Re: Fler översättningar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-03 22:09:46

> > Ordet daemon är på något vis ett egennamn för en viss typ av processer i
> > ett UNIX-system, så jag vet inte om det är något som bör översättas. 
> 
> Egennamn? Så har jag aldrig tolkat det åtminstone, jag har bara sett det som
> en beteckning på bakgrunds- och serverprocesser, skrivet som en skojig
> avledning på "demon".

Jag håller med om att det inte är så mycket egennamn som t.ex. "root",
även om "daemon" står med i min /etc/passwd.

Däremot är det nog inte bara en lustig avledning av "demon". Enligt
Collins English Dictionary betyder

 daemon or daimon
  1. a demigod
  2. the guadian spirit of a place or person
  3. a variant spelling of "demon" (sense 3)

"sense 3" av "demon" är

  3. an attendant or ministering spirit; genius; "the demon of
    inspiration".

Det finns överlappning mellan orden, men den ordboken behandlar dem
definitivt som distinkta, med betydelser som bara associeras med den
ena. Framför allt finns det inga "onda" betydelser för "daemon",
vilket däremot är både första och andra betydelsen för "demon".

Den bästa översättningen hade antagligen varit "ande" eller något
ditåt. Men min känsla är att det svenska ordet "demon" har kommit att
användas en hel del. Antagligen får man tillåta det. Även om man
mycket väl kan använda "server" eller något av dina andra förslag om
man har utrymmer för en mer fri översättning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.