Re: DPkg del 3

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-28 19:51:26

Göran Uddeborg:

> > msgid "error reading pipe from md5sum"
> > msgstr "fel vid läsning av rör för md5sum"
> "rör från..." kanske?

Hmmm, jo, det är nog bättre

> > "|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: "
> > "|/ Fel?Inget(=)/Håll(H)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)\n"
> Är det meningen att flytta likhetstecknet sådär?

Ja. Tecknet indikerar status, och jag har valt att konsekvent visa vilket
tecken som används inom parentes (originalet visar det ju med första tecknet
i ordet, men det fungerar inte så bra).

> Det blev problem två gånger på första raden, vilket låter lite
> tjatigt.

Det har du rätt i.

Förresten har jag justerat övriga "kunde inte utföra "systemanrop"" nu, så
du behöver inte rapportera resten av dem.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.