the packages which require a capability"
msgstr "fråga om paket som behöver en egenskap"

#: lib/poptQV.c:86
msgid "query the packages which provide a capability"
msgstr "fråga om paket som tillhandahåller en egenskap"

#: lib/poptQV.c:126
msgid "list all configuration files"
msgstr "lista alla konfigurationsfiler"

#: lib/poptQV.c:128
msgid "list all documentation files"
msgstr "lista alla dokumentationsfiler"

#: lib/poptQV.c:130
msgid "dump basic file information"
msgstr "visa filinformation"

#: lib/poptQV.c:132
msgid "list files in package"
msgstr "lista filer i paketet"

#: lib/poptQV.c:136
msgid "use the following query format"
msgstr "använd följande frågeformat"

#: lib/poptQV.c:138
msgid "substitute i18n sections into spec file"
msgstr "ersätt översatta sektioner till spec-fil"

#: lib/poptQV.c:140
msgid "display the states of the listed files"
msgstr "visa tillstånd för de listade filerna"

#: lib/poptQV.c:142
msgid "display a verbose file listing"
msgstr "visa en utförlig fillistning"

#: lib/problems.c:43
#, c-format
msgid " is needed by %s-%s-%s\n"
msgstr " behövs av %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:46
#, c-format
msgid " conflicts with %s-%s-%s\n"
msgstr " står i konflikt med %s-%s-%s\n"

#: lib/problems.c:66
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is for a different architecture"
msgstr "paket %s-%s-%s är för en annan arkitektur"

#: lib/problems.c:71
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is for a different operating system"
msgstr "paket %s-%s-%s är för ett annat operativsystem"

#: lib/problems.c:76
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s is already installed"
msgstr "paket %s-%s-%s är redan installerat"

#: lib/problems.c:81
#, c-format
msgid "path %s is not relocateable for package %s-%s-%s"
msgstr "sökväg %s är inte relokerbar för paket %s-%s-%s"

#: lib/problems.c:86
#, c-format
msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s-%s-%s and %s-%s-%s"
msgstr ""
"filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"

#: lib/problems.c:92
#, c-format
msgid ""
"file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
msgstr ""
"fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket "
"%s-%s-%s"

#: lib/problems.c:98
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s (which is newer than %s-%s-%s) is already installed"
msgstr "paket %s-%s-%s (som är nyare än %s-%s-%s) är redan installerat"

#: lib/problems.c:104
#, c-format
msgid "installing package %s-%s-%s needs %ld%cb on the %s filesystem"
msgstr "installation av paket %s-%s-%s kräver %ld%cb på filsystem %s"

#: lib/problems.c:114
#, c-format
msgid "package %s-%s-%s pre-transaction syscall(s): %s failed: %s"
msgstr "paket %s-%s-%s systemanrop före transaktion: %s misslyckades: %s"

#: lib/problems.c:122
#, c-format
msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s-%s-%s"
msgstr "okänt fel %d uppträdde under manipulation av paket %s-%s-%s"

#: lib/query.c:139
#, c-format
msgid "error in format: %s\n"
msgstr "fel i format: %s\n"

#: lib/query.c:201
msgid "(contains no files)"
msgstr "(innehåller inga filer)"

#: lib/query.c:260
msgid "normal    "
msgstr "normal    "

#: lib/query.c:262
msgid "replaced   "
msgstr "ersatt    "

#: lib/query.c:264
msgid "not installed "
msgstr "oinstallerat "

#: lib/query.c:266
msgid "net shared  "
msgstr "nätdelad   "

#: lib/query.c:268
#, c-format
msgid "(unknown %3d) "
msgstr "(okänd %3d)  "

#: lib/query.c:272
msgid "(no state)  "
msgstr "(ej tillstnd) "

#: lib/query.c:289 lib/query.c:332
msgid "package has neither file owner or id lists"
msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"

#: lib/query.c:376
#, c-format
msgid "can't query %s: %s\n"
msgstr "kan inte fråga om %s: %s\n"

#. XXX Fstrerror
#: lib/query.c:493
#, c-format
msgid "open of %s failed: %s\n"
msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"

#: lib/query.c:511
msgid "old format source packages cannot be queried\n"
msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"

#: lib/query.c:520 lib/rpminstall.c:234
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a RPM package\n"
msgstr "%s verkar inte vara ett RPM-paket\n"

#: lib/query.c:524
#, c-format
msgid "query of %s failed\n"
msgstr "fråga om %s misslyckades\n"

#: lib/query.c:557
#, c-format
msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"

#: lib/query.c:580
msgid "no packages\n"
msgstr "inga paket\n"

#: lib/query.c:590
#, c-format
msgid "group %s does not contain any packages\n"
msgstr "grupp %s innehåller inga paket\n"

#: lib/query.c:600
#, c-format
msgid "no package triggers %s\n"
msgstr "inga paketutlösare %s\n"

#: lib/query.c:610
#, c-format
msgid "no package requires %s\n"
msgstr "inget paket behöver %s\n"

#: lib/query.c:621
#, c-format
msgid "no package provides %s\n"
msgstr "inget paket tillhandahåller %s\n"

#: lib/query.c:651
#, c-format
msgid "file %s: %s\n"
msgstr "fil %s: %s\n"

#: lib/query.c:654
#, c-format
msgid "file %s is not owned by any package\n"
msgstr "fil %s ägs inte av något paket\n"

#: lib/query.c:680
#, c-format
msgid "invalid package number: %s\n"
msgstr "felaktigt paketnummer: %s\n"

#: lib/query.c:683
#, c-format
msgid "package record number: %u\n"
msgstr "paketpost nummer: %u\n"

#: lib/query.c:687
#, c-format
msgid "record %d could not be read\n"
msgstr "post %d kunde inte läsas\n"

#: lib/query.c:698 lib/rpminstall.c:464
#, c-format
msgid "package %s is not installed\n"
msgstr "paket %s är inte installerat\n"

#: lib/rpmchecksig.c:31
#, c-format
msgid "%s: open failed: %s\n"
msgstr "%s: open misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:42
msgid "makeTempFile failed\n"
msgstr "makeTempFile misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:74
#, c-format
msgid "%s: Fwrite failed: %s\n"
msgstr "%s: Fwrite misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:80
#, c-format
msgid "%s: Fread failed: %s\n"
msgstr "%s: Fread misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:113 lib/rpmchecksig.c:243
#, c-format
msgid "%s: readLead failed\n"
msgstr "%s: readLead misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:118
#, c-format
msgid "%s: Can't sign v1.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera v1.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:122
#, c-format
msgid "%s: Can't re-sign v2.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera om v2.0 RPM\n"

#: lib/rpmchecksig.c:130 lib/rpmchecksig.c:257
#, c-format
msgid "%s: rpmReadSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmReadSignature misslyckades\n"

#: lib/rpmchecksig.c:134 lib/rpmchecksig.c:262
#, c-format
msgid "%s: No signature available\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig\n"

#: lib/rpmchecksig.c:167
#, c-format
msgid "%s: writeLead failed: %s\n"
msgstr "%s: writeLead misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:173
#, c-format
msgid "%s: rpmWriteSignature failed: %s\n"
msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades: %s\n"

#: lib/rpmchecksig.c:249
#, c-format
msgid "%s: No signature available (v1.0 RPM)\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig (v1.0 RPM)\n"

#: lib/rpmchecksig.c:412
msgid "NOT OK"
msgstr "EJ OK"

#: lib/rpmchecksig.c:413 lib/rpmchecksig.c:427
msgid " (MISSING KEYS:"
msgstr " (SAKNADE NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:415 lib/rpmchecksig.c:429
msgid ") "
msgstr ") "

#: lib/rpmchecksig.c:416 lib/rpmchecksig.c:430
msgid " (UNTRUSTED KEYS:"
msgstr " (EJ BETRODDA NYCKLAR:"

#: lib/rpmchecksig.c:418 lib/rpmchecksig.c:432
msgid ")"
msgstr ")"

#: lib/rpmchecksig.c:426
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: lib/rpmdb.c:95
#, c-format
msgid "dbiTagsInit: unrecognized tag name: \"%s\" ignored\n"
msgstr "dbiTagsInit: okänt taggnamn: \"%s\" ignorerat\n"

#: lib/rpmdb.c:258
msgid ""
"\n"
"--> This version of rpm was not compiled with support for \"%%_dbapi %d\".\n"
"  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
"  and configure \"%%_dbapi -1\" (e.g. create and/or edit "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Denna version av rpm kompilerades inte med stöd för \"%%_dbapi %d\".\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
"  konfigurera \"%%_dbapi -1\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:290
#, c-format
msgid "dbiOpen: cannot open %s index"
msgstr "dbiOpen: kan inte öppna %s-index"

#: lib/rpmdb.c:301
#, c-format
msgid ""
"\n"
"--> The rpm database cannot be opened in db%d format.\n"
"  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
"  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Rpmdatabasen är kan inte öppnas i db%d-format.\n"
"  Om du nyss uppgraderat rpmpaketet behöver du konvertera din\n"
"  databas till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:314
msgid ""
"\n"
"--> The configured %%_dbapi was db%d, but the rpm database is db%d format.\n"
"  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
"  and configure \"%%_dbapi %d\" (e.g. create and/or edit "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Den konfigurerade %%_dbapi var db%d, men rpmdatabasen är i db%d-format.\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
"  konfigurera \"%%_dbapi %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:329
msgid ""
"\n"
"--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
"  Please verify the setting of the macros %%_dbapi and %%_dbapi_rebuild\n"
"  using \"rpm --showrc\", and either run \"rpm --rebuilddb\" as root\n"
"  to convert your database from db%d to db%d format, or configure\n"
"  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
"  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
"  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
"  konvertera dindatabas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
"  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
"/etc/rpm/macros).\n"
"\n"

#: lib/rpmdb.c:397
#, c-format
msgid "error(%d) getting \"%s\" records from %s index"
msgstr "fel(%d) när \"%s\"-poster hämtades från %s-index"

#: lib/rpmdb.c:515
#, c-format
msgid "error(%d) storing record %s into %s"
msgstr "fel(%d) när post %s sparades i %s"

#: lib/rpmdb.c:524
#, c-format
msgid "error(%d) removing record %s from %s"
msgstr "fel(%d) när post %s togs bort ur %s"

#: lib/rpmdb.c:759 lib/rpmdb.c:2279
msgid "no dbpath has been set"
msgstr "ingen dbpath har satts"

#: lib/rpmdb.c:858
msgid ""
"old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format "
"database"
msgstr ""
"databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas "
"i nytt format"

#. error
#: lib/rpmdb.c:1070
#, c-format
msgid "error(%d) counting packages"
msgstr "fel(%d) när paket räknades"

#: lib/rpmdb.c:1129 lib/rpmdb.c:1648 lib/uninstall.c:97
#, c-format
msgid "%s: cannot read header at 0x%x"
msgstr "%s: kan inte läsa huvud vid 0x%x"

#: lib/rpmdb.c:1701
#, c-format
msgid "removing 0 %s entries.\n"
msgstr "tar bort 0 %s-poster.\n"

#: lib/rpmdb.c:1712
#, c-format
msgid "removing \"%s\" from %s index.\n"
msgstr "tar bort \"%s\" från %s-index.\n"

#: lib/rpmdb.c:1721
#, c-format
msgid "removing %d entries from %s index:\n"
msgstr "tar bort %d poster från %s-index:\n"

#: lib/rpmdb.c:1863
#, c-format
msgid "error(%d) allocating new package instance"
msgstr "fel(%d) vid allokering av ny paketinstans"

#: lib/rpmdb.c:1920
#, c-format
msgid "adding 0 %s entries.\n"
msgstr "lägger till 0 %s-poster.\n"

#: lib/rpmdb.c:1936
#, c-format
msgid "adding \"%s\" to %s index.\n"
msgstr "lägger till \"%s\" till %s-index.\n"

#: lib/rpmdb.c:1945
#, c-format
msgid "adding %d entries to %s index:\n"
msgstr "lägger till %d poster till %s-index:\n"

#: lib/rpmdb.c:2304
#, c-format
msgid "rebuilding database %s into %s\n"
msgstr "bygger om databas %s till %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2308
#, c-format
msgid "temporary database %s already exists"
msgstr "tillfällig databas %s existerar redan"

#: lib/rpmdb.c:2314
#, c-format
msgid "creating directory %s\n"
msgstr "skapar katalog %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2316
#, c-format
msgid "error creating directory %s: %s"
msgstr "fel när katalog skapades %s: %s"

#: lib/rpmdb.c:2323
#, c-format
msgid "opening old database with dbapi %d\n"
msgstr "öppnar gammal databas med dbapi %d\n"

#: lib/rpmdb.c:2332
#, c-format
msgid "opening new database with dbapi %d\n"
msgstr "öppnar ny databas med dbapi %d\n"

#: lib/rpmdb.c:2355
#, c-format
msgid "record number %d in database is bad -- skipping."
msgstr "post nummer %d i databasen är felaktig -- hoppar över den."

#: lib/rpmdb.c:2387
#, c-format
msgid "cannot add record originally at %d"
msgstr "kan inte lägga till post ursprungligen vid %d"

#: lib/rpmdb.c:2405
msgid "failed to rebuild database: original database remains in place\n"
msgstr "kunde inte bygga om databasen: orginaldatabasen finns kvar\n"

#: lib/rpmdb.c:2413
msgid "failed to replace old database with new database!\n"
msgstr "kunde inte ersätta gammal databas med ny databas!\n"

#: lib/rpmdb.c:2415
#, c-format
msgid "replace files in %s with files from %s to recover"
msgstr "byt ut filer i %s med filer från %s för att återställa"

#: lib/rpmdb.c:2425
#, c-format
msgid "removing directory %s\n"
msgstr "tar bort katalog %s\n"

#: lib/rpmdb.c:2427
#, c-format
msgid "failed to remove directory %s: %s\n"
msgstr "kunde inte ta bort katalogen %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:129
msgid "counting packages to install\n"
msgstr "räknar paket att installera\n"

#: lib/rpminstall.c:133
#, c-format
msgid "found %d packages\n"
msgstr "hittade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:138
msgid "looking for packages to download\n"
msgstr "letar efter paket att hämta\n"

#: lib/rpminstall.c:153
#, c-format
msgid "skipping %s - rpmGlob failed(%d)\n"
msgstr "hoppar över %s - rpmGlob misslyckades(%d)\n"

#: lib/rpminstall.c:168
#, c-format
msgid "Retrieving %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"

#. XXX undefined %{name}/%{version}/%{release} here
#. XXX %{_tmpdir} does not exist
#: lib/rpminstall.c:178
#, c-format
msgid " ... as %s\n"
msgstr " ... som %s\n"

#: lib/rpminstall.c:182
#, c-format
msgid "skipping %s - transfer failed - %s\n"
msgstr "hoppar över %s - överföring misslyckades - %s\n"

#: lib/rpminstall.c:209
#, c-format
msgid "retrieved %d packages\n"
msgstr "hämtade %d paket\n"

#: lib/rpminstall.c:220 lib/rpminstall.c:389
#, c-format
msgid "cannot open file %s: %s\n"
msgstr "kan inte öppna filen %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:238 lib/rpminstall.c:529
#, c-format
msgid "%s cannot be installed\n"
msgstr "%s kan inte installeras\n"

#: lib/rpminstall.c:253
#, c-format
msgid "cannot open Packages database in %s\n"
msgstr "kan inte öppna paketdatabas i %s\n"

#: lib/rpminstall.c:273
#, c-format
msgid "package %s is not relocateable\n"
msgstr "paket %s är inte relokerbart\n"

#: lib/rpminstall.c:318
#, c-format
msgid "error reading from file %s\n"
msgstr "fel vid läsning från fil %s\n"

#: lib/rpminstall.c:323
#, c-format
msgid "file %s requires a newer version of RPM\n"
msgstr "fil %s behöver en nyare version av RPM\n"

#: lib/rpminstall.c:340
#, c-format
msgid "found %d source and %d binary packages\n"
msgstr "hittade %d käll- och %d binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:351
msgid "failed dependencies:\n"
msgstr "ouppfyllda beroenden:\n"

#: lib/rpminstall.c:369
msgid "installing binary packages\n"
msgstr "installerar binärpaket\n"

#: lib/rpminstall.c:467
#, c-format
msgid "\"%s\" specifies multiple packages\n"
msgstr "\"%s\" anger flera paket\n"

#: lib/rpminstall.c:490
msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"

#: lib/rpminstall.c:518
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"

#: lib/rpminstall.c:524
#, c-format
msgid "Installing %s\n"
msgstr "Installerar %s\n"

#: lib/rpmlead.c:48
#, c-format
msgid "read failed: %s (%d)"
msgstr "läsning misslyckades: %s (%d)"

#: lib/rpmrc.c:147
#, c-format
msgid "missing second ':' at %s:%d"
msgstr "andra \":\" saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:150
#, c-format
msgid "missing architecture name at %s:%d"
msgstr "arkitekturnamn saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:310
#, c-format
msgid "Incomplete data line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:314
#, c-format
msgid "Too many args in data line at %s:%d"
msgstr "För många argument i datarad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:321
#, c-format
msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)"
msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)"

#: lib/rpmrc.c:356
#, c-format
msgid "Incomplete default line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:361
#, c-format
msgid "Too many args in default line at %s:%d"
msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:551
#, c-format
msgid "Cannot expand %s"
msgstr "Kan inte expandera %s"

#: lib/rpmrc.c:556
#, c-format
msgid "Cannot read %s, HOME is too large."
msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor."

#: lib/rpmrc.c:573
#, c-format
msgid "Unable to open %s for reading: %s."
msgstr "Kan inte öppna %s för läsning: %s."

#. XXX Feof(fd)
#: lib/rpmrc.c:618
#, c-format
msgid "Failed to read %s: %s."
msgstr "Misslyckades läsa %s: %s."

#: lib/rpmrc.c:655
#, c-format
msgid "missing ':' (found 0x%02x) at %s:%d"
msgstr "\":\" saknas (hittade 0x%02x) vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:672 lib/rpmrc.c:746
#, c-format
msgid "missing argument for %s at %s:%d"
msgstr "argument till %s saknas vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:689 lib/rpmrc.c:711
#, c-format
msgid "%s expansion failed at %s:%d \"%s\""
msgstr "%s expansion misslyckade vid %s:%d \"%s\""

#: lib/rpmrc.c:698
#, c-format
msgid "cannot open %s at %s:%d: %s"
msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d: %s"

#: lib/rpmrc.c:738
#, c-format
msgid "missing architecture for %s at %s:%d"
msgstr "arkitektur saknas för %s vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:805
#, c-format
msgid "bad option '%s' at %s:%d"
msgstr "okänd flagga \"%s\" vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:1176
#, c-format
msgid "Unknown system: %s\n"
msgstr "Okänt system: %s\n"

#: lib/rpmrc.c:1177
msgid "Please contact rpm-list@redhat.com\n"
msgstr "Var god kontakta rpm-list@redhat.com\n"

#: lib/signature.c:107
#, c-format
msgid "sigsize     : %d\n"
msgstr "sigstorlek    : %d\n"

#: lib/signature.c:108
#, c-format
msgid "Header + Archive: %d\n"
msgstr "Huvud + Arkiv  : %d\n"

#: lib/signature.c:109
#, c-format
msgid "expected size  : %d\n"
msgstr "förväntad storlek: %d\n"

#: lib/signature.c:113
msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"

#: lib/signature.c:135
msgid "No signature\n"
msgstr "Ingen signatur\n"

#: lib/signature.c:138
msgid "Old PGP signature\n"
msgstr "Gammal PGP-signatur\n"

#: lib/signature.c:150
msgid "Old (internal-only) signature! How did you get that!?"
msgstr "Gammal (endast intern) signatur! Hur fick du tag i den!?"

#: lib/signature.c:154
msgid "New Header signature\n"
msgstr "Ny huvudsignatur\n"

#. 8-byte pad
#: lib/signature.c:161 lib/signature.c:203
#, c-format
msgid "Signature size: %d\n"
msgstr "Signaturstorlek : %d\n"

#: lib/signature.c:162 lib/signature.c:204
#, c-format
msgid "Signature pad : %d\n"
msgstr "Signaturutfyllnad: %d\n"

#: lib/signature.c:267
#, c-format
msgid "Couldn't exec pgp (%s)"
msgstr "Kunde inte köra pgp (%s)"

#: lib/signature.c:278
msgid "pgp failed"
msgstr "pgp misslyckades"

#. PGP failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:285
msgid "pgp failed to write signature"
msgstr "pgp misslyckades att skriva en signatur"

#: lib/signature.c:290
#, c-format
msgid "PGP sig size: %d\n"
msgstr "PGP signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:301 lib/signature.c:378
msgid "unable to read the signature"
msgstr "kan inte läsa signaturen"

#: lib/signature.c:306
#, c-format
msgid "Got %d bytes of PGP sig\n"
msgstr "Fick %d byte PGPsignatur\n"

#: lib/signature.c:344 lib/signature.c:687
msgid "Couldn't exec gpg"
msgstr "Kunde inte köra gpg"

#: lib/signature.c:355
msgid "gpg failed"
msgstr "gpg misslyckades"

#. GPG failed to write signature
#. Just in case
#: lib/signature.c:362
msgid "gpg failed to write signature"
msgstr "gpg kunde inte skriva signatur"

#: lib/signature.c:367
#, c-format
msgid "GPG sig size: %d\n"
msgstr "GPG signaturstorlek: %d\n"

#: lib/signature.c:383
#, c-format
msgid "Got %d bytes of GPG sig\n"
msgstr "Fick %d byte GPGsignatur\n"

#: lib/signature.c:410
msgid "Generating signature using PGP.\n"
msgstr "Genererar signatur med PGP.\n"

#: lib/signature.c:416
msgid "Generating signature using GPG.\n"
msgstr "Genererar signatur med GPG.\n"

#: lib/signature.c:493 lib/signature.c:555
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde inte köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över PGPkontroll."

#: lib/signature.c:553 lib/signature.c:626
msgid "exec failed!\n"
msgstr "exec misslyckades!\n"

#: lib/signature.c:628
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde inte köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över GPGkontroll."

#: lib/signature.c:716
msgid "Couldn't exec pgp"
msgstr "Kunde inte köra pgp"

#. @notreached@
#. This case should have been screened out long ago.
#: lib/signature.c:720 lib/signature.c:773
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file"
msgstr "Ogiltig %%_signature specifikation i makrofil"

#: lib/signature.c:753
msgid "You must set \"%%_gpg_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_gpg_name\" i din makrofil"

#: lib/signature.c:765
msgid "You must set \"%%_pgp_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_pgp_name\" i din makrofil"

#: lib/transaction.c:413
#, c-format
msgid "excluding file %s%s\n"
msgstr "hoppar över %s%s\n"

#: lib/transaction.c:439 lib/transaction.c:522
#, c-format
msgid "excluding directory %s\n"
msgstr "hoppar över katalogen %s\n"

#: lib/transaction.c:444
#, c-format
msgid "relocating %s to %s\n"
msgstr "flyttar %s till %s\n"

#: lib/transaction.c:515
#, c-format
msgid "relocating directory %s to %s\n"
msgstr "flyttar katalogen %s till %s\n"

#: lib/transaction.c:667
#, c-format
msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"

#: lib/uninstall.c:42
#, c-format
msgid "cannot remove %s - directory not empty"
msgstr "kan inte ta bort %s - katalogen är inte tom"

#: lib/uninstall.c:46
#, c-format
msgid "rmdir of %s failed: %s"
msgstr "rmdir av %s misslyckades: %s"

#: lib/uninstall.c:56
#, c-format
msgid "removal of %s failed: %s"
msgstr "borttagning av %s misslyckades: %s"

#: lib/uninstall.c:141
#, c-format
msgid "will remove files test = %d\n"
msgstr "tar bort filer test = %d\n"

#: lib/uninstall.c:209
msgid "running postuninstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postavinstallationsskript\n"

#: lib/uninstall.c:406
#, c-format
msgid "execution of %s-%s-%s script failed, exit status %d"
msgstr "körning av skript från %s-%s-%s misslyckades, slutstatus %d"

#: lib/verify.c:39
msgid "don't verify files in package"
msgstr "verifiera inte filerna i paketet"

#: lib/verify.c:215
msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:233
msgid "package lacks both group name and id lists (this should never happen)"
msgstr ""
"paket saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: lib/verify.c:269
#, c-format
msgid "missing  %s\n"
msgstr "saknas   %s\n"

#: lib/verify.c:331
#, c-format
msgid "Unsatisfied dependencies for %s-%s-%s: "
msgstr "Ouppfyllda beroenden för %s-%s-%s: "

#: rpmio/rpmio.c:529
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: rpmio/rpmio.c:532
msgid "Bad server response"
msgstr "Konstigt svar från server"

#: rpmio/rpmio.c:535
msgid "Server IO error"
msgstr "IO-fel mot server"

#: rpmio/rpmio.c:538
msgid "Server timeout"
msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

#: rpmio/rpmio.c:541
msgid "Unable to lookup server host address"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns adress"

#: rpmio/rpmio.c:544
msgid "Unable to lookup server host name"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns namn"

#: rpmio/rpmio.c:547
msgid "Failed to connect to server"
msgstr "Misslyckades med att kontakta servern"

#: rpmio/rpmio.c:550
msgid "Failed to establish data connection to server"
msgstr "Misslyckades med att etablera en dataförbindelse till servern"

#: rpmio/rpmio.c:553
msgid "IO error to local file"
msgstr "IO-fel mot lokal fil"

#: rpmio/rpmio.c:556
msgid "Error setting remote server to passive mode"
msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"

#: rpmio/rpmio.c:559
msgid "File not found on server"
msgstr "Filen fanns inte på servern"

#: rpmio/rpmio.c:562
msgid "Abort in progress"
msgstr "Avbruten under gång"

#: rpmio/rpmio.c:566
msgid "Unknown or unexpected error"
msgstr "Okänt eller oväntat fel"

#: rpmio/rpmio.c:1161
#, c-format
msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"

#: rpmio/macro.c:161
#, c-format
msgid "======================== active %d empty %d\n"
msgstr "======================== aktiva %d tomma %d\n"

#. XXX just in case
#: rpmio/macro.c:256
#, c-format
msgid "%3d>%*s(empty)"
msgstr "%3d>%*s(tom)"

#: rpmio/macro.c:291
#, c-format
msgid "%3d<%*s(empty)\n"
msgstr "%3d<%*s(tom)\n"

#: rpmio/macro.c:470
msgid "Macro %%%s has unterminated body"
msgstr "Makro %%%s har oavslutad kropp"

#: rpmio/macro.c:496
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%define)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%define)"

#: rpmio/macro.c:502
msgid "Macro %%%s has unterminated opts"
msgstr "Makro %%%s har oavslutade flaggor"

#: rpmio/macro.c:507
msgid "Macro %%%s has empty body"
msgstr "makro %%%s har tom kropp"

#: rpmio/macro.c:512
msgid "Macro %%%s failed to expand"
msgstr "Makro %%%s misslyckades att expandera"

#: rpmio/macro.c:537
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%undefine)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%undefine)"

#: rpmio/macro.c:614
msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"

#: rpmio/macro.c:698
#, c-format
msgid "Unknown option %c in %s(%s)"
msgstr "Okänd flagga %c i %s(%s)"

#: rpmio/macro.c:854
#, c-format
msgid "Recursion depth(%d) greater than max(%d)"
msgstr "Rekursionsdjup(%d) större än max(%d)"

#: rpmio/macro.c:920 rpmio/macro.c:936
#, c-format
msgid "Unterminated %c: %s"
msgstr "Oavslutad %c: %s"

#: rpmio/macro.c:976
msgid "A %% is followed by an unparseable macro"
msgstr "Ett %% följs av ett makro som inte kan parsas"

#: rpmio/macro.c:1102
msgid "Macro %%%.*s not found, skipping"
msgstr "Inget makro %%%.*s hittat, hoppar över"

#: rpmio/macro.c:1183
msgid "Target buffer overflow"
msgstr "Målbuffer översvämmad"

#. XXX Fstrerror
#: rpmio/macro.c:1363 rpmio/macro.c:1369
#, c-format
msgid "File %s: %s"
msgstr "Fil %s: %s"

#: rpmio/macro.c:1372
#, c-format
msgid "File %s is smaller than %d bytes"
msgstr "Fil %s är mindre än %d byte"

#: rpmio/messages.c:55
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: rpmio/messages.c:64
msgid "error: "
msgstr "fel: "

#: rpmio/messages.c:73
msgid "fatal error: "
msgstr "fatalt fel: "

#: rpmio/messages.c:82
msgid "internal error (rpm bug?): "
msgstr "internt fel (fel i rpm?): "

#: rpmio/rpmmalloc.c:9
#, c-format
msgid "memory alloc (%u bytes) returned NULL.\n"
msgstr "minnesallokering (%u byte) returnerade NULL.\n"

#: rpmio/url.c:88
#, c-format
msgid "warning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
msgstr "varning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:105
#, c-format
msgid "warning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
msgstr "varning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:132
#, c-format
msgid "warning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"
msgstr "varning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"

#: rpmio/url.c:218
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Lösenord för %s@%s: "

#: rpmio/url.c:243 rpmio/url.c:269
#, c-format
msgid "error: %sport must be a number\n"
msgstr "fel: %s-port måste vara ett tal\n"

#: rpmio/url.c:405
msgid "url port must be a number\n"
msgstr "url-port måste vara ett tal\n"

#. XXX Fstrerror
#: rpmio/url.c:462
#, c-format
msgid "failed to create %s: %s\n"
msgstr "kunde inte skapa %s: %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.