Re: Disruption?

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-19 13:17:31

> Någon som har tittat på och har synpunkter på install.sv.po-filen?

Jag har inte hunnit, bland annat på grund av att jag själv försökt
uppdatera rpm-medelandena. Det är om jag förstått det rätt samma
tidsgräns för det.

Här är ändringarna, om någon hinner titta på dem:

 # Swedish messages for RPM
 # Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1999, 2000.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: rpm 3.0.3\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-01-28 23:24+0100\n"
N "Project-Id-Version: rpm 3.0.4\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-01-24 17:08-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-02-19 13:15+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: build.c:64
 #, c-format
G msgid "Unable to open spec file: %s\n"
G msgstr "Kan inte öppna spec-fil: %s\n"
N msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
N msgstr "Kan inte öppna spec-fil %s: %s\n"
 
 
G msgid "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
G msgstr "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
 #: rpm.c:224
N msgid ""
N "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
N msgstr ""
N "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
 
 #: rpm.c:225
 msgid "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <dir>]"
G msgstr "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"
N msgstr ""
N "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"
 
 
G msgid "            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
G msgstr "            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"
G 
G msgid "            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
G msgstr "            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
G 
G msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
G msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
 #: rpm.c:227
N msgid ""
N "            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
N msgstr ""
N "            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"
N 
 #: rpm.c:228
N msgid ""
N "            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
N msgstr ""
N "            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
N 
 #: rpm.c:229
N msgid ""
N "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
N msgstr ""
N "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
 
 
G msgid "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
G msgstr "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"
 #: rpm.c:232
N msgid ""
N "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
N msgstr ""
N "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"
 
 
G msgid "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
G msgstr "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
 #: rpm.c:234
N msgid ""
N "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
N msgstr ""
N "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
 
 
G msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
G msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"
G 
G msgid "            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
G msgstr "            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "
 #: rpm.c:236
N msgid ""
N "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
N msgstr ""
N "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"
N 
 #: rpm.c:237
N msgid ""
N "            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
N msgstr ""
N "            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "
 
 
 #: rpm.c:240
 msgid "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
G msgstr "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
N msgstr ""
N "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
 
G msgid "            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
G msgstr "            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"
 #: rpm.c:242
N msgid ""
N "            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
N msgstr ""
N "            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"
 
 
G msgid "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <host>]"
G msgstr "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <värd>]"
G 
G msgid "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
G msgstr "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
 #: rpm.c:247
N msgid ""
N "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <host>]"
N msgstr ""
N "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <värd>]"
N 
 #: rpm.c:249
N msgid ""
N "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
N msgstr ""
N "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
 
 
G msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
G msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
 #: rpm.c:252
N msgid ""
N "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
N msgstr ""
N "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
 
 
G msgid "            [--justdb] [--notriggers] rpackage1 ... packageN"
 #: rpm.c:259
N msgid ""
N "            [--justdb] [--notriggers] rpackage1 ... packageN"
 msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"
 
G msgid "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <file>]"
G msgstr "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"
 #: rpm.c:260
N msgid ""
N "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <file>]"
N msgstr ""
N "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"
 
 
G msgid "            [--rmsource] specfile"
G msgstr "            [--rmsource] spec-fil"
 #: rpm.c:263
N msgid "            [--rmsource] [--rmspec] specfile"
N msgstr "            [--rmsource] [--rmspec] spec-fil"
 
 
G msgid "    rpm {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
 #: rpm.c:265
N msgid ""
N "    rpm {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
 msgstr "    rpm {--rebuild} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"
 
G msgid "    rpm {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
G msgstr "    rpm {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"
 #: rpm.c:266
N msgid ""
N "    rpm {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
N msgstr ""
N "    rpm {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"
 
 
G msgid "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
G msgstr "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"
 #: rpm.c:269
N msgid ""
N "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
N msgstr "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nogpg] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"
 
 
G msgid "  install, upgrade and query (with -p) allow ftp URL's to be used in place"
G msgstr "  installera, uppgradera, och fråga (med -p) tillåter ftp-länkar att användas"
 #: rpm.c:326
N msgid ""
N "  install, upgrade and query (with -p) allow ftp URL's to be used in place"
N msgstr "  installera, uppgradera, och fråga (med -p) tillåter ftp URL:ar att användas"
 
 
 #: rpm.c:336
 msgid "   Package specification options:"
G msgstr "   Flagggor för paketval:"
N msgstr "   Flaggor för paketval:"
 
 
 #: rpm.c:349
 msgid "   Information selection options:"
G msgstr "   Flaggor för informationsval:"
N msgstr "   Flaggor för Informationsval:"
 
 
G msgid "show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or -d)"
G msgstr "visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c, eller -d)"
 #: rpm.c:363
N msgid ""
N "show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or "
N "-d)"
N msgstr ""
N "visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c, "
N "eller -d)"
 
 
G msgid "verify a package installation using the same same package specification options as -q"
 #: rpm.c:379
N msgid ""
N "verify a package installation using the same same package specification "
N "options as -q"
 msgstr "verifiera ett pakets installation med samma urvalsflaggor som till -q"
 
 
G msgid "set the file permissions to those in the package database using the same package specification options as -q"
 #: rpm.c:392
N msgid ""
N "set the file permissions to those in the package database using the same "
N "package specification options as -q"
 msgstr "sätt filrättigheterna till de i paketdatabasen med samma paketspecifikationsflaggor som -q"
 
G msgid "set the file owner and group to those in the package database using the same package specification options as -q"
G msgstr "sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma paketspecifikationsflaggor som -q"
 #: rpm.c:395
N msgid ""
N "set the file owner and group to those in the package database using the same "
N "package specification options as -q"
N msgstr "sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma paketspcifikationsflaggor som -q"
 
 
 #: rpm.c:418
 msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
G msgstr "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med -v)"
N msgstr ""
N "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med "
N "-v)"
 
 #: rpm.c:420
 msgid "install all files, even configurations which might otherwise be skipped"
G msgstr "installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"
N msgstr ""
N "installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"
 
 
G msgid "upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this automatically)"
G msgstr "uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör detta automatiskt)"
 #: rpm.c:455
N msgid ""
N "upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this "
N "automatically)"
N msgstr ""
N "uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör "
N "detta automatiskt)"
 
 
G msgid "remove all packages which match <package> (normally an error is generated if <package> specified multiple packages)"
G msgstr "ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> specificerar flera paket)"
 #: rpm.c:461
N msgid ""
N "remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
N "<package> specified multiple packages)"
N msgstr ""
N "ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
N "specificerar flera paket)"
 
 
G msgid "generate PGP signature"
G msgstr "tillverka en PGP-signatur"
 #: rpm.c:499
N msgid "generate PGP/GPG signature"
N msgstr "tillverka en PGP/GPG-signatur"
 
 
G msgid "install source package, build binary package and remove spec file, sources, patches, and icons."
G msgstr "installera källpaket, tillverka binärpaket och och ta bort spec-fil, källkod, patchar och ikoner."
 #: rpm.c:510
N msgid ""
N "install source package, build binary package and remove spec file, sources, "
N "patches, and icons."
N msgstr ""
N "installera källpaket, tillverka binärpaket och och ta bort spec-fil, "
N "källkod, patchar och ikoner."
 
 
 #: rpm.c:523
 msgid "skip any PGP signatures"
G msgstr "hoppa över PGP-signatur"
N msgstr "hoppa över eventuell PGP-signatur"
 
 #: rpm.c:525
N msgid "skip any GPG signatures"
N msgstr "hoppa över eventuell GPG-signatur"
N 
 #: rpm.c:527
 msgid "skip any MD5 signatures"
G msgstr "hoppa över MD5-signatur"
N msgstr "hoppa över eventuell MD5-signatur"
 
 
 #: rpm.c:955
 msgid "unexpected query flags"
G msgstr "oväntad undersökningskälla"
N msgstr "oväntade undersökningsflaggor"
 
 #: rpm.c:958
 msgid "unexpected query format"
G msgstr "oväntad undersökningskälla"
N msgstr "oväntad undersökningsformat"
 
 
G msgid "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
G msgstr "--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"
 #: rpm.c:976
N msgid ""
N "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
N msgstr ""
N "--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"
 
 
 #: rpm.c:1033
 msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
G msgstr "--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"
N msgstr ""
N "--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"
 
G msgid "--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and verification"
 #: rpm.c:1038
N msgid ""
N "--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and "
N "verification"
 msgstr "--noscripts kan enbart användas vid paketinstallation, avinstallation, och verifiering"
 
G msgid "--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and verification"
G msgstr "--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och verifiering"
G 
G msgid "--nodeps may only be specified during package building, installation, erasure, and verification"
G msgstr "--nodeps kan enbart användas vid tillverkning, installation, avinstallation, och verifiering"
G 
G msgid "--test may only be specified during package installation, erasure, and building"
G msgstr "--test kan enbart användas vid installation, avinstallation, och tillverkning"
G 
G msgid "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, and database rebuilds"
G msgstr "--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, och databasombyggnad"
 #: rpm.c:1042
N msgid ""
N "--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and "
N "verification"
N msgstr ""
N "--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och "
N "verifiering"
N 
 #: rpm.c:1046
N msgid ""
N "--nodeps may only be specified during package building, installation, "
N "erasure, and verification"
N msgstr ""
N "--nodeps kan enbart användas vid tillverkning, installation, avinstallation, "
N "och verifiering"
N 
 #: rpm.c:1050
N msgid ""
N "--test may only be specified during package installation, erasure, and "
N "building"
N msgstr ""
N "--test kan enbart användas vid installation, avinstallation, och tillverkning"
N 
 #: rpm.c:1054
N msgid ""
N "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, "
N "and database rebuilds"
N msgstr ""
N "--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, "
N "och databasombyggnad"
 
 
G msgid "ftp options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
G msgstr "ftp-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och uppgradering"
G 
G msgid "http options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
G msgstr "http-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och uppgradering"
 #: rpm.c:1077
N msgid ""
N "ftp options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
N msgstr ""
N "ftp-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och uppgradering"
N 
 #: rpm.c:1083
N msgid ""
N "http options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
N msgstr ""
N "http-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och "
N "uppgradering"
 
 
G msgid "--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
 #: rpm.c:1090
N msgid "--nogpg may only be used during signature checking"
N msgstr "--nogpg kan enbart användas vid signaturkontroll"
N 
 #: rpm.c:1093
N msgid ""
N "--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
 msgstr "--nomd5 kan enbart användas vid signaturkontroll och paketverifiering"
 
 
 #: rpm.c:1147
 msgid "Pass phrase check failed\n"
G msgstr "Kontroll av lösenfrasen misslyckades\n"
N msgstr "Kontrollen av lösenfrasen misslyckades\n"
 
 #: rpm.c:1150
 msgid "Pass phrase is good.\n"
G msgstr "Lösenfrasen är rätt.\n"
N msgstr "Lösenfrasen är ok.\n"
 
 
 #: rpm.c:1292
 msgid "no spec files given for build"
G msgstr "inga spec-filer angivna för tillverkning"
N msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"
 
 #: rpm.c:1294
 msgid "no tar files given for build"
G msgstr "inga tar-filer angivna för tillverkning"
N msgstr "ingen tar-filer angivna för tillverkning"
 
 
 #: rpm2cpio.c:22
 #, c-format
N msgid "cannot open package: %s\n"
N msgstr "kan inte öppna paket: %s\n"
N 
 #: rpm2cpio.c:32
 
 #: rpm2cpio.c:43
 #, c-format
N msgid "cannot re-open payload: %s\n"
N msgstr "kan inte återöppna lasten: %s\n"
N 
 #: build/build.c:110 build/pack.c:312
 
 #: build/build.c:189
 #, c-format
G msgid "Executing: %s\n"
G msgstr "Kör: %s\n"
N msgid "Executing(%s): %s\n"
N msgstr "Kör(%s): %s\n"
 
 #: build/build.c:195
 #, c-format
G msgid "Exec of %s failed (%s)"
G msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s)"
N msgid "Exec of %s failed (%s): %s"
N msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s): %s"
 
 
 #: build/files.c:872
 #, c-format
N msgid "Symlink points to BuildRoot: %s -> %s"
N msgstr "Symbolisk länk pekar på BuildRoot: %s -> %s"
N 
 #: build/files.c:952
 #, c-format
 
 #: build/files.c:1019
 #, c-format
G msgid "File %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"
G msgstr "Fil %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"
N msgid "File %4d: %07o %s.%s\t %s\n"
N msgstr "Fil %4d: %07o %s.%s\t %s\n"
 
 
G msgid "Could not open %%files file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil: %s"
 #: build/files.c:1122
 #, c-format
N msgid "File not found by glob: %s"
N msgstr "Ingen file hittades vid matchningen: %s"
N 
 #: build/files.c:1164
N msgid "Could not open %%files file %s: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil %s: %s"
 
 
 #. XXX this error message is probably not seen.
 #: build/files.c:1562
 #, c-format
G msgid "Couldn't exec %s"
G msgstr "Kunde inte köra %s"
N msgid "Couldn't exec %s: %s"
N msgstr "Kunde inte köra %s: %s"
 
 #: build/files.c:1567
 #, c-format
G msgid "Couldn't fork %s"
G msgstr "Kunde inte grena %s"
N msgid "Couldn't fork %s: %s"
N msgstr "Kunde inte grena %s: %s"
 
 
 #: build/files.c:1887
 #, c-format
G msgid "Processing files: %s\n"
G msgstr "Bearbetar filer: %s\n"
N msgid "Processing files: %s-%s-%s\n"
N msgstr "Bearbetar filer: %s-%s-%s\n"
 
 
 #: build/pack.c:47
 #, c-format
G msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
G msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"
N msgid "create archive failed on file %s: %s"
N msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"
N 
 #: build/pack.c:67
 #, c-format
N msgid "cpio_copy write failed: %s"
N msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"
N 
 #: build/pack.c:74
 #, c-format
N msgid "cpio_copy read failed: %s"
N msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"
N 
 #: build/pack.c:154
 #, c-format
N msgid "Could not open PreIn file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"
N 
 #: build/pack.c:161
 #, c-format
N msgid "Could not open PreUn file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"
N 
 #: build/pack.c:168
 #, c-format
N msgid "Could not open PostIn file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"
N 
 #: build/pack.c:175
 #, c-format
N msgid "Could not open PostUn file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"
 
 #: build/pack.c:183
 #, c-format
N msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"
N 
 #: build/pack.c:198
 #, c-format
N msgid "Could not open Trigger script file: %s"
N msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"
N 
 #: build/pack.c:225
 #, c-format
 
 #: build/pack.c:359
 #, c-format
G msgid "Could not open %s\n"
G msgstr "Kunde inte öppna %s\n"
N msgid "Could not open %s: %s\n"
N msgstr "Kunde inte öppna %s: %s\n"
 
 
 #: build/pack.c:422
 #, c-format
G msgid "Unable to read sigtarget: %s"
G msgstr "Kan inte läsa signaruren: %s"
G 
G msgid "Wrote: %s\n"
G msgstr "Skrev: %s\n"
G 
G msgid "create archive failed on file %s: %s"
G msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"
N msgid "Unable to open sigtarget %s: %s"
N msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"
 
 #: build/pack.c:432
 #, c-format
G msgid "cpio_copy write failed: %s"
G msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"
N msgid "Unable to read sigtarget %s: %s"
N msgstr "Kan inte läsa signaturen %s: %s"
 
 #: build/pack.c:442
 #, c-format
G msgid "cpio_copy read failed: %s"
G msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"
N msgid "Unable to write package %s: %s"
N msgstr "Kan inte skriva paket %s: %s"
 
 #: build/pack.c:457
 #, c-format
G msgid "Could not open PreIn file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"
G 
G msgid "Could not open PreUn file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"
G 
G msgid "Could not open PostIn file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"
G 
G msgid "Could not open PostUn file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"
N msgid "Wrote: %s\n"
N msgstr "Skrev: %s\n"
 
 #: build/pack.c:519
 #, c-format
G msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"
N msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
N msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"
 
 #: build/pack.c:536
 #, c-format
G msgid "Could not open Trigger script file: %s"
G msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"
N msgid "cannot create %s: %s\n"
N msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
 
 
 #: build/parsePreamble.c:250
 #, c-format
G msgid "Unable to stat icon: %s"
G msgstr "Kan inte ta status på ikon: %s"
N msgid "Unable to open icon %s: %s"
N msgstr "Kan inte öppna ikon %s: %s"
 
 #: build/parsePreamble.c:268
 #, c-format
G msgid "Unable to read icon: %s"
G msgstr "Kan inte läsa ikon: %s"
N msgid "Unable to read icon %s: %s"
N msgstr "Kan inte läsa ikon %s: %s"
 
 
 #: build/parsePreamble.c:446 build/parseSpec.c:375
 #, c-format
G msgid "line %d: BuildRoot can not be \"/\": %s"
G msgstr "rad %d: BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"
N msgid "BuildRoot can not be \"/\": %s"
N msgstr "BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"
 
 
 #: build/parseReqs.c:96
 #, c-format
G msgid "line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
N msgid ""
N "line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
 msgstr "rad %d: Beroenden måste börja alfanumeriskt, med \"_\" eller \"/\": %s"
 
 
 #. XXX Fstrerror
 #: build/parseSpec.c:186
 #, c-format
G msgid "Unable to open: %s\n"
G msgstr "Kan inte öppna: %s\n"
N msgid "Unable to open %s: %s\n"
N msgstr "Kan inte öppna %s: %s\n"
 
 
 #: lib/depends.c:784
 #, c-format
N msgid "%s: %s satisfied by added file list.\n"
N msgstr "%s: %s uppfyllt av tillagd fillista.\n"
N 
 #: lib/depends.c:823
 #, c-format
 
 #: lib/falloc.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "free list corrupt (%u)- please run\n"
 "\t\"rpm --rebuilddb\"\n"
G "More information is available from http://www.rpm.org or the rpm-list@redhat.com mailing list\n"
N "More information is available from http://www.rpm.org or the "
N "rpm-list@redhat.com mailing list\n"
 "if \"rpm --rebuilddb\" fails to correct the problem.\n"
 msgstr ""
 "frilistan trasig (%u)- var god kör\n"
 "    \"rpm --rebuilddb\"\n"
 "Mer information finns tillgänglig från http://www.rpm.org eller sändlistan\n"
G "rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till problemet.\n"
N "rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till "
N "problemet.\n"
 
 
 #: lib/install.c:426
 #, c-format
G msgid "cannot create %s"
G msgstr "kan inte skapa %s"
N msgid "cannot create sourcedir %s"
N msgstr "kan inte skapa källkatalog %s"
 
 
 #: lib/install.c:456
 #, c-format
N msgid "cannot create specdir %s"
N msgstr "kan inte skapa spec-katalog %s"
N 
 #: lib/install.c:466
 #, c-format
 
 #: lib/package.c:237
 msgid "package is a version one package!\n"
G msgstr "paketets format är rpm version ett!\n"
N msgstr "paketets fprmat är rpm version ett!\n"
 
 
G msgid "only packages with major numbers <= 3 are supported by this version of RPM"
 #: lib/package.c:316
N msgid ""
N "only packages with major numbers <= 3 are supported by this version of RPM"
 msgstr "endast paket med huvudnummer <= 3 stöds av denna version av RPM"
 
 
 #: lib/problems.c:86
 #, c-format
 msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s-%s-%s and %s-%s-%s"
G msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"
N msgstr ""
N "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"
 
 #: lib/problems.c:92
 #, c-format
G msgid "file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
G msgstr "fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket %s-%s-%s"
N msgid ""
N "file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
N msgstr ""
N "fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket "
N "%s-%s-%s"
 
 #: lib/problems.c:98
 #, c-format
G msgid "package %s-%s-%s (which is newer then %s-%s-%s) is already installed"
N msgid "package %s-%s-%s (which is newer than %s-%s-%s) is already installed"
 msgstr "paket %s-%s-%s (som är nyare än %s-%s-%s) är redan installerat"
 
 
 #: lib/query.c:602
 #, c-format
N msgid "no package provides %s\n"
N msgstr "inget paket tillhandahåller %s\n"
N 
 #: lib/query.c:618
 #, c-format
 
 #: lib/rebuilddb.c:50
 #, c-format
N msgid "rebuilding database %s into %s\n"
N msgstr "bygger om databas %s till %s\n"
N 
 #: lib/rebuilddb.c:54
 #, c-format
 
 #: lib/rpmchecksig.c:31
 #, c-format
G msgid "%s: fdOpen failed: %s\n"
G msgstr "%s: fdOpen misslyckades: %s\n"
N msgid "%s: open failed: %s\n"
N msgstr "%s: open misslyckades: %s\n"
 
G msgid "%s: makeTempFile failed\n"
G msgstr "%s: makeTempFile misslyckades\n"
 #: lib/rpmchecksig.c:42
N msgid "makeTempFile failed\n"
N msgstr "makeTempFile misslyckades\n"
 
 #: lib/rpmchecksig.c:74
 #, c-format
G msgid "%s: fdWrite failed: %s\n"
G msgstr "%s: fdWrite misslyckades: %s\n"
N msgid "%s: Fwrite failed: %s\n"
N msgstr "%s: Fwrite misslyckades: %s\n"
 
 #: lib/rpmchecksig.c:80
 #, c-format
G msgid "%s: fdRead failed: %s\n"
G msgstr "%s: fdRead misslyckades: %s\n"
N msgid "%s: Fread failed: %s\n"
N msgstr "%s: Fread misslyckades: %s\n"
 
 
 #: lib/rpmchecksig.c:173
 #, c-format
G msgid "%s: rpmWriteSignature failed\n"
G msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades\n"
N msgid "%s: rpmWriteSignature failed: %s\n"
N msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades: %s\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:160 lib/url.c:442
 #, c-format
G msgid "failed to open %s\n"
G msgstr "kunde inte öppna: %s\n"
N msgid "failed to open %s: %s\n"
N msgstr "kunde inte öppna %s: %s\n"
 
 
G msgid "old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format database"
G msgstr "databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas i nytt format"
 #: lib/rpmdb.c:214
N msgid ""
N "old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format "
N "database"
N msgstr ""
N "databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas "
N "i nytt format"
 
 
 #: lib/rpminstall.c:150
 #, c-format
N msgid "skipping %s - rpmGlob failed(%d)\n"
N msgstr "hoppar över %s - rpmGlob misslyckades(%d)\n"
N 
 #: lib/rpminstall.c:165
 #, c-format
 
 #: lib/rpminstall.c:217 lib/rpminstall.c:360
 #, c-format
G msgid "cannot open file %s\n"
G msgstr "kan inte öppna fil %s\n"
N msgid "cannot open file %s: %s\n"
N msgstr "kan inte öppna filen %s: %s\n"
 
 
 #: lib/rpminstall.c:501
 #, c-format
G msgid "cannot open %s\n"
G msgstr "kan inte öppna %s\n"
N msgid "cannot open %s: %s\n"
N msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
 
 
 #: lib/rpmio.c:774
N msgid "Success"
N msgstr "Gick bra"
N 
 #: lib/rpmio.c:777
N msgid "Bad server response"
N msgstr "Konstigt svar från server"
N 
 #: lib/rpmio.c:780
N msgid "Server IO error"
N msgstr "IO-fel mot server"
N 
 #: lib/rpmio.c:783
N msgid "Server timeout"
N msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"
N 
 #: lib/rpmio.c:786
N msgid "Unable to lookup server host address"
N msgstr "Kunde inte slå upp serverns adress"
N 
 #: lib/rpmio.c:789
N msgid "Unable to lookup server host name"
N msgstr "Kunde inte slå upp serverns namn"
N 
 #: lib/rpmio.c:792
N msgid "Failed to connect to server"
N msgstr "Misslyckades att kontakta servern"
N 
 #: lib/rpmio.c:795
N msgid "Failed to establish data connection to server"
N msgstr "Misslyckades att etablera en dataförbindelse till servern"
N 
 #: lib/rpmio.c:798
N msgid "IO error to local file"
N msgstr "IO-fel mot lokal fil"
N 
 #: lib/rpmio.c:801
N msgid "Error setting remote server to passive mode"
N msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"
N 
 #: lib/rpmio.c:804
N msgid "File not found on server"
N msgstr "Filen fanns inte på servern"
N 
 #: lib/rpmio.c:807
N msgid "Abort in progress"
N msgstr "Avbruten under gång"
N 
 #: lib/rpmio.c:811
N msgid "Unknown or unexpected error"
N msgstr "Okänt eller oväntat fel"
N 
 #: lib/rpmio.c:1344
 #, c-format
N msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
N msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"
N 
 #: lib/rpmlead.c:48
 #, c-format
 
 #: lib/rpmrc.c:644
 #, c-format
G msgid "missing ':' at %s:%d"
G msgstr "\":\" saknas vid %s:%d"
N msgid "missing ':' (found 0x%02x) at %s:%d"
N msgstr "\":\" saknas (hittade 0x%02x) vid %s:%d"
 
 
 #: lib/rpmrc.c:687
 #, c-format
G msgid "cannot open %s at %s:%d"
G msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d"
N msgid "cannot open %s at %s:%d: %s"
N msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d: %s"
 
 
 #: lib/signature.c:753
N msgid "You must set \"%%_gpg_name\" in your macro file"
N msgstr "Du måste sätta \"%%_gpg_name\" i din makrofil"
N 
 #: lib/signature.c:765
 
 #: lib/transaction.c:389
 #, c-format
N msgid "excluding file %s%s\n"
N msgstr "hoppar över %s%s\n"
N 
 #: lib/transaction.c:415 lib/transaction.c:499
 #, c-format
N msgid "excluding directory %s\n"
N msgstr "hoppar över katalogen %s\n"
N 
 #: lib/transaction.c:420
 #, c-format
 
 #: lib/transaction.c:492
 #, c-format
G msgid "excluding %s\n"
G msgstr "hoppar över %s\n"
N msgid "relocating directory %s to %s\n"
N msgstr "flyttar katalogen %s till %s\n"
 
 
 #: lib/url.c:85
 #, c-format
N msgid "warning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
N msgstr "varning: u %p ctrl %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
N 
 #: lib/url.c:102
 #, c-format
N msgid "warning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
N msgstr "varning: u %p data %p nrefs != 0 (%s %s)\n"
N 
 #: lib/url.c:129
 #, c-format
N msgid "warning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"
N msgstr "varning: uCache[%d] %p nrefs(%d) != 1 (%s %s)\n"
N 
 #: lib/url.c:215
 #, c-format
 
 #. XXX Fstrerror
 #: lib/url.c:459
 #, c-format
G msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
G msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"
N msgid "failed to create %s: %s\n"
N msgstr "kunde inte skapa %s: %s\n"
 
 
 #: lib/verify.c:215
 msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
G msgstr "paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"
N msgstr ""
N "paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"
 
 #: lib/verify.c:233
 msgid "package lacks both group name and id lists (this should never happen)"
G msgstr "paket saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"
N msgstr ""
N "paket saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.