Re: fileutils 4.0t

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 2000-06-04 22:06:11

On Sun 04 Jun 20:58 CEST 2000, Göran Uddeborg wrote:

>  "   --dereference    ändra det en symboliska länkar pekar på, snarare än\n"
>  "             själva länken\n"

Hade det inte varit mer naturligt att skriva "ändra det en symbolisk länk
pekar på, och inte själva länken"? Det ska i vart fall inte stå "en
symboliska länkar".

> N "             byt ägare ock/eller grupp på varje fil endast om "

Skrivfel, det ska vara "och".

> N "             angivna. Vilken som helst kan utelämnas, då det "
> N "inte\n"
> N "             krävs någon match för det utelämnade attributet.\n"

Heter det inte "någon matchning"?

Hälsningar // Fredrik Roubert

-- 
roubert@df.lth.se        ·    +46 46 188127
d95fr@efd.lth.se        ·  Möllevångsvägen 6c
http://www.efd.lth.se/~d95fr/  ·    SE-222 40 Lund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.