Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-06 22:34:45

Tomas Gradin:
> Relokering!? Ett utmärkt ord som väl passar in i svenska böjningsmönster :-)

Den var bra, och dessutom ger den många träffar på google.
Jag ändrar alla omadresseringar till relokeringar.

|  #: nlmconv.c:1213
|  msgid "set section alignment"
| G msgstr "sätt jämn gräns för sektion"
| N msgstr "sätt sektionslinjering"
| 
|  #: nlmconv.c:1228
|  msgid "set .nlmsections size"
| G msgstr "sätt storlek på .nlmsektionen"
| N msgstr "sätt .nlmsektions storlek"
| 
|  #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
|  msgid "set .nlmsection contents"
| G msgstr "sätt inehåll i .nlmsektionen"
| N msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"

Tomas Gradin:
> ".nlmsection" är ju ett namn i originalet, och borde egentligen inte
> översättas. Ordet ".nlmsektionen" ser mycket märkligt ut.

Ja det är det ju. Jag ändrar till "sätt storlek på
.nlmsections".

Jag såg att jag har fler .<sektionsnamn> att rätta till,
men det hinner jag inte i kväll.

Tomas Gradin:
> Sen har vi "sätt" där igen, borde nog vara "ange" i stället.

Inte här. Dessa meddelanden är nog mer till för
felsökning av själva programmet, för de talar om vad
programmet försöker göra men inte lyckas med utan istället
fatalavslutar. Det programmet gör i dessa exempel är att det
tilldelar olika elemen i sektioner värden vars konstruktion
kan misslyckas.

Tomas Gradin:
> Vet inte om jag sagt det innan men jag tycker inte om översättningen
> "hinkar". Jag vill hellre ha "behållare" eller något liknande.

Spänner? ;-)

Google ger dubbelt så många träffar på 'hash hinkar' som
på 'hash behållare'. 32 respektive 16, så det är ingen
signifikans att tala om, men jag behåller ändå hinkar i
väntan på en bättre uppenbarelse.

| msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
| msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkargenererade basfilen.\n"

Tomas Gradin:
> Det ska vara "länkargenererade", eftersom den är genererad av länkaren.
> Däremot blir "länkkommandot" bra. Länkaren är ju per definition ett kommando,
> så "länkarkommandot" är en pleonasm.

Jan D: (ombruten)
> Det går bra lika som. Jämför automatgenererade.
> Det syftar inte på något som genereras med en automat,
> utan kommer av verbet automatiskt, på samma sätt som
> länk kommer från länkning. Det syftar alltså inte på
> substantivet länkare, eller automat. Automatengenererade
> antar jag att man kan säga, men det vanliga är ju att
> syfta på verbet. Sålunda, länkgenererad är helt ok.

Ska man göra analogin helt rättvis får man nog jämföra
'automatengenererad' med 'länkarengenererad', och inget av dem
låter bra. Det låter visserligen ovant med 'länkargenererad',
men jämför man mäta med länka, mätare med länkare, och en
mätargenererad insignal (inte mätgenererad), så blir det
länkargenererad fil. Så jag går tillbaks till ruta ett igen:
'länkargenererad' utan bindestreck.


(Jag fortsätter i morgon...)


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.