Re: Disruption?

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-19 12:04:42

Richard Hult tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Hur översätter man "disrupt" och "disruption" bäst?
> > 
> > Meningen är denna:
> > "This option is best suited for people who would like to try Red Hat 
> Linux 
> > with a minimum of disruption to their current system."
> 
> "...om du inte vill påverka ditt system alltför mycket..." kanske?

Jag håller med om att ordet "påverka" passar bra.  Dock skulle jag
föreslå en omformulering till något starkare än "inte ... alltför
mycket".  Till exempel

  "... med minsta möjliga påverkan ..."

eller

  "... påverka så lite som möjligt ..."

eller

  "... utan att påverka mer än absolut nödvändigt ..."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.