gnome-applets-locations

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-09-07 10:34:14

> #: gweather/Locations.xml.in.h:1193
> msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
> msgstr "Korea, demokratiska folkrepubliken"
> 
> #: gweather/Locations.xml.in.h:1194
> msgid "Korea, Republic of"
> msgstr "Korea, republiken"

Jag vet att vi förr diskuterat om man bör översätta dessa med Nord-
och Sydkorea istället.  Jag tror att vi kom fram till att det berodde
lite på sammanhanget.  I det här sammanhanget känns det som det skulle
vara bättre med de varianterna tycker jag.

> #. TRANSLATOR: Malacca is known locally as "Melaka"
> #: gweather/Locations.xml.in.h:1369
> msgid "Malacca"
> msgstr "Malaga"

Det stämmer nog inte.  Det finns en plats i Malaysia, på
Malackahalvön, som heter "Melaka".  Jag vet inte om det är samma namn
"Melaka" som går igen i "Malackahalvön", eller om det är två olika
snarlika namn.  I Nationalencyklopedins världsatlas har de skrivit
"Malackahalvön" men "Melaka".

> #: gweather/Locations.xml.in.h:1371
> msgid "Malaga"
> msgstr "Malaga"

Där kom ditt Malaga.

> #: gweather/Locations.xml.in.h:1496
> msgid "Mineralnye Vody"
> msgstr "Mineralnye Vody"

En plats som heter mineralvatten!  Kul.  I NEA har de skrivit det
"Minelralnyje Vody", med j också.

> #: gweather/Locations.xml.in.h:1565
> msgid "Mosjoen"
> msgstr "Mosjoen"

Det finns en norsk ort, som ser ut att ha flygplats enligt kartan, som
heter Mosjøen.  Det är kanske den.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.