Re: Fler översättningar

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-09 10:45:44

Göran Uddeborg:

> Här är jag osäker, men jag tror att det nog är säkrast att ha med ordet
> "copyright" också.

I Sverige har vi ju automatiskt upphovsrätt på det vi skriver, så egentligen
ska vi inte behöva skriva ut det, och i det här fallet (Debians webbsidor)
så finns det precis i anslutning en länk till licensvillkoren, så jag kommer
nog fortsätta skriva som jag gör.

> Det finns ett antal olika konventioner för detta, och de täcker lite olika
> delar av världen, men på en del ställen måsta man ha med själva ordet
> "copyright" om jag inte minns fel, för att det skall gälla.

Av vad jag minns av det jag lärt mig så är orden "copyright" och tecknet "©"
utbytbara, det går att använda vilken som.

> Ibland måste man även ha med "All rights reserved."

Nej, det gäller inte längre. Det var gammal++ USiansk upphovsrättslag som
krävde det, men sedan USA skrev på Bernekonventionen om upphovsrätt så
gäller inte det (även om de flesta skriver ut det ändå). Att du behövde
skriva det berodde på att man i USA tidigare kunde välja vilka delar av
upphovsrätten man ville skydda, skrev man "All rights reserved" så gällde
det allting.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.