id-utils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-13 22:26:40

> #: libidu/scanners.c:141
> msgid "can't allocate language args obstack: memory exhausted"
> msgstr "kan inte allokera språkargument med obstack: minnet slut"

Jag skulle trott att det betydde

 kan inte allokera språkargumentobstack:...

eller kanske enklare

 kan inte allokera obstack för språkargument

Men jag har inte tittat i koden. Har du redan kontrollerat? Annars
kanske du skulle göra det.

> " -n,--no-cpp      Don't handle C pre-processor directives\n"
> " -n,--no-cpp      Hantera inte förbearbetningskommandon i C\n"

Jag har något minne av att vi diskuterat "preprocessor" tidigare. Men
det står inget i ordlistan, vilket förmodligen beror på att ingen kom
på något bra.

Jag kan hålla med om att

 Hantera inte C-preprocessorkommandon

kanske inte är så god svenska. Men å andra sidan, förstår man
verkligen din översättning? Jag är osäker på om jag skulle gjort det.

> #: libidu/walker.c:174
> #, c-format
> msgid "notice: `%s' was a %s, but is now a %s!"
> msgstr "anmärkning: \"%s\" var en %s, men är nu en %s!"
> 
> #: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
> msgid "file"
> msgstr "fil"
> 
> #: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
> msgid "directory"
> msgstr "katalog"

Hmm, det är ju tur att både "fil" och "katalog" än utrum!

> "List identifiers that occur in FILENAME, or if FILENAME2 is\n"
> "also given list the identifiers that occur in both files.\n"
> "Lista de identifierare som påträffas i FILNAMN eller, om även\n"
> "FILNAMN2 anges, de identifierare som påträffas i båda filerna.\n"

Jag skulle nog använt det lättare "finns" istället för "påträffas".
Men det är lite av en smaksak.

> "Query ID database and report results.\n"
> "Rådfråga ID-databasen och rapportera resultat.\n"

"Rådfråga" låter lite lustigt för mig. "Fråga" går bra, men
"rådfråga" blir lite för mänskligt.

> "      Note: If PATTERN contains extended regular expression meta-\n"
> "      characters, it is interpreted as a regular expression substring.\n"
> "      Otherwise, PATTERN is interpreted as a literal word.\n"
> "      Observera: Om MÖNSTER innehåller metatecken i utökade reguljära\n"
> "      uttryck tolkas det som en sträng med reguljära uttryck.\n"
> "      Annars betraktas det som en ordagrann sträng.\n"

Bör det inte vara "...tolkas det som en reguljär uttryckssträng..." eller
bättre på svenska "...tokas det som ett reguljärt uttryck...."?

> " -a, --ambiguous=LEN  find tokens whose names are ambiguous for LEN chars\n"
> " -a, --ambiguous=LÄNGD sök symboler vars namn är tvetydiga för LÄNGD tecken\n"

Jag skulle tro att det är samma "for" som i "...for two more years".
Hur man nu skall översätta det... Kanske bara

 sök symboler som vars namn är tvetydiga LÄNGD tecken 

> msgid "All identifiers are non-ambiguous within the first %d characters\n"
> msgstr "Alla identifierare är inte tvetydiga de första %d tecknen\n"

Hellre "otvetydiga" än "inte tvetydiga" tycker jag.

> " -o, --output=OUTFILE  file name of ID database output\n"
> " -o, --output=UTFIL    filnamn för utdata från ID-databas\n"

Det är inte så att själva databasen är utdata. Det lät så på raden
ovanför, men jag är inte säker här heller. Är det så kan man väl helt
enkelt ersätta "för utdata från" med "på".

> " -m, --lang-map=MAPFILE use MAPFILE to map file names onto source language\n"
> " -m, --lang-map=TABELLFIL använd språkTABELLFIL för att associera filnamn\n"
> "              med rätt källkodsspråk\n"

Kan du inte lika gärna utelämna "språk" i "språkTABELLFIL"? Kommer
igen en gång till i så fall.

> msgid "Number=%ld, "
> msgstr "Tal=%ld, "

Inte "antal"? (Det beror naturligtvis på vad det är som visas. Är
det funna tal i sökningen i filen är det rätt som det står.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.