Re: fileutils 4.0t

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-05 16:47:28

Fredrik Roubert writes:
> On Sun 04 Jun 20:58 CEST 2000, Göran Uddeborg wrote:
> 
> >  "   --dereference    ändra det en symboliska länkar pekar på, snarare än\n"
> >  "             själva länken\n"
> 
> Hade det inte varit mer naturligt att skriva "ändra det en symbolisk länk
> pekar på, och inte själva länken"?

Jag tycker det är ganska likvärdig, så om du tycker det är bättre så
tar vi det. Jag har dessutom ändrat så att chown och chgrp båda får
en sådan lydelse.

> Det ska i vart fall inte stå "en
> symboliska länkar".

Självklart inte, jag tar bort "en".

> > N "             byt ägare ock/eller grupp på varje fil endast om "
> 
> Skrivfel, det ska vara "och".

Visst.

> > N "             angivna. Vilken som helst kan utelämnas, då det "
> > N "inte\n"
> > N "             krävs någon match för det utelämnade attributet.\n"
> 
> Heter det inte "någon matchning"?

Hmm, gör det? Kanske.

Efter att ha tittat på stycket en gång till så har jag skrivit om det
lite och helt undvikit ordet "matcha". Det handlar ju här bara om
likhet:


   --from=NUVARANDE_ÄGARE:NUVARANDE_GRUPP
             byt ägare och/eller grupp endast på filer som nu
             tillhör den angivna ägaren respektive gruppen. Den
             ena eller andra kan utelämnas, och då ställs inget
             krav på tillhörighet i det avseendet.

Blir det bra? Det är fortfarande långt, men jag tycker det är svårt
att få det här kort och ändå bra.

Jan D. writes:
> > G "ett \":\".\n"
> > N "ett \":\". ÄGARE OCH GRUPP kan vara såväl vara numeriska som symboliska.\n"
> 
> Ett "vara" för mycket.

Visst.

> > N "   --backup[=CONTROL]    make a backup of each existing destination file\n"
> 
> Detta meddelande finns på fyra ställen. Den engelska texten är likadan
> men den svenska är i fyra varianter (varav nummer två är konstig).
> Det borde nog vara likadant även på svenska?

Mmm, det borde det. Jag tar

    --backup[=STYR]     säkerhetskopiera varje existerande destination

> > N msgid ""
> > N "ERROR: the directory `%s' initially had device/inode\n"
> > N "numbers %lu/%lu, but now (after a chdir into it), the numbers for `.'\n"
> > N "are %lu/%lu. That means that while rm was running, the directory\n"
> > N "was replaced with either another directory or a link to another directory."
> > N msgstr ""
> > N "FEL: katalogen \"%s\" hade frön början enhets-/inodnummer %lu/%lu,\n"
> Felstavning --------------------^^^^
> > N "men nu (efter att ha gjort bytt till den katgalogen), är numren\n"
> Och en till ----------------------------------^^^^^^^^^^
> 
> "gjort" ska nog bort i den meningen.

Visst.

Christian Rose writes:
> N "ett \":\". ÄGARE OCH GRUPP kan vara såväl vara numeriska som
> symboliska.\n"
> 
> Ett litet "och" kanske?

Visst.


> N "   --backup[=STYR] skapa säkerhetskopia destinationer som
> finns\n"
> 
> Jag tycker detta låter konstigt. "Skapa säkerhetskopia _av_" ska det väl
> vara?
> Orginalet är "make a backup of each existing destination file". Jag
> tycker "skapa säkerhetskopia av varje existerande destination" blir
> bättre. Eller?

Jag har ändrat alla --backup enligt ovan.

> N "men nu (efter att ha gjort bytt till den katgalogen), är numren\n"
> 
> "gjort bytt"? Bara "bytt" blir nog bättre. =)
> "katalogen" är dessutom felstavat.

Rättat.


> N "För att ta bort filer vars namn börjar med \"-\", till exempel
> \"-apa\",\n"
> N "använd ett av dessa kommandon:\n"
> 
> Jag skulle ha skrivit om det som "För att ta bort filer vars namn börjar
> med \"-\", till exempel \"-apa\", använder du ett av dessa kommandon:\n"

Ok.

> Snabbt jobbat förresten =)

Fast kanske lite VÄL snabbt, det var visst ganska många rena
korrekturfel i såpass liten text. Men jag har ju er! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.