binutils-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-03 19:12:30

Tommy Pettersson writes:
> Den är så fasligt lång, så jag
> nöjer mig med att bifoga diffen.

Även diffen var ju rätt stor, så jag hittade en del saker jag vill justera.

>  #: addr2line.c:77
> N msgid ""
> N " The options are:\n"
> N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
> N " -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"

> N " Flaggorna är:\n"
> N " -b --target=<bfdnamn> Sätt formatet på binärfilen\n"
> N " -e --exe=<körfil>   Sätt in-filens namn (standard är a.out)\n"

Ordet "set" är lite lurigt, det finns inte en översättning som passar
överallt. Här känns "sätt" lite konstigt tycker jag. Vad sägs om
"välj" eller "ange"?

>  #: ar.c:635
>  msgid "Value for `N' must be positive."
> G msgstr "Argument till \"N\" måste vara positivt."
> N msgstr "\"N\":s argument måste vara positivt."

Var det verkligen en förbättring? Var det något vi diskuterade sist,
eller varför har du ändrat?

>  #: ar.c:1285
>  #, c-format
>  msgid "no entry %s in archive %s!"
> G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
> N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"

Och samma sak här, varför har du ändrat?

>  #: arsup.c:86
>  #, c-format
>  msgid "No entry %s in archive.\n"
> G msgstr "Ingen post %s i arkivet.\n"
> N msgstr "Ingen %s i arkivet.\n"

D:o

>  #: coffdump.c:473
> N msgid ""
> N " The options are:\n"
> N " -h --help       Display this information\n"
> N " -v --version      Display the program's version\n"
> N "\n"
> N msgstr ""
> N " The options are:\n"
> N " -h --help       Visa denna hjälp\n"
> N " -v --version      Visa programmets versionsinformation\n"
> N "\n"

"The options are" glömde du visst översätta! :-)

>  #: coffdump.c:541 srconv.c:2052 sysdump.c:831
>  msgid "no input file specified"
> G msgstr "ingen indatafil angavs"
> N msgstr "ingen in-fil valdes"

"Indatafil" eller "infil" går bra båda delarna, men något bindestreck
vill jag inte ha!

>  #: dlltool.c:2378
>  #, c-format
>  msgid "bfd_open failed open stub file: %s"
> G msgstr "bfd_open misslyckades att öppna stubbfil: %s"
> N msgstr "bfd_open lyckades inte öppna stubb-fil: %s"

>  #: nlmconv.c:1839
>  msgid "stub section sizes"
> G msgstr "stubbsektionsstorlek"
> N msgstr "stubb-sektionsstorlek"

>  #: windres.c:896
> N msgid "Option -I is deprecated for setting the input format, please use -J instead.\n"
> N msgstr "Flagga -I för att välja in-format har utgått, vänligen använd -J istället.\n"

Detta är några fall som Jan inte redan nämnt där bindestrecket bör tas bort.

>  #: dllwrap.c:508
>  msgid "  --dry-run       Show what needs to be run\n"
> G msgstr "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"
> N msgstr ""
> N "  --dry-run       Gör inget annat än att visa vad som måste köras\n"

Varför tillägget "Gör inget annat än att"?

>  #: dllwrap.c:802
>  msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
> G msgstr "Ange minst en av flaggorna -o eller --dllname"
> N msgstr "Tillför minst en av flaggorna -o eller --dllname"

Jag skulle nog varit lite närmar orginalet, och skrivit "(Du) måste
ange ..." istället för "Tillför ...".

>  #: nlmconv.c:282 srconv.c:2043
>  msgid "input and output files must be different"
> G msgstr "utdatafilen måste vara en annan än indatafilen"
> N msgstr "in- och ut- måste vara olika filer"

Alternativt: "in- och utfilen måste vara olika"?

> N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> N "                  Add <prefix> to start of every allocatable\n"
> N "                   section name\n"
> N "   --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
> N "                  Börja varje allokerbar-sektions namn med\n"
> N "                   <prefix>\n"

Här vill jag också ha bort bindestrecket i översättningen, men här
skall det vara ett blanktecken istället. "... allokerbar sektions
..." alltså.

>  " -j --only-section <namn>    Kopiera endast sektion <namn> till utdatan\n"
> N "   --add-gnu-debuglink=<fil>   Lägg till gnu_debuglink-sektion till <fil>\n"
>  " -R --remove-section <namn>   Ta bort sektion <namn> från utdatan\n"

Det ser ut som förklaringen av den nya flaggan blivit förskjutet ett
tecken åt höger.

> G "   --redefine-sym <gam>=<ny>  Definiera om symbolen med namn <gam> till <ny>\n"
> N "   --redefine-sym <gam>=<ny>  Definiera om symbolnamn <gam> till <ny>\n"

Med den nya kortare förklaringen får du faktiskt plats att skriva ut
"gammal" i sin helhet.

> N "   --redefine-syms <fil>     --redefine-sym för alla symbolpar i <fil>\n"
>  "   --srec-len <nr>       Begränsa längden på genererade S-poster\n"

Den nya är förskjuten ett steg igen.

> G " -g -S --strip-debug       Remove all debugging symbols\n"
> N " -g -S -d --strip-debug      Remove all debugging symbols & sections\n"
> G " -g -S --strip-debug       Ta bort alla felsökningssymboler\n"
> N " -g -S -d --strip-debug      Rensa bort alla felsökningssymboler\n"

Du missade tillägget att även sektioner tas bort nu.

>  #: objcopy.c:1088
>  #, c-format
> N msgid "%s: garbage at end of line %d"
> N msgstr "%s:%d skräp i slutet på raden"
> N 
>  #: objcopy.c:1091
>  #, c-format
> N msgid "%s: missing new symbol name at line %d"
> N msgstr "%s:%d nytt symbolnamn saknas"
> N 
>  #: objcopy.c:1101
>  #, c-format
> N msgid "%s: premature end of file at line %d"
> N msgstr "%s:%d ofullständigt slut på filen"

Du ändrar stil här. Vad är anledningen? Det skulle väl fungerat med
t.ex. "... i slutet på rad %d" på svenska.

>  #: objcopy.c:2856
>  msgid "byte number must be less than interleave"
> G msgstr "bytenummer måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
> N msgstr "byte-nr måste vara mindre än antalet byte i intervallet"

Hmm, det står "interleave", inte "interval". Men det kanske ändå är
bäst översättning, jag har inget bra förslag.

>  #: readelf.c:507
>  #, c-format
> N msgid "Unable to read in 0x%x bytes of %s\n"
> N msgstr "Kan inte läsa in 0x%x byte %s\n"

Bör du inte ha något efter "byte" före namnet här? "Från", "av" eller
"ur" borde fungera.

> N " -u --unwind      Display the unwind info (if present)\n"
> N " -u --unwind      Visa tilbakarullningsinformationen (om den finns)\n"

"tillbaka" felstavat

> N " -V --version-info   Display the version sections (if present)\n"
> N " -V --version-info   Visa versionssektionen (om den finns)\n"

Orginalet är i plural: versionssektionerna

> N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,=str,=loc]\n"
> N "             Display the contents of DWARF2 debug sections\n"

> N " --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=ranges,=macro,=frames,=str,=loc]\n"
> N "             Visa innehållet i DWARF2-felsökningssektionern\n"

"felsökningssektioner" utan "n" på slutet

>  #: readelf.c:3861
> N msgid ""
> N " [Nr] Name       Type      Addr   Off  Size  ES Flg Lk Inf Al\n"
> N msgstr ""
> N " [Nr] Namn       Typ       Adr   Off  Strl  PS Flg Lk Inf Ju\n"

Där är väl ett "Ju(stering" du glömt ändra till "Li(njering".

>  #: readelf.c:3963
>  msgid ""
>  "Key to Flags:\n"
>  " W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)\n"
>  " I (info), L (link order), G (group), x (unknown)\n"
>  " O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)\n"
>  msgstr ""
>  "Nyckel till flaggorna:\n"
>  " W (skriv), A (allokera), X (exekvera), M (förena), S (strängar)\n"
>  " I (info), L (länkordning), G (grupp), x (okänd)\n"
> G " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-specifik), p (processorspecifik)\n"
> N " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-specifik), p (processor-specifik)\n"

Tag bort bindestrecket i processorspecifik igen. Det skall inte vara där.

>  #: readelf.c:4031
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "\n"
> N "'%s' relocation section at offset 0x%lx contains %ld bytes:\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> N "%ss omadresseringssektion på offset 0x%lx innehåller %ld byte:\n"

Det där extra s:et efter "%s" skall inte vara där, antar jag?
Orginalet har apostrofer runt namnet, du skall inte ha med
citationstecken i översättningen?

>  #. Now display the statements.
>  #: readelf.c:6752
>  msgid ""
>  "\n"
>  " Line Number Statements:\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G " Radnummersatser:\n"
> N " Radnumersatser:\n"

Det var ju rätt innan: nummer stavas med två "m".

>  #: readelf.c:6768
>  #, c-format
>  msgid " Special opcode %d: advance Address by %d to 0x%lx"
> G msgstr " Särskild op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"
> N msgstr " Särskilld op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"

Motsvarande, särskild stavas med ett "l".

Har du kört något rättstavningsprogram baklänges? :-)

>  #: readelf.c:10187
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "\n"
> N "Library list section '%s' contains %lu entries:\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Bibliotekslistsektion \"%s\" innehåller %ld poster:\n"

%lu, inte %ld, i orginalet. (Kör "msgfmt -c -v" så upptäcker den
sådant här.)

> N " -o|-d|-x --radix={8|10|16}     Display numbers in octal, decimal or hex\n"
> N " -o|-d|-h --radix={8|10|16}     Visa tal oktalt, decimalt eller hexadecimalt\n"

Flaggan för hexadecimalt är "x", inte "h", enligt orginalet.

>  #: windres.c:833
> N msgid "invalid option -f\n"
> N msgstr "Ogiltig flagga -f\n"

Ingen versal begynnelsebokstav i orginalet

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.