Re: gnome-applets-locations

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-09-09 15:22:42

tis 2004-09-07 klockan 10.34 skrev Göran Uddeborg:
> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1193
> > msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
> > msgstr "Korea, demokratiska folkrepubliken"
> > 
> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1194
> > msgid "Korea, Republic of"
> > msgstr "Korea, republiken"
> 
> Jag vet att vi förr diskuterat om man bör översätta dessa med Nord-
> och Sydkorea istället.  Jag tror att vi kom fram till att det berodde
> lite på sammanhanget.  I det här sammanhanget känns det som det skulle
> vara bättre med de varianterna tycker jag.

Ok, ändrat.


> > #. TRANSLATOR: Malacca is known locally as "Melaka"
> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1369
> > msgid "Malacca"
> > msgstr "Malaga"
> 
> Det stämmer nog inte.  Det finns en plats i Malaysia, på
> Malackahalvön, som heter "Melaka".  Jag vet inte om det är samma namn
> "Melaka" som går igen i "Malackahalvön", eller om det är två olika
> snarlika namn.  I Nationalencyklopedins världsatlas har de skrivit
> "Malackahalvön" men "Melaka".

Ok, tack, ändrat till "Melaka".


> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1371
> > msgid "Malaga"
> > msgstr "Malaga"
> 
> Där kom ditt Malaga.
> 
> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1496
> > msgid "Mineralnye Vody"
> > msgstr "Mineralnye Vody"
> 
> En plats som heter mineralvatten!  Kul.  I NEA har de skrivit det
> "Minelralnyje Vody", med j också.

Ok, ändrar till NEA:s stavning.


> > #: gweather/Locations.xml.in.h:1565
> > msgid "Mosjoen"
> > msgstr "Mosjoen"
> 
> Det finns en norsk ort, som ser ut att ha flygplats enligt kartan, som
> heter Mosjøen.  Det är kanske den.

Japp, det här var en norsk plats iaf. Ändrar till Mosjøen.
Stort tack!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.