Re: Xconfigurator

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-24 16:09:22

On tor, feb 24, 2000 at 04:58:15 +0100, Christian Rose wrote:
> Ojojoj. Blir alldeles för sena nätter.
> Här kommer i alla fall det alla har väntat med spänning på, nämligen
> Xconfigurator, som är det sista paketet som jag måste översätta just nu.
> 
> Håll till godo!
> 

Några kommentarer:

> 
> #: ../Xconfigurator.c:194
> msgid ""
> "This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections "
> "you make.\n"
> "\n"
> "The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A "
> "sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a "
> "standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n"
> "\n"
> "You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your "
> "configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your "
> "configuration and fine-tune it. Refer to "
> "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config for a detailed overview of the "
> "configuration process. \n"
> "\n"
> "For accelerated servers (including accelerated drivers in the SVGA server), "
> "there are many chipset and card-specific options and settings. This program "
> "does not know about these. On some configurations some of these settings "
> "must be specified. Refer to the server man pages and chipset-specific "
> "READMEs. \n"
> "\n"
> "Before continuing with this program, make sure you know the chipset and "
> "amount of video memory on your video card. SuperProbe can help with this. "
> "It is also helpful if you know what server you want to run."
> msgstr ""
> "Detta program kommer att skapa en enkel XF86Config-fil som baseras på de "
> "menyval du gör.\n"
> "\n"
> "XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. En "
> "XF86Config-exempelfil följer med XFree86; den är konfigurerad för ett "
> "standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640x480. \n"
> "\n"
> "Du kan antingen använda XF86Config-exempelfilen som bas och redigera den "
> "så att den passar med din konfiguration, eller låta detta program skapa "
> "en XF86Config-fil för din konfiguration och finanpassa den. Se "
                        ^^^^^^^^^^

Jag tycker att "finjustera" flyter bättre, men det är förståss en smaksak.


> "/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config för en detaljerad översikt över "
> "konfigurationsprocessen. \n"
> "\n"
> "För hårdvaruaccelererade servrar (inklusive hårdvaruaccelererade "
> "drivrutiner i SVGA-servern) finns det många kretsuppsättningsspecifika och "
> "kortspecifika inställningar och alternativ. Detta program känner inte till "
> "dessa. På vissa konfigurationer måste några av dessa inställningar anges. "
     ^^

"På" känns som en konstig preposition att använda. Jag föreslår istället
"Vissa konfigurationer kräver att några av dessa inställningar anges"

> "Läs serverns mansidor och de kretsspecifika README-filerna. \n"

Varför inte skriva ut "manualsidor"?

> "\n"
> "Innan du fortsätter med detta program bör du försäkra dig om att du känner "
> "till ditt grafikkorts kretsuppsättning och mängden grafikminne. SuperProbe "
> "kan hjälpa till med detta. Det är också till hjälp om du vet vilken server "
> "du vill köra."
> 
> #: ../Xconfigurator.c:418
> msgid ""
> "Select the video modes you would like to use. 8 bit modes allow for 256 "
> "colors, 16 bit modes allow for 64k colors, and 24 bit modes allow for true "
> "color. Performance will be slower, however, the higher you go. You should "
> "select at least one of the elements below."
> msgstr ""
> "Välj de grafiklägen du vill använda. 8-bitslägen möjliggör 256 färger, "
> "16-bitslägen möjliggör 64k färger och 24-bitslägen möjliggör \"true color\". "
> "Prestanda kommer dock att försämras ju högre du väljer. Du bör välja "

"högre" är visserligen en direkt översättning, men ganska förvirrat. Frågan är om
man skall gå på den korrekta varianten "Prestandan försämras dock ju fler
färger du väljer att kunna visa samtidigt" eller om man skall nöja sig med
"Prestandan försämras dock ju fler färger du väljer" då den första delen
av texten inte avslöjar att det handlar om antalet samtidiga färger.

> "åtminstone ett av elementen nedan."
> 
> #: ../Xconfigurator.c:925
> msgid ""
> "Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical "
> "parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the the "
> "whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate, "
> "which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
> "\n"
> "The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented "
> "in the manual of your monitor. If in doubt, check the monitor database "
> "/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors to see if your monitor is there."
> msgstr ""
> "Nu ska vi sätta bildskärmens specifikationer. De två kritiska parametrarna "
> "är den vertikala uppdateringsfrekvensen, som är den frekvens som hela "
> "skärmen uppdateras med, och, ännu viktigare, den horisontella "
             ^
Jag tror inte att man skall ha kommatecken innan "och" i slutet av en uppräkning

> "synkfrekvensen, som är den frekvens som scanlinjer visas med.\n"
> "\n"
> "Det giltiga intervallet för horisontell och vertikal synk ska finnas "
> "dokumenterat i din bildskärmsmanual. Om du är tveksam bör du kontrollera "
> "bildskärmsdatabasen /usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors för att se om din "
> "bildskärm finns med."
> 


Jag måste säga att jag är imponerad av ditt arbete med redhat-översättningarna.
Tack så mycket :)

/daniel

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.