Re: id-utilsgrejer

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 2000-06-11 15:52:37

On Sun 11 Jun 15:04 CEST 2000, Christian Rose wrote:

> Klurigt uttryck nummer tre är "grok". Här är meningen:
>
> msgid "`%s' is version %d, but I only grok version %d"
> msgstr "\"%s\" är version %d men jag kan bara version %d"
>
> Vad innebär "grok"?

Det innebär förstå och meningen betyder alltså "men jag fattar bara
version %d".

> Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det med
> "ta lång status på"...

Det är nog fel. Jag skulle tro att de syftar på systemanropet lstat(2) som
används för att hämta filstatus och om det är fråga om en symbolisk länk
så hämtas status om länken i stället för det den pekar på, till skillnad
från vanliga stat(2).

> Uttryck nummer sju som är oklart är "identifiers". Någon bra
> översättning på svenska? Exempel:
> "List identifiers that occur in FILENAME"
>
> igenkänningstecken?

Varför inte bara identifierare?

> Uttryck nummer nio: "literal string" eller bara "literal".
> "Bokstavssträng"?

Literal innebär att strängen ska tolkas exakt som den står, till skillnad
från att till exempel söka den efter metatecken eller så. Ofta kan man
översätta det med "exakt" på svenska.

> Uttryck elva: "Heap". Ska det översättas?

Nej, det heter heap på svenska också.

Hälsningar // Fredrik Roubert

-- 
roubert@df.lth.se        ·    +46 46 188127
d95fr@efd.lth.se        ·  Möllevångsvägen 6c
http://www.efd.lth.se/~d95fr/  ·    SE-222 40 Lund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.