id-utils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 22:02:48

Efter all hjälp tycker jag att jag nu har fått ihop id-utils någotsånär.
Här kommer alltså översättningen i betaform... Hojta mer än gärna till
om det finns synpunkter.

/Christian


#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for id-utils
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: id-utils 3.2d\n"
"POT-Creation-Date: 1999-04-06 01:20-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-12 21:23+01:00\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libidu/hash.c:51
#, c-format
msgid "can't allocate %ld bytes for hash table: memory exhausted"
msgstr "kan inte allokera %ld byte till hashtabell: minnet slut"

#: libidu/hash.c:264
msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
msgstr "Utnyttjande=%ld/%ld=%.0f%%, "

#: libidu/hash.c:266
#, c-format
msgid "Rehash=%d, "
msgstr "Omhash=%d, "

#: libidu/hash.c:267
msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
msgstr "Kollisioner=%ld/%ld=%.0f%%"

#: libidu/idfile.c:105
msgid "can't determine the io_size of a string!"
msgstr "kan inte bestämma \"io_size\" hos en sträng!"

#: libidu/idread.c:45 src/mkid.c:451 src/xtokid.c:221
#, c-format
msgid "can't open `%s'"
msgstr "kan inte öppna \"%s\""

#: libidu/idread.c:64
#, c-format
msgid "`%s' is not an ID file! (bad magic #)"
msgstr "\"%s\" är ingen ID-fil! (felaktigt magiskt nummer)"

#: libidu/idread.c:66
#, c-format
msgid "`%s' is version %d, but I only grok version %d"
msgstr "\"%s\" är version %d men jag förstår bara version %d"

#: libidu/idread.c:186
#, c-format
msgid "unsupported size in io_read (): %d"
msgstr "ej understödd storlek i io_read(): %d"

#: libidu/idread.c:194 libidu/idwrite.c:167
#, c-format
msgid "unknown I/O type: %d"
msgstr "okänd I/O-typ: %d"

#: libidu/idwrite.c:156
#, c-format
msgid "unsupported size in io_write (): %d"
msgstr "ej understödd storlek i io_write(): %d"

#: libidu/scanners.c:95
#, c-format
msgid "unrecognized language: `%s'"
msgstr "okänt språk: \"%s\""

#: libidu/scanners.c:141
msgid "can't allocate language args obstack: memory exhausted"
msgstr "kan inte allokera språkargument med obstack: minnet slut"

#: libidu/scanners.c:195 libidu/scanners.c:264
msgid "can't allocate language args: memory exhausted"
msgstr "kan inte allokera språkargument: minnet slut"

#: libidu/scanners.c:203
#, c-format
msgid "language name expected following `%s' in file `%s'"
msgstr "ett språknamn förväntades efter \"%s\" i filen \"%s\""

#: libidu/scanners.c:258
#, c-format
msgid "can't open language map file `%s'"
msgstr "kan inte öppna språktabellfilen \"%s\""

#: libidu/scanners.c:260
#, c-format
msgid "can't get size of map file `%s'"
msgstr "kan inte ta reda på storleken hos tabellfilen \"%s\""

#: libidu/scanners.c:270
#, c-format
msgid "can't read language map file `%s'"
msgstr "kan inte läsa språktabellfilen \"%s\""

#: libidu/scanners.c:273
#, c-format
msgid "can't read entire language map file `%s'"
msgstr "kan inte läsa hela språktabellfilen \"%s\""

#: libidu/scanners.c:418
msgid ""
"C language:\n"
" -k,--keep=CHARS    Allow CHARS in single-token strings, keep the result\n"
" -i,--ignore=CHARS   Allow CHARS in single-token strings, toss the result\n"
" -u,--strip-underscore Strip a leading underscore from single-token strings\n"
msgstr ""
"Språket C:\n"
" -k,--keep=TECKEN    Tillåt TECKEN i ensymbolssträngar, behåll resultatet\n"
" -i,--ignore=TECKEN   Tillåt TECKEN i ensymbolssträngar, släng resultatet\n"
" -u,--strip-underscore Ta bort inledande understreck från ensymbolssträngar\n"

#: libidu/scanners.c:695 libidu/scanners.c:971 libidu/scanners.c:1174
#, c-format
msgid "junk: `%c'"
msgstr "skräp: \"%c\""

#: libidu/scanners.c:697 libidu/scanners.c:973 libidu/scanners.c:1176
#, c-format
msgid "junk: `\\%03o'"
msgstr "skräp: \"\\%03o\""

#: libidu/scanners.c:801
msgid ""
"Assembly language:\n"
" -c,--comment=CHARS   Any of CHARS starts a comment until end-of-line\n"
" -k,--keep=CHARS    Allow CHARS in tokens, and keep the result\n"
" -i,--ignore=CHARS   Allow CHARS in tokens, and toss the result\n"
" -u,--strip-underscore Strip a leading underscore from tokens\n"
" -n,--no-cpp      Don't handle C pre-processor directives\n"
msgstr ""
"Assemblerspråk:\n"
" -c,--comment=TECKEN  Något av TECKEN påbörjar en kommentar som gäller\n"
"             fram till radslut\n"
" -k,--keep=TECKEN    Tillåt TECKEN i symboler och spara resultatet\n"
" -i,--ignore=TECKEN   Tillåt TECKEN i symboler och släng resultatet\n"
" -u,--strip-underscore Ta bort inledande understreck från symboler\n"
" -n,--no-cpp      Hantera inte förbearbetningskommandon i C\n"

#: libidu/scanners.c:1077
msgid ""
"Text language:\n"
" -i,--include=CHAR-CLASS Treat characters of CHAR-CLASS as token constituents\n"
" -x,--exclude=CHAR-CLASS Treat characters of CHAR-CLASS as token delimiters\n"
msgstr ""
"Textspråk:\n"
" -i,--include=TECKENKLASS Behandla tecken i TECKENKLASS som symbol-\n"
"              beståndsdelar\n"
" -x,--exclude=TECKENKLASS Behandla tecken i TECKENKLASS som symbolavgränsare\n"

#: libidu/walker.c:107
#, c-format
msgid "can't read directory `%s' (`.' from `%s')"
msgstr "kan inte läsa katalogen \"%s\" (\".\" från \"%s\")"

#: libidu/walker.c:174
#, c-format
msgid "notice: `%s' was a %s, but is now a %s!"
msgstr "anmärkning: \"%s\" var en %s, men är nu en %s!"

#: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
msgid "file"
msgstr "fil"

#: libidu/walker.c:175 libidu/walker.c:176
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: libidu/walker.c:299
#, c-format
msgid "warning: `%s' and `%s' are the same file, but yield different scans!"
msgstr "varning: \"%s\" och \"%s\" är samma fil men genererade olika läsningsavtryck!"

#: libidu/walker.c:393
#, c-format
msgid "notice: scan parameters changed for `%s'"
msgstr "anmärkning: läsningsparametrarna för \"%s\" ändrades"

#: libidu/walker.c:597
msgid "can't get working directory"
msgstr "kan inte ta reda på aktuell katalog"

#: libidu/walker.c:654
#, c-format
msgid "can't chdir to `%s'"
msgstr "kan inte byta katalog till \"%s\""

#: libidu/walker.c:659
#, c-format
msgid "can't chdir to `%s' from `%s'"
msgstr "kan inte byta katalog till \"%s\" från \"%s\""

#: libidu/walker.c:713
#, c-format
msgid "can't lstat `%s' from `%s'"
msgstr "kan inte ta status (lstat(2)) på \"%s\" från \"%s\""

#: libidu/walker.c:721
#, c-format
msgid "can't stat `%s' from `%s'"
msgstr "kan inte ta status (stat(2)) på \"%s\" från \"%s\""

#: lib/getopt.c:527
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:550
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:555
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:570
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:602
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:627
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:630
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: src/fid.c:70 src/fnid.c:49 src/lid.c:233 src/mkid.c:122 src/xtokid.c:43
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prova \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/fid.c:78
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION] FILENAME [FILENAME2]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILNAMN [FILNAMN2]\n"

#: src/fid.c:81
msgid ""
"List identifiers that occur in FILENAME, or if FILENAME2 is\n"
"also given list the identifiers that occur in both files.\n"
"\n"
" -f, --file=FILE file name of ID database\n"
"   --help    display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"Lista de identifierare som påträffas i FILNAMN eller, om även\n"
"FILNAMN2 anges, de identifierare som påträffas i båda filerna.\n"
"\n"
" -f, --file=FIL  ID-databasens filnamn\n"
"   --help    visa denna hjälp och avsluta\n"
"   --version  skriv ut versionsinformation och avsluta\n"

#: src/fid.c:141
msgid "no file name arguments"
msgstr "inga filnamnsargument"

#: src/fid.c:146
msgid "too many file name arguments"
msgstr "för många filnamnsargument"

#: src/fid.c:153 src/fnid.c:148 src/lid.c:407
msgid "can't locate `ID'"
msgstr "kan inte hitta \"ID\""

#: src/fid.c:235
#, c-format
msgid "`%s' is ambiguous"
msgstr "\"%s\" är tvetydig"

#: src/fid.c:241
#, c-format
msgid "`%s' not found"
msgstr "kunde inte hitta \"%s\""

#: src/fnid.c:66
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [PATTERN]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [MÖNSTER]...\n"

#: src/fnid.c:70
msgid ""
"Print constituent file names that match PATTERN,\n"
"using shell-style wildcards.\n"
" -f, --file=FILE    file name of ID database\n"
" -S, --separator=STYLE STYLE is one of `braces', `space' or `newline'\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Skriv ut namnen på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER,\n"
"genom att använda skalliknande jokertecken.\n"
" -f, --file=FIL     ID-databasens filnamn\n"
" -S, --separator=STIL  STIL är en av \"braces\", \"space\" eller \"newline\"\n"
"   --help       visa denna hjälp och avsluta\n"
"   --version     skriv ut versionsinformation och avsluta\n"

#: src/lid.c:241
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... MÖNSTER...\n"

#: src/lid.c:245
#, c-format
msgid ""
"Query ID database and report results.\n"
"By default, output consists of multiple lines, each line containing the\n"
"matched identifier followed by the list of file names in which it occurs.\n"
"\n"
" -f, --file=FILE    file name of ID database\n"
"\n"
" -i, --ignore-case   match PATTERN case insensitively\n"
" -l, --literal     match PATTERN as a literal string\n"
" -r, --regexp     match PATTERN as a regular expression\n"
" -w, --word      match PATTERN as a delimited word\n"
" -s, --substring    match PATTERN as a substring\n"
"      Note: If PATTERN contains extended regular expression meta-\n"
"      characters, it is interpreted as a regular expression substring.\n"
"      Otherwise, PATTERN is interpreted as a literal word.\n"
"\n"
" -k, --key=STYLE    STYLE is one of `token', `pattern' or `none'\n"
" -R, --result=STYLE  STYLE is one of `filenames', `grep', `edit' or `none'\n"
" -S, --separator=STYLE STYLE is one of `braces', `space' or `newline' and\n"
"            only applies to file names when `--result=filenames'\n"
"      The above STYLE options control how query results are presented.\n"
"      Defaults are --key=token --result=filenames --separator=%s\n"
"\n"
" -F, --frequency=FREQ find tokens that occur FREQ times, where FREQ\n"
"            is a range expressed as `N..M'. If N is omitted, it\n"
"            defaults to 1, if M is omitted it defaults to MAX_USHRT\n"
" -a, --ambiguous=LEN  find tokens whose names are ambiguous for LEN chars\n"
"\n"
" -x, --hex       only find numbers expressed as hexadecimal\n"
" -d, --decimal     only find numbers expressed as decimal\n"
" -o, --octal      only find numbers expressed as octal\n"
"      By default, searches match numbers of any radix.\n"
"\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Rådfråga ID-databasen och rapportera resultat.\n"
"Som standard består utdatan av flera rader där varje rad innehåller den\n"
"matchade identifieraren, åtföljd av en lista med namnen på de filer i vilken\n"
"den förekommer.\n"
"\n"
" -f, --file=FIL    ID-databasens filnamn\n"
"\n"
" -i, --ignore-case   matcha MÖNSTER utan skillnad på versaler och gemener\n"
" -l, --literal     matcha MÖNSTER som en ordagrann sträng\n"
" -r, --regexp     matcha MÖNSTER som ett reguljärt uttryck\n"
" -w, --word      matcha MÖNSTER som ett avgränsat ord\n"
" -s, --substring    matcha MÖNSTER som en sträng\n"
"      Observera: Om MÖNSTER innehåller metatecken i utökade reguljära\n"
"      uttryck tolkas det som en sträng med reguljära uttryck.\n"
"      Annars betraktas det som en ordagrann sträng.\n"
"\n"
" -k, --key=STIL    STIL är en av \"token\", \"pattern\" eller \"none\"\n"
" -R, --result=STIL   STIL är en av \"filenames\", \"grep\", \"edit\" eller \"none\"\n"
" -S, --separator=STIL STIL är en av \"braces\", \"space\" eller \"newline\" och\n"
"            gäller endast för filnamn om \"--result=filenames\"\n"
"      STIL-flaggorna ovan bestämmer hur frågeresultat presenteras.\n"
"      Standardvärden är --key=token --result=filenames --separator=%s\n"
"\n"
" -F, --frequency=FREK sök symboler som förekommer FREK gånger, där FREK är\n"
"            ett intervall som anges som \"N..M\". Om N utelämnas\n"
"            antas det vara 1, om M utelämnas antas det vara\n"
"            MAX_USHRT\n"
" -a, --ambiguous=LÄNGD sök symboler vars namn är tvetydiga för LÄNGD tecken\n"
"\n"
" -x, --hex       sök endast tal som anges hexadecimalt\n"
" -d, --decimal     sök endast tal som anges decimalt\n"
" -o, --octal      sök endast tal som anges oktalt\n"
"      Som standard söks alla tal oavsett bas.\n"
"\n"
"   --help      visa denna hjälp och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/lid.c:281
msgid "braces"
msgstr "parenteser"

#: src/lid.c:281
msgid "space"
msgstr "blanksteg"

#: src/lid.c:347
msgid "notice: use of `-e' is deprecated, use `-r' instead"
msgstr "anmärkning: användning av \"-e\" är föråldrat, använd \"-r\" istället"

#: src/lid.c:428
#, c-format
msgid "All identifiers are non-ambiguous within the first %d characters\n"
msgstr "Alla identifierare är inte tvetydiga de första %d tecknen\n"

#: src/lid.c:463
#, c-format
msgid "invalid `--key' style: `%s'"
msgstr "ogiltig \"--key\"-stil: \"%s\""

#: src/lid.c:475
#, c-format
msgid "invalid `--result' style: `%s'"
msgstr "ogiltig \"--result\"-stil: \"%s\""

#. FIXME: i18n of responses
#: src/lid.c:632
msgid "edit? [y1-9^S/nq] "
msgstr "redigera? [y1-9^S/nq] "

#: src/lid.c:701
msgid "can't fork"
msgstr "kan inte grena"

#: src/lid.c:719
#, c-format
msgid "can't exec `%s'"
msgstr "kan inte köra \"%s\""

#: src/lid.c:849
msgid "can't match regular-expression: memory exhausted"
msgstr "kan inte tolka reguljärt uttryck: minnet slut"

#: src/mkid.c:147 src/xtokid.c:64
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/mkid.c:151
msgid ""
"Build an identifier database.\n"
" -o, --output=OUTFILE  file name of ID database output\n"
" -f, --file=OUTFILE   synonym for --output\n"
" -i, --include=LANGS   include languages in LANGS (default: \"C C++ asm\")\n"
" -x, --exclude=LANGS   exclude languages in LANGS\n"
" -l, --lang-option=L:OPT pass OPT as a default for language L (see below)\n"
" -m, --lang-map=MAPFILE use MAPFILE to map file names onto source language\n"
" -d, --default-lang=LANG make LANG the default source language\n"
" -p, --prune=NAMES    exclude the named files and/or directories\n"
" -v, --verbose      report per file statistics\n"
" -s, --statistics    report statistics at end of run\n"
"\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"FILE may be a file name, or a directory name to recursively search.\n"
"If no FILE is given, the current directory is searched by default.\n"
"Note that the `--include' and `--exclude' options are mutually-exclusive.\n"
"\n"
"The following arguments apply to the language-specific scanners:\n"
msgstr ""
"Bygg en databas över identifierare.\n"
" -o, --output=UTFIL    filnamn för utdata från ID-databas\n"
" -f, --file=UTFIL     synonym för --output\n"
" -i, --include=SPRÅK   inkludera SPRÅK (standardvärde: \"C C++ asm\")\n"
" -x, --exclude=SPRÅK   utelämna SPRÅK\n"
" -l, --lang-option=S:FLG skicka FLG som standard för språket S (se nedan)\n"
" -m, --lang-map=TABELLFIL använd språkTABELLFIL för att associera filnamn\n"
"              med rätt källkodsspråk\n"
" -d, --default-lang=SPRÅK använd SPRÅK som standardspråk\n"
" -p, --prune=NAMN     utelämna de angivna filerna och/eller katalogerna\n"
" -v, --verbose      skriv ut statistik för enskilda filer\n"
" -s, --statistics     skriv ut statistik i slutet av körningen\n"
"\n"
"   --help        visa denna hjälp och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"FIL kan vara ett filnamn eller ett katalognamn (för rekursiv sökning).\n"
"Om ingen FIL anges söks som standard den nuvarande katalogen igenom.\n"
"Observera att \"--include\"- och \"--exclude\"-flaggorna är ömsesidigt\n"
"uteslutande.\n"
"\n"
"De följande flaggorna påverkar de språkspecifika läsarna:\n"

#: src/mkid.c:357
#, c-format
msgid "can't create `%s' in `%s'"
msgstr "kan inte skapa \"%s\" i \"%s\""

#: src/mkid.c:361
#, c-format
msgid "can't modify `%s'"
msgstr "kan inte modifiera \"%s\""

#: src/mkid.c:434
#, c-format
msgid "can't stat `%s'"
msgstr "kan inte ta status på \"%s\""

#: src/mkid.c:503
#, c-format
msgid " new = %d/%d"
msgstr " ny = %d/%d"

#: src/mkid.c:512
#, c-format
msgid "Name=%ld, "
msgstr "Namn=%ld, "

#: src/mkid.c:513
#, c-format
msgid "Number=%ld, "
msgstr "Tal=%ld, "

#: src/mkid.c:514
#, c-format
msgid "String=%ld, "
msgstr "Sträng=%ld, "

#: src/mkid.c:515
#, c-format
msgid "Literal=%ld, "
msgstr "Ordagrann=%ld, "

#: src/mkid.c:516
#, c-format
msgid "Comment=%ld\n"
msgstr "Kommentar=%ld\n"

#: src/mkid.c:518
#, c-format
msgid "Files=%ld, "
msgstr "Filer=%ld, "

#: src/mkid.c:519
#, c-format
msgid "Tokens=%ld, "
msgstr "Symboler=%ld, "

#: src/mkid.c:520
#, c-format
msgid "Bytes=%ld Kb, "
msgstr "Byte=%ld kB, "

#: src/mkid.c:521
#, c-format
msgid "Heap=%d+%d Kb, "
msgstr "Heap=%d+%d kB, "

#: src/mkid.c:523
#, c-format
msgid "Output=%ld (%ld tok, %ld hit)\n"
msgstr "Utdata=%ld (%ld symbol, %ld träff)\n"

#: src/mkid.c:526
#, c-format
msgid ", Freq=%ld/%ld=%.2f\n"
msgstr ", frekvens=%ld/%ld=%.2f\n"

#: src/mkid.c:550
msgid "Sorting tokens...\n"
msgstr "Sorterar symboler...\n"

#: src/mkid.c:556
#, c-format
msgid "Writing `%s'...\n"
msgstr "Skriver \"%s\"...\n"

#: src/mkid.c:559
#, c-format
msgid "can't create `%s'"
msgstr "kan inte skapa \"%s\""

#: src/mkid.c:713
msgid "level %d: %ld/%ld = %.0f%%\n"
msgstr "nivå %d: %ld/%ld = %.0f%%\n"

#: src/xtokid.c:68
msgid ""
"Print all tokens found in a source file.\n"
" -i, --include=LANGS   include languages in LANGS (default: \"C C++ asm\")\n"
" -x, --exclude=LANGS   exclude languages in LANGS\n"
" -l, --lang-option=L:OPT pass OPT as a default for language L (see below)\n"
" -m, --lang-map=MAPFILE use MAPFILE to map file names onto source language\n"
" -d, --default-lang=LANG make LANG the default source language\n"
" -p, --prune=NAMES    exclude the named files and/or directories\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
"\n"
"The following arguments apply to the language-specific scanners:\n"
msgstr ""
"Skriv ut alla symboler som hittas i en källfil.\n"
" -i, --include=SPRÅK   inkludera SPRÅK (standardvärde: \"C C++ asm\")\n"
" -x, --exclude=SPRÅK   utelämna SPRÅK\n"
" -l, --lang-option=S:FLG skicka FLG som standard för språket S (se nedan)\n"
" -m, --lang-map=TABELLFIL använd språkTABELLFIL för att associera filnamn\n"
"              med rätt källkodsspråk\n"
" -d, --default-lang=SPRÅK använd SPRÅK som standardspråk\n"
" -p, --prune=NAMN     utelämna de angivna filerna och/eller katalogerna\n"
"   --help        visa denna hjälp och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"De följande flaggorna påverkar de språkspecifika läsarna:\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.