id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-11 15:04:03

Har gjort en alfaöversättning av id-utils nu. Betan kommer att
distribueras till listan senare. ;-)


Har dock stött på en del skumma termer som jag hoppas kunna få hjälp med
innan. Exempelvis "Load" i hashtabellstatistiksammanhang:

msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
msgstr "Last=%ld/%ld=%.0f%%, "

Jag har använt "Last" här men jag vet inte om det är så lyckat. Blir
inte mycket klarare av källkoden:

 fprintf (out_FILE, _("Load=%ld/%ld=%.0f%%, "), ht->ht_fill,
ht->ht_size,
	  100.0 * (double) ht->ht_fill / (double) ht->ht_size);

Den skriver som sagt ut statistik över hashandet men vad "Load" ska
översättas med i detta sammanhang blir jag inte mycket klarare över.


En annan rolig term i samma sammanhang är "Rehash":

msgid "Rehash=%d, "
msgstr "Omhash=%d, "

Blir det lyckat? Vad som visas är antalet "omhashningar" gissar jag...
men det blir inte bra tycker jag.


Klurigt uttryck nummer tre är "grok". Här är meningen:

msgid "`%s' is version %d, but I only grok version %d"
msgstr "\"%s\" är version %d men jag kan bara version %d"

Vad innebär "grok"?


Klurigt uttryck nummer fyra: "obstack". Någon som har en aning om vad
det kan tänkas innebära?

msgid "can't allocate language args obstack: memory exhausted"
msgstr "kan inte allokera språkargument : minnet slut"


Klurigt uttryck nummer fem är en riktig goding som förekommer på många
ställen: "token". Vad innebär "token" i databassökningssammanhang? Jag
har preliminärt översatt med "nyckel" men har en känsla av att det nog
inte är helt korrekt. Exempel:

" -k,--keep=CHARS    Allow CHARS in single-token strings, keep the
result\n"
" -k,--keep=TECKEN    Tillåt TECKEN i strängar med , behåll
resultatet\n"


Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det med
"ta lång status på"...


Uttryck nummer sju som är oklart är "identifiers". Någon bra
översättning på svenska? Exempel:
"List identifiers that occur in FILENAME"

igenkänningstecken?


Uttryck nummer åtta: "constituent". Sammanhanget:

"Print constituent file names that match PATTERN"
"Skriv ut insättningsbara filnamn som matchar MÖNSTER"

Kommentarer?


Uttryck nummer nio: "literal string" eller bara "literal".
"Bokstavssträng"?


Uttryck tio: "language map". "Språkkarta" eller "språktabell"?
"Language map file" -> "språkkartfil"?


Uttryck elva: "Heap". Ska det översättas?


Alla synpunkter och förslag uppskattas =)
/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.