Re: Ny version av RPM

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-22 00:58:24

Göran Uddeborg wrote:
> Nu har jag uppdaterat översättningen av RPM:

Grrrreeat! :)


>  #: rpm.c:240
>  msgid ""
>  "    rpm {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile "
>  "<file>]"
> G msgstr ""
> G "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"
> N msgstr "    rpm {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"

Är det inte ett blanksteg för mycket precis innan <fil>?


>  #: rpm.c:294
>  msgid "  --define '<name> <body>'"
> G msgstr ""
> N msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

Kan man inte byta ut ' mot \" där? Även om det anger en sträng som
skickas som parameter fungerar det väl även med "?


>  #: rpm.c:295 rpmqv.c:393
>  msgid "define macro <name> with value <body>"
> G msgstr ""
> N msgstr "definiera makrot <namn> till värdet <kropp>"

Säger man inte "definiera ... som" på svenska, eller är jag helt ute på
åkern och cyklar?


>  #: rpm.c:303 rpmqv.c:401
>  msgid "display final rpmrc and macro configuration"
> G msgstr ""
> N msgstr "visa slutliga rpmrc- och makrokonfiguration"

Antingen "slutlig" och "konfiguration", eller "slutliga" och
"konfigurationerna" väl?


>  #: rpm.c:310
>  msgid "  Install, upgrade and query (with -p) allow URL's to be used in place"
> G msgstr ""
> G "  installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:ar att användas"
> N msgstr "  Installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:ar att användas"

Kom vi inte överens om att använda "URL:er" som pluralform någon gång
tidigare?


>  #: rpmqv.c:284
>  #, c-format
>  msgid "    %s {--version}\n"
> G msgstr "    rpm {--version}"
> N msgstr ""

Oj, glömde du att översätta denna?


>  #: rpmqv.c:318
>  #, c-format
>  msgid "    %s {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]\n"
> G msgstr "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"
> N msgstr ""

Samma här?


>  #: rpmqv.c:328
>  #, c-format
>  msgid "    %s {--querytags}\n"
> G msgstr "    rpm {--querytags}"
> N msgstr ""

Och här?


>  #: rpmqv.c:334
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile "
>  "<file>]\n"
> G msgstr ""
> G "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"
> N msgstr "    %s {-b|t}[plcibas] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]\n"

Jag tycker att det är ett blanksteg för mycket här också.


>  #: rpmqv.c:335
>  msgid "            [--sign] [--nobuild] ]"
> G msgstr "            [--sign] [--nobuild] [--timecheck <s>] ]"
> N msgstr ""

Glömt att översätta?


>  #: rpmqv.c:392
>  msgid "  --define '<name> <body>'"
> G msgstr ""
> N msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"

Enligt tidigare med ".


>  #: rpmqv.c:394
>  msgid "  --eval '<name>+'    "
> G msgstr "  --pipe <kommando>   "
> N msgstr "  --eval '<namn>+'    "

I en tidigare nästan identisk fras har du bytt ut ' mot \". Kanske samma
här?


>  #: rpmqv.c:415
>  msgid ""
>  " Install, upgrade and query (with -p) modes allow URL's to be used in place"
> G msgstr ""
> G "  installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:ar att användas"
> N msgstr "  Installera, uppgradera och fråga (med -p) tillåter ftp-URL:ar att användas"

Jag skulle bytt ut "Installera" mot "Installation" och "uppgradera" med
"uppgradering" i den meningen. Och så samma sak som ovan med
pluralformen "URL:er".


>  #: rpmqv.c:439
>  msgid "query/verify packages which provide <cap> capability"
> G msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egenskap>"
> N msgstr "frpga om/verifiera paket som tillhandahåller <egenskap>"

s/frpga/fråga


>  #: rpmqv.c:595
>  msgid "   --target=<platform>+ "
> G msgstr "   --target=<plattfrm>+"
> N msgstr "   --target=<plattform>+"

Orginalet har ett blanksteg i slutet, har det någon betydelse?


>  #: build/files.c:1493
>  #, c-format
>  msgid "Bad file: %s: %s"
> G msgstr "fil %s: %s\n"
> N msgstr "Felaktig fil %s: %s"

Översättningen har ett : mindre än orginalet.


>  #: lib/depends.c:955
>  #, c-format
>  msgid "%s: %-45s YES (db provides)\n"
> G msgstr "%s: %s uppfyllt av tillhandahållanden (provides) från db.\n"
> N msgstr "%s: %-45s JA (db tillhandahållander)\n"

s/tillhandahållander/tillhandahåller


>  #: lib/db2.c:557
>  #, c-format
>  msgid "closed db index    %s/%s(%s)\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "stängde dbindex    %s/%s(%s)\n"

Varför skriver du samman "dbindex" men skriver "db-miljö" med
bindestreck? Man kanske kunde vara lite konsekventare här. Jag tycker
"db-index" blir mer läsbart.


>  #: lib/db2.c:635
>  #, c-format
>  msgid "opening db index    %s/%s(%s) %s mode=0x%x\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "öppnar  dbindex    %s/%s(%s) %s mod=0x%x\n"

Samma här.


>  #: lib/db3.c:277
>  #, c-format
>  msgid "%s has invalid numeric value, skipped\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "%s har ogiltigt ogiltigt numeriskt värde, skippad\n"

Brukar vi inte använda "hoppa över"? "hoppar över" hade jag använt i
just detta sammanhanget.


>  #: lib/db3.c:285
>  #, c-format
>  msgid "%s has too large or too small long value, skipped\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "%s har för stort eller för litet \"long\"-värde, skippad\n"

Samma här.


>  #: lib/db3.c:293
>  #, c-format
>  msgid "%s has too large or too small integer value, skipped\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "%s har för stort eller för litet heltalsvärde, skippad\n"

Och här.


>  #: lib/db3.c:883
>  #, c-format
>  msgid "closed db index    %s/%s\n"
> G msgstr "tar bort filindex för %s\n"
> N msgstr "tog bort db-index   %s/%s\n"

Hehe, här använder du "db-index" med bindestreck =)


>  #: lib/poptBT.c:112
>  msgid "build through %%install stage from spec file"
> G msgstr ""
> N msgstr "bugg till och med %%install-steget från spec-fil"

s/bugg/bygg


>  #: lib/poptBT.c:114
>  msgid "verify %%files section from spec file"
> G msgstr "ersätt översatta sektioner från följande katalog"
> N msgstr "verifiera %%files-sektion i spec-fil"

Kan man inte ha bestämd form här? "sektionen"?


>  #: lib/poptBT.c:129
>  msgid "verify %%files section from tar ball"
> G msgstr ""
> N msgstr "verifiera %%files-sektionen från tar-arkiv"

Ungefär som här =)


>  #: lib/poptQV.c:70
>  msgid "rpm query mode"
> G msgstr "frågeläge"
> N msgstr "rpm frågeläge"

Hmm. När visas detta? Beroende på sammanhanget skulle det kanske skrivas
"rpm-frågeläge".


>  #: lib/poptQV.c:80
>  msgid "rpm verify mode"
> G msgstr "frågeläge"
> N msgstr "rpm verifieringsläge"

Bindestreck här också kanske.


>  #: lib/poptQV.c:82
>  msgid "rpm verify mode (legacy)"
> G msgstr "frågeläge"
> N msgstr "rpm verifieringsläge (ärvt)"

Och här.


>  #: lib/rpmdb.c:303
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "\n"
>  "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
>  "  If you have just upgraded the rpm package you need to convert\n"
>  "  your database to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "\n"
> N "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det föreslagna db%d-formatet.\n"
> N "  Om dy nyss uppgraderat rpmpaketet behöver du konvertera din\n"
> N "  databas till db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
> N "\n"

s/dy/du ;-]


>  #: lib/rpmdb.c:317
>  msgid ""
>  "\n"
>  "--> The configured %%_dbapi was db%d, but the rpm database is db%d format.\n"
>  "  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
>  "  and configure \"%%_dbapi %d\" (e.g. create and/or edit "
>  "/etc/rpm/macros).\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "\n"
> N "--> Den konfigurerade %%_dbapi var db%d, men rpmdatabasen är i db%d-format.\n"
> N "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
> N "  konfigurera \"%%_dbapi %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera /etc/rpm/macros).\n"
> N "\n"
> 
>  #: lib/rpmdb.c:332
>  msgid ""
>  "\n"
>  "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
>  "  Please verify the setting of the macros %%_dbapi and %%_dbapi_rebuild\n"
>  "  using \"rpm --showrc\", and either run \"rpm --rebuilddb\" as root\n"
>  "  to convert your database from db%d to db%d format, or configure\n"
>  "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "\n"
> N "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
> N "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
> N "  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
> N "  konvertera dindatabas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
> N "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera /etc/rpm/macros).\n"
> N "\n"

"kör antingen" tycker jag låter bättre än "antingen kör" i den här
satsen.>  #: lib/rpmdb.c:351
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "\n"
>  "--> An rpm database in db1 format exists in %s.\n"
>  "  Please convert to db%d format by running \"rpm --rebuilddb\" as root.\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "\n"
> N "--> En rpmdatabas i db1-format existerar i %s. Var god konvertera till\n"
> N "  db%d-format genom att köra \"rpm --rebuilddb\" som root.\n"
> N "\n"

Innan har du inte varit så artig, måste du vara det nu? "Var god" tycker
jag inte hör hemma där.


Jag har för mig att jag har skickat brev till dig tidigare om lite
småsaker i översättningen. Har du tittat på dem?

Keep up the good work!

=)

/ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.