Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-04 17:31:36

Tommy Pettersson writes:
> Göran Uddeborg skrev:
> > >  #: ar.c:1285
> > >  #, c-format
> > >  msgid "no entry %s in archive %s!"
> > > G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
> > > N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
> > 
> > Och samma sak här, varför har du ändrat?
> 
> Det som sätts<tm> in för %s är namn på filer i ett
> ar-arkiv, vanligen en samling .o-filer som bildar ett bibliotek
> för statisk länkning. Så alternativen är:
> 
>  G) Kan inte foo bar: ingen post compat.o i arkiv hej.a
>  N) Kan inte foo bar: ingen compat.o i arkiv hej.a
> 
> Detta är enda stället i ar där de använder 'entry'
> (förutom en variant av samma felmeddelande, som jag
> naturligtvis missat att ta bort 'post' i). På alla andra
> ställen använder de 'file'.
> 
> Jag tycker helt enkelt inte att det blir något svenskt flyt
> i konstruktionen. Jmfr "Lägg fram bestick gaffel till
> gäst Göran." Men det kan ju vara lika gott att följa
> originalet och ha ryggen fri. Jag ändrar tillbaks till den
> gamla varianten.

Ok, jag förstår hur du resonerar. Och jag blev tveksam till vilket
jag föredrar. Jag har ingen bestämd åsikt i frågan.

> > >  #: dllwrap.c:508
> > >  msgid "  --dry-run       Show what needs to be run\n"
> > > G msgstr "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"
> > 
> > Varför tillägget "Gör inget annat än att"?
> 
> Namnet på flaggan --dry-run förmedlar information om att
> inget "riktigt" kommer att utföras, och jag ville få med
> den informationen i översättningen.

Men det är ju samma sak på engelska, och där har de valt att inte ha
med det förtydligandet.

Om du tycker att meddelandet behöver förändras så bör du skicka
synpunkten till författaren. När (om) han ändrar orginalet så kan du
ändra din översättning.

Det är ju översätta du skall göra, inte skriva om. :-)

> > >  #: nlmconv.c:282 srconv.c:2043
> > >  msgid "input and output files must be different"
> > > G msgstr "utdatafilen måste vara en annan än indatafilen"
> > > N msgstr "in- och ut- måste vara olika filer"
> > 
> > Alternativt: "in- och utfilen måste vara olika"?
> 
> Så jag måste alltså redigera utfilen lite så att den blir

:-) Ok då. Ett alternativ vore "in- och utfilen måste vara skilda"
som kanske undviker den tvetydigheten. :-)

> > > N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> > > N "                  Add <prefix> to start of every allocatable\n"
> > > N "                   section name\n"
> > > N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> > > N "                  Börja varje allokerbar-sektions namn med\n"
> > > N "                   <prefix>\n"
> > 
> > Här vill jag också ha bort bindestrecket i översättningen, men här
> > skall det vara ett blanktecken istället. "... allokerbar sektions
> > ..." alltså.
> 
> Jag är inte helt insatt i vad programmet gör. Är sektionen
> (oavsett sort) allokerbar, eller är det en sektion av sorten
> 'allokerbar' -- alltså med allokerbar data i sig? Jag får
> försöka ta reda på det.

Det finns flera sorters sektioner, och en del av dem är allokerbara.
Vanliga namn på sådana är .text, .data, .bss. Det är de sektioner som
är allokerbara som får ett nytt namn vid den här operationen.

> > >  #: objcopy.c:1088
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s: garbage at end of line %d"
> > > N msgstr "%s:%d skräp i slutet på raden"
> > > N 
> > >  #: objcopy.c:1091
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s: missing new symbol name at line %d"
> > > N msgstr "%s:%d nytt symbolnamn saknas"
> > > N 
> > >  #: objcopy.c:1101
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s: premature end of file at line %d"
> > > N msgstr "%s:%d ofullständigt slut på filen"
> > 
> > Du ändrar stil här. Vad är anledningen? Det skulle väl fungerat med
> > t.ex. "... i slutet på rad %d" på svenska.
> 
> Det är lättare att tolka fil:rad med reguljära uttryck.
> Många program kan även känna igen sådan utdata automatiskt
> och öppna filer på rätt rad med en gång. Jag kanske
> skulle felrapportera till gnu att de borde ändra i originalet.

Jag tycker som jag tyckte ovan, rapportera först och be att få
orginalet ändrat. När det är gjort kan du följa efter med
översättningen.

> Programmet filtrerar ut _endast_ en byte ur staplade
> "intervall", fast man kan välja vilken byte (mätt från
> intervallens början) som ska kopieras. Det arrangerar
> alltså inte om samtliga byte till en un-interleaved ordning.

Ja, jag läste också på och såg att det var så.

> Jag vet inte varför och vad det ska vara bra för

Nej, det kan man ju undra! :-) Men när jag läste på såg jag
kommentaren att "This option is useful for creating files to program
ROM . It is typically used with an srec output target." Det är alltså
tänkt när man skall skriva övre byten till ett ROM, undre till ett
annat, och sedan (antagligen) läsa båda parallelt.

> och vad
> 'interleave' heter på svenska,

Det är ofta svåröversatt. När det handlar om bildskärmar talar man
ofta om sammanflätning, men det passar nog inte så bra i det här fallet.

> 	> >  #: readelf.c:507
> 	> >  #, c-format
> 	> > N msgid "Unable to read in 0x%x bytes of %s\n"
> 	> > N msgstr "Kan inte läsa in 0x%x byte %s\n"
> 	> 
> 	> Bör du inte ha något efter "byte" före namnet här? "Från", "av" eller
> 	> "ur" borde fungera.
> 
> Det sista %s-et är det som ska läsas in. Jmfr "Two pounds
> of apples" / "Två kg äpplen", "16 bytes of section headers" /
> "16 byte sektionshuvuden".

Jag trodde det var filnamn. Om det är sektionsnamn så fungerar det
som du gjort, det håller jag med om.

> > . (Kör "msgfmt -c -v" så upptäcker den
> > sådant här.)

> Ah, ett sådant program letade jag efter. Jag hade för
> mig att det hette pocheck, men så var det alltså inte.

Tja, det kan mycket väl finnas ett program som heter pocheck också!
Msgfmt är det programmet jag använder.

> Fanns det inte något program som hette postat också,
> som vidade hur många (o)översatta/fuzzy fraser en po-fil
> innehöll?

Msgfmt har en flagga "--statistics" för ändamålet.

Sedan kanske det finns ett postat som också ger statistik. Som sagt,
det behöver inte finnas bara ett program för uppgiften.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.