Re: Fler översättningar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-03 22:11:28

> Ordet samfund klingar i allfall i mina öron som trossamfund typ
> pingströrelsen eller liknande.

Om det står för sig själv kan jag hålla med.  Men inte nödvändigtvis i
sammansättningar.  Om någon skriver t.ex. "världssamfundet" så tänker
jag då inte på någon kyrka.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.