Re: Ny version av RPM

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-24 02:19:22

peter karlsson wrote:
> Som ny på listan; är det normalt att dumpa översättningar för andras översyn
> här?

Ja. =)


> Isf, bör jag dumpa min översättning av Debians dpkg/dselect respektive
> startdisketter hit?

Om du vill. Normalt är det ju översättningar i Translation Project som
granskas, men även andra översättningar har förekommit, exempelvis rpm
och Red Hats installation.
Det är naturligtvis upp till folk själva att titta på översättningen,
men det brukar i alla fall alltid bli någon översyn och kommentarer. Jag
tycker det fungerar väldigt smidigt.

/Christian#######################################################################
Christian Rose                   menthos@menthos.com
http://www.menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.