Re: Disruption?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-19 12:24:11

Göran Uddeborg wrote:
> Jag håller med om att ordet "påverka" passar bra. Dock skulle jag
> föreslå en omformulering till något starkare än "inte ... alltför
> mycket". Till exempel
> 
>  "... med minsta möjliga påverkan ..."
> 
> eller
> 
>  "... påverka så lite som möjligt ..."
> 
> eller
> 
>  "... utan att påverka mer än absolut nödvändigt ..."

"... utan att påverka sitt nuvarande system mer än absolut nödvändigt"
får det bli. Tack. =)

Någon som har tittat på och har synpunkter på install.sv.po-filen?


/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.