Re: Disruption?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-19 12:14:34

Bra förslag. Tack =)

/C


Richard Hult wrote:
> "...om du inte vill påverka ditt system alltför mycket..." kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.