Re: id-utils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-14 01:04:57

Göran Uddeborg wrote:
> eller kanske enklare
> 
>  kan inte allokera obstack för språkargument

Ändrat.


> > " -n,--no-cpp      Don't handle C pre-processor directives\n"
> > " -n,--no-cpp      Hantera inte förbearbetningskommandon i C\n"
> 
> Jag har något minne av att vi diskuterat "preprocessor" tidigare. Men
> det står inget i ordlistan, vilket förmodligen beror på att ingen kom
> på något bra.
> 
> Jag kan hålla med om att
> 
>  Hantera inte C-preprocessorkommandon
> 
> kanske inte är så god svenska. Men å andra sidan, förstår man
> verkligen din översättning? Jag är osäker på om jag skulle gjort det.

Okej, får bli ditt alternativ.


> > #: libidu/walker.c:174
> > #, c-format
> > msgid "notice: `%s' was a %s, but is now a %s!"
> > msgstr "anmärkning: \"%s\" var en %s, men är nu en %s!"
> >
> > #: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
> > msgid "file"
> > msgstr "fil"
> >
> > #: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
> > msgid "directory"
> > msgstr "katalog"
> 
> Hmm, det är ju tur att både "fil" och "katalog" än utrum!

Kan inte annat än att hålla med =)
Har nog vållat översättare till andra språk ett och annat huvudbry.


> > "List identifiers that occur in FILENAME, or if FILENAME2 is\n"
> > "also given list the identifiers that occur in both files.\n"
> > "Lista de identifierare som påträffas i FILNAMN eller, om även\n"
> > "FILNAMN2 anges, de identifierare som påträffas i båda filerna.\n"
> 
> Jag skulle nog använt det lättare "finns" istället för "påträffas".
> Men det är lite av en smaksak.

Har ändrat till "finns".


> > "Query ID database and report results.\n"
> > "Rådfråga ID-databasen och rapportera resultat.\n"
> 
> "Rådfråga" låter lite lustigt för mig. "Fråga" går bra, men
> "rådfråga" blir lite för mänskligt.

Ändrar till "fråga".


> > "      Note: If PATTERN contains extended regular expression meta-\n"
> > "      characters, it is interpreted as a regular expression substring.\n"
> > "      Otherwise, PATTERN is interpreted as a literal word.\n"
> > "      Observera: Om MÖNSTER innehåller metatecken i utökade reguljära\n"
> > "      uttryck tolkas det som en sträng med reguljära uttryck.\n"
> > "      Annars betraktas det som en ordagrann sträng.\n"
> 
> Bör det inte vara "...tolkas det som en reguljär uttryckssträng..." eller
> bättre på svenska "...tokas det som ett reguljärt uttryck...."?

Kanske det. Ändrat till "reguljär uttryckssträng" eftersom det passar
bättre in i meningen. "Om MÖNSTER innehåller metatecken i utökade
uttryck tolkas det som en reguljär uttryckssträng."


> > " -a, --ambiguous=LEN  find tokens whose names are ambiguous for LEN chars\n"
> > " -a, --ambiguous=LÄNGD sök symboler vars namn är tvetydiga för LÄNGD tecken\n"
> 
> Jag skulle tro att det är samma "for" som i "...for two more years".
> Hur man nu skall översätta det... Kanske bara
> 
>  sök symboler som vars namn är tvetydiga LÄNGD tecken

Okej.


> > msgid "All identifiers are non-ambiguous within the first %d characters\n"
> > msgstr "Alla identifierare är inte tvetydiga de första %d tecknen\n"
> 
> Hellre "otvetydiga" än "inte tvetydiga" tycker jag.

Jo, låter bättre. Ändrat.


> > " -o, --output=OUTFILE  file name of ID database output\n"
> > " -o, --output=UTFIL    filnamn för utdata från ID-databas\n"
> 
> Det är inte så att själva databasen är utdata. Det lät så på raden
> ovanför, men jag är inte säker här heller. Är det så kan man väl helt
> enkelt ersätta "för utdata från" med "på".

Du kanske har rätt. Programmet gör ju en databas. Ändrar till "filnamn
på ID-databas".


> > " -m, --lang-map=MAPFILE use MAPFILE to map file names onto source language\n"
> > " -m, --lang-map=TABELLFIL använd språkTABELLFIL för att associera filnamn\n"
> > "              med rätt källkodsspråk\n"
> 
> Kan du inte lika gärna utelämna "språk" i "språkTABELLFIL"? Kommer
> igen en gång till i så fall.

Okej =)


> > msgid "Number=%ld, "
> > msgstr "Tal=%ld, "
> 
> Inte "antal"? (Det beror naturligtvis på vad det är som visas. Är
> det funna tal i sökningen i filen är det rätt som det står.)

Jag tror det är det senare.
Ur koden:
 printf (_("Name=%ld, "), name_tokens);
 printf (_("Number=%ld, "), number_tokens);
 printf (_("String=%ld, "), string_tokens);
 printf (_("Literal=%ld, "), literal_tokens);
 printf (_("Comment=%ld\n"), comment_tokens);

Verkar som det är antalet funna tal som visas. Låter det stå som det är.

Tack för hjälpen!

/ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.