Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-04 15:08:15

 > > >  #: ar.c:1285
 > > >  #, c-format
 > > >  msgid "no entry %s in archive %s!"
 > > > G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
 > > > N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
 > > 
 > > Och samma sak här, varför har du ändrat?
 > 
 > Det som sätts<tm> in för %s är namn på filer i ett
 > ar-arkiv, vanligen en samling .o-filer som bildar ett bibliotek
 > för statisk länkning. Så alternativen är:
 > 
 >  G) Kan inte foo bar: ingen post compat.o i arkiv hej.a
 >  N) Kan inte foo bar: ingen compat.o i arkiv hej.a

Det finns ett alternativ till, nämligen en sats på svenska:

"%s saknas i arkivet %s!"

Du ska inte översätta ord för ord, du ska översätta vad det står :-)

Bestämd form är dessutom ett absolut måste här!

 > > >  #: dllwrap.c:802
 > > >  msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
 > > > G msgstr "Ange minst en av flaggorna -o eller --dllname"
 > > > N msgstr "Tillför minst en av flaggorna -o eller --dllname"
 > > 
 > > Jag skulle nog varit lite närmar orginalet, och skrivit "(Du) måste
 > > ange ..." istället för "Tillför ...".
 > 
 > Blev: "Du måste minst ge en av flaggorna -o eller --dllname".

Man "ger" inte en flagga, man anger den. Dessutom ska det vara "-o och 
--dllname". Det är "flaggorna A och B" som mängd att välja ur vi pratar om.

 > > >  #: nlmconv.c:282 srconv.c:2043
 > > >  msgid "input and output files must be different"
 > > > G msgstr "utdatafilen måste vara en annan än indatafilen"
 > > > N msgstr "in- och ut- måste vara olika filer"
 > > 
 > > Alternativt: "in- och utfilen måste vara olika"?
 > 
 > Så jag måste alltså redigera utfilen lite så att den blir
 > olik infilen? Hmm, "in- och utfilen måste vara osamma" :-)
 > Jag tror jag låter det stå som det är, om det inte kommer
 > in fler protester.

Det gör det! "In- och ut-" blir här helt lösa prefix som hänger och dinglar i 
tomma intet utan något huvudord, och så kan vi inte formulera oss!

Jag tror dessutom du har missförstått vad detta handlar om. Feltexten innebär
att utfilen som angivits av användaren är samma (inte likadan, utan verkligen
samma fil!) som infilen, och det accepterar inte programmet.

Jag tycker inte om Görans förslag heller, för det är ju två filer vi pratar 
om, och då ska det vara plural! Det är ju till och med plural på adjektivet!

"In- och utfilerna" alltså.

Så:

"In- och utfilerna måste vara olika"

 > > Den nya är förskjuten ett steg igen.
 > 
 > Jag har bytt till en textredigerare med variabel bredd på
 > typsnittet.

Jag skulle verkligen rekommendera dig att byta till en med fast teckenstorlek.

 > > >  #: objcopy.c:1088
 > > >  #, c-format
 > > > N msgid "%s: garbage at end of line %d"
 > > > N msgstr "%s:%d skräp i slutet på raden"

 > > Du ändrar stil här. Vad är anledningen? Det skulle väl fungerat med
 > > t.ex. "... i slutet på rad %d" på svenska.

 > Det är lättare att tolka fil:rad med reguljära uttryck.
 > Många program kan även känna igen sådan utdata automatiskt
 > och öppna filer på rätt rad med en gång. Jag kanske
 > skulle felrapportera till gnu att de borde ändra i originalet.

Ja, och inte "förbättra" texten på det sättet utan deras godkännande. Det är
inte självklart att de tycker att maskinell läsbarhet går före mänsklig
läsbarhet.

 > 	> >  #: readelf.c:507
 > 	> >  #, c-format
 > 	> > N msgid "Unable to read in 0x%x bytes of %s\n"
 > 	> > N msgstr "Kan inte läsa in 0x%x byte %s\n"
 > 	> 
 > 	> Bör du inte ha något efter "byte" före namnet här? "Från", "av" eller
 > 	> "ur" borde fungera.
 > 
 > Det sista %s-et är det som ska läsas in. Jmfr "Two pounds
 > of apples" / "Två kg äpplen", "16 bytes of section headers" /
 > "16 byte sektionshuvuden".

Det beror lite på vad man vill förmedla:

Jämför "fyra meter av rött snöre" med "fyra meter rött snöre". I det första 
fallet är det att det är just fyra meter som är viktigt, och i andra hand 
vill man berätta vad det är för något man har fyra meter av.

I det andra fallet är det "rött snöre" som är viktigt, och att det är fyra 
meter är underordnat.

 > > > N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,
=
 | str,=loc]\n"
 > > > N "             Display the contents of DWARF2 debug 
section
 | s\n"
 > > 
 > > > N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,
=
 | str,=loc]\n"
 > > > N "             Visa innehållet i 
DWARF2-felsökningssektionern
 | \n"
 > > 
 > > "felsökningssektioner" utan "n" på slutet
 > 
 > Fixat.

Jag gillar inte detta :-)

Antingen:

"eventuella felsökningssektioner", lämpligen förkortat "ev. ..."

eller:

"felsökningssektionerna"

 > > > N "'%s' relocation section at offset 0x%lx contains %ld bytes:\n"

 > Jag läste fel i originalet och tolkade det som en
 > genitivappostrof, och tyckte de var dumma och skulle
 > felrapportera.

Hade jag också tyckt :)

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.